ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна Вести Вести о догађајима РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА И ЗОНЕ НАДЗОРА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА И ЗОНЕ НАДЗОРА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине на основу члана 63., 64. и 66. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, број: 91/05, 30/2010 и 93/2012),Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести авијарна инфлуенца, као и начину њиховог спровођења („Службени гласник РС“, број: 7/10), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 30/10)и Решења министарства пољопривреде и заштитне животне средине број: 119-01-51/6/2016-09 од 12.08.2016. године,  в.д. директор Управе за ветерину доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I Подручје од најмање 10 км од границе са Републиком Мађарском  проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА, а  подручје  преосталог дела  Северно-бачког и подручје Западно-бачког управног округапроглашава сеЗОНОМ НАДЗОРА од заразне болести АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА.

II На УГРОЖЕНОМ подручју, радипраћења кретања , превенције и контроле болести авијарна инфлуенца спроводиће се следеће мере:

1.  попис свих газдинстава на којима се држи и узгаја живина у што краћем року, почевши од рубних делова угроженог подручја према зараженом подручју, односно граници са Републиком Мађарском;

2.  биосигурносне мере на газдинствима укључујући постављање дезинфекционих баријера на улазима и излазима са газдунства, држање живине и птица затворене у објектима и спречавање контакта са дивљим птицама и другим животињама;

3. забрана промета живине, птица и јаја унутар и из угроженог подручја, изузев оних који се упућују у просторе где нема контакта са другом живином и птицама.  Изузетно живина и птице се могу упутити директно на клање или на друго газдинство уз одобрење, под надзором и контролом ветеринарског инспектора.                          

4. превоз пошиљки живине, птица и јаја искључиво главним путевима и железницом, као и забрана заустављања возила, претовара и истовара пошиљки живине;

5. обавезно и хитно пријављивање сваког случаја повећања морбидитета и морталитета на газдинству, као и пада продуктивности и носивости, ветеринарском инспектору. У свим случајевима појављивања угинућа на газдинствима у зараженом подручју већем три пута од уобичајеног, као/и у случају опадања производње јаја или конзумирања хране и за воде више од 5 %, налаже се узорковање и лабораториско испитивање на свим овим газдинствима;

6. чишћење и дезинфекција свих делова опреме која су користила која су долазила и одлазила са гадинства, а могла су бити контаминирана узрочником болести;

7. превентивне мере заштите ради спречавања ризика преношења узрочника болести од стране лица која долазе или напуштају газдинство на којима се држи и узгаја живина:

8. вођење евиденције од стране власника и држаоца живине и птица о лицима која су долазила у контакт са живином и птицама на газдинству;

9. забрана окупљања живине и птица на сајмовима, изложбама, такмичењима, пијацама, као и друге видове окупљања живине и птица, осим у изузетним случајевима, уз одобрење, под надзором и контролом ветеринарског инспектора.;

10. забрана насељавања ловишта пернатом дивљачи  за време трајања наређених мера;

11. у случају сумње на појаву болести спровођење епизоотиолошког увиђаја.

III У ЗОНИ НАДЗОРА, радипраћења кретања , превенције и контроле болести авијарна инфлуенца спроводиће се следеће мере:

1. попис свих газдинстава/фарми на којима се држи и узгаја живина и станишта дивљачи и дивљих птица у што краћем року;

2. обавезно и хитно пријављивање сваког случаја угинућа или сумње на авијарну инфлуенцу пернате дивљачи и дивљих птица, као и сваког случаја повећања морбидитета и морталитета живине или других птица које се држе затворене на газдинству, као и пада продуктивности и носивости, ветеринару, односно ветеринарском инспектору, ради дијагностичког испитивања;

3. спровођење појачање активног надзора на газдинствима са живином и стаништима пернате живине и дивљих птица, према плану надзора;

3. биосигурносне мере на газдинствима и спречавање контакта живине са дивљим птицама;

4. едукација власника живине и информисање јавности о опасности од појаве авијарне инфлуенце живине, симптомима, превентивним, контролним мерама и обавези пријављивања сумње на појаву болести надлежном ветеринару, односно ветеринарском инспектору.

IV Средства за дијагностичка испитивања на авијарну инфлуенцу живине, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

 

RASFF

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional