ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна Вести Вести о догађајима ПРЕПОРУКЕ О НАЧИНУ ДРЖАЊА КОЊА

ПРЕПОРУКЕ О НАЧИНУ ДРЖАЊА КОЊА

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Законом о добробити животиња (''Службени гласник РС'' бр. 41/09) власник, односно држалац животиње одговоран је за живот, здравље и добробит животиње и мора да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда.

Власник, односно држалац животиње је дужан да:

 • према животињи поступа са пажњом доброг домаћина и да обезбеди услове за држање и негу животиња који одговарају врсти, раси, полу,старости, као и физичким, биолошким и производним специфичностима и особинама у понашању и здравственом стању животиње;

 • благовремено обезбеди помоћ ветеринара ако је животиња оболела, при порођају животиње, као и збрињавање болесне, повређене и изнемогле животиње.

Одговорно власништо подразумева и да је власник, односно држалац животиње дужан да обезбеди:

 • одговарајући и сигуран смештај животиње, као и микроклиматске услове, хигијену, довољно простора, слободу кретања, храну и воду која одговара врсти, раси, полу, старости и физичким, биолошким, производним потребама и потребама у понашању животиње,

 • заштиту животиња од штетног утицаја временских прилика, као и од природних непријатеља,

 • одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или представљају опасност за друге животиње и људе,

 • одвојено држање болесних, повређених и изнемоглих животиња.

Када су у питању радни коњи јасно је прописано да коришћење животиња за рад мора бити примерено врсти, раси, полу,старости и здравственом стању животиња.Болесне, повређене и изнемогле животиње, као и бремените животињепочев од трећине гравидитета, не могу се користити за рад.

САВЕТИ ВЛАСНИЦИМА И ДРЖАОЦИМА КОЊА

Држање и брига о коњима може представљати велико задовољство али треба увек имати у виду да је то такође веома велика и скупа обавеза. Било да се о коњима води брига привремено или стално мора им се обезбедити:

 • одговарајући начин држања и амбијенталне услове

 • одговарајућа исхрана

 • услови у којима може да испољи природно понашање

 • заштитa од бола, патње, повреда и обољења

 • одговарајућа социјализација социјализација

 • редован надзор и контрола.

Начин држања и амбијентални услови

Није потребно да се сви коњи држе затвореним објектима. Поједине тешке расе коња, са дебелом и густом длаком могу да живе напољу али им је потребно обезбедити склониште од ветра, сунца и инсеката. Склоништа могу да буду природна, као што је дрвеће или жива ограда или посебно изграђена.

Ипак, треба имати у виду да коњима са тањом длаком, веома младим, као и веома старим јединкама треба обезбедити посебан смештај, како би се заштитиле од екстремних температура.

Посебан, одвојени смештај такође треба обезбедити оболелим и повређеним животињама.

Смештајни простор

Смештајни простор треба да буде такав да обезбеди сигурност и удобност животињи, несметан прилаз, одговарајућу дренажу и вентилацију.

Објекти и опрема у објектима треба да буду израђени од материјала који није штетан по здравље животиња, да немају оштре рубове или избочине, који могу да проузрокују повреде животиња.

Такође површине треба да буду такве да се могу лако чистити, прати и дезинфиковати.

Подови морају да буду равни, неклизајући и израђени тако да се могу лако дренирати.

Врата бокса би требало да буду ширине од најмање 1.25m. Висина врата би требало да буде таква да омогући коњу да без напора може да гледа околину.

Објекат мора да буде довољне висине, како би се обезбедила одговарајућа вентилација и циркулација ваздуха. Требало би обезбедити најмање 60 до 90 cmизнад ушију коња, који стоји у свом нормалном положају.

Температура, влажност ваздуха , вентилација, концентрација штетних гасова и прашине  морају да буду у греаницама које нису штетне по животиње. За коње је обезбеђивање одговарајуће вентилације од кључног значаја јер су коњи веома осетљиви и уколико је вентилација у објекту лоша, долази до респираторних обољења.

Осветљење

Објекти морају да буду довољно осветљени, природно или вештачки, фиксно или преносно мора да буде такво да омогући животињама да виде околину, као и омогући надзор и контролу животиња у било које доба дана и ноћи.

Простор по животињи

Свакој животињи се мора обезбедити довољно простора у коме може да без тешкоћа легне, устане и да се окрене око своје осе. Зависно од типа коња, препоручује се следеће површине по животињи:

 

коњи

3.65m x 3.65m

велики коњи

3.65m x 4.25m

пони

3.05m x 3.05m

већи пони

3.05m x 3.65m

боскови за ждребљење

4.25m x 4.25m

Групно држање

Коњи се могу држати и у групним шталама али тада треба посебну пажњу обратити на то да се свакој животињи обезбеди довољно простора, као и несметани прилаз храни и води.

Такође, приликом формирања група треба обратити пажњу на агресивне животиње, које се морају одвојити. Кобиле на крају гравидитета, као и кобиле са ждребади треба држати појединачно.

Простирка

Коњима се мора такође обезбедити одговарајуће простирка, како би им се пружила топлина, заштита од повреда и могућност да удобно легну.

Простирка било да је слама, струготина, гума не сме да буде токсична по животиње, мора да буде слободна од влаге и прашине.

Ако се користи гумена подлога, потребно је додати посебну простирку ради абсорбције урина.

Испаша

Површина за испашу по животињи варира зависно од типа траве, конфигурације земљишта, доба године, типа коња и слично. Генерално се по сваком појединачном коњу препоручује око 0,5 до 10 haпаше одговарајућег квалитета уколико се не обезбеђује додатна исхрана.

Мање површине треба обезбедити уколико се коњи држе у затвореним објектима, па се тек повремено пуштају на испашу.

Уколико је тло мокро и блатњаво, важно је сваком коњу обезбедити довољно велику и довољно дренирану површину, на којој може да стоји, легне, да се храни и напаја.

Oграда

Ограда мора бити довољно чврста и довољне висине како коњи не би могли побећи и изграђена и одржавана тако да се спречи могућност повреда.

Висина ограде зависи од типа коња, мада се генерално препоручује висина од  1.25mили приближније:

 

коњи

  1.08-1.38m

пони

  1m - 1.3m

пастуви

  1.38m -1.8m

* по потреби мора обезбедити и дупла ограда, како  би се спречило агресивно понашање

 

Везивање

Када су коњи везани потреба за редовним надзором је најважнија и тада коње треба контролисати на најмање свакихшест сати.

Не треба везивати:

 • коње млађе од две године

 • женке у последњој трећини гравидитета

 • кобиле када су поред пастува

 • пастуве, а ако се то мора учинити, онда само привремено и веома пажљиво

 • болесне  коње

 • старе и слабе коње

Утопљавање

У случајевима ниских температура, коње је препоручљиво прекрити их ћебадима, који ће им помоћи да одрже телесну температуру, а тело суво. Ова препорука важи и за старе коње

Контрола и надзор

Коње на исапаши треба контролисати најмање једном дневно, по потреби и чешће. Коње смештене појединачнио или групно у шталама трба конторолисати најмање два пута дневно.

Свакодневно, пиликом контроле, посебну пажњу би требало усмерити на начин на који животиња хода,стање копита, као и апетит.

Коње треба редовно тимарити, како би се одржала кожа чистом, слободном од паразита

Исхрана

Коњи на природно испаши једу мало али често. Њихова уобичајена храна је трава.

Коњима треба обезбедити влакнасту храну , било да је то трава, сено или заменице за сено.

Храна мора бити прилагођена старости коња, типу коња, тежини, кондицији, здравственом стању , као и намени коња (за рад, вучу, спротски коњи...).

Храна мора да будедоброг квалитета, чиста, свежег мириса, слободна од плесни и прашине.

Количина концентроване хране, као додатка исхрани треба да буде таква да обезбеди довољно енергије и са истом се не сме претерати, пошто може доћи до здравствених проблема, као што су гастроинтерстилани поремећаји и ламинитис.

Дневну количини концентроване хране треба поделити у најмање два оброка.

Коње никада не треба хранити непосредно пре тренинга или рада , пошто то може довести до поремећају у раду дигестивног тракта.

Потребе у исхрани варирају током живота, па тако ждребад, гравидне кобиле и стар коњи треба да се држе на посебном режиму исхране па се у таквим случајевима пропоручује консултовање ветеринара.

Напајање

Коњима се мора обезбедити одговарајућа количина чисте и питке воде.

Појилице треба да буду конструисане тако се се спрече повреде животиње, фиксиране како се вода не би просула и постављене на висини, која омогућасва коњима несметан приступ.

Појилице, уколико нису аутоматске морају се често проверавати и вода по потреби додавати.

Коњима треба релативно велика количина воде дневно, што варира од животиње до животиње али просечно износи 25 до 50 литара за просечног одраслог коња (око 5 литара на 100 кг телесне масе).

Количину воде треба повећати током топлих летњих дана, као и након тренинга или рада.

Социјализација животиња

Коњи су веома социјалне животиње и природно живе у групама.Такође им прија и друштво људи.

Када се формирају групе коња, треба предузети све мере да се на најмању могућу меру смањи ризик од међусобних борби и стреса, што се може десити посебно када се коњи групишу по први пут. Ризик од овога се може смањити обезбеђивањем већег простора или стављањем новопридошлог коња у посебно ограђен простор близу постојеће групе ради постепеног навикавања.

Агресивне јединке треба држати одвојено, пастуве,  кобиле пред партус и кобиле са ждребадима.

Брига о старим и болесним коњима

Старе коње треба посебно надзирати и обезбедити редовне прегледе и контроле од стране ветеринара.

 

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional