PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima OBAVEŠTENJE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA

OBAVEŠTENJE O AFRIČKOJ KUGI SVINJAU skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju plana upravljanja kriznim situacijama ("Sl.glasnik RS", broj: 11/2018) a radi suzbijanja i iskorenjivanja naročito opasne zarazne bolesti afrička kuga svinja, u saradnji sa Stručnom grupom za Afričku kugu svinja, v.d. direktora Uprave za veterinu doneo je:

Operativni priručnik za sprovođenje kriznog plana za kontrolu i suzbijanje zarazne bolesti afrička kuga svinja,koji se može preuzeti ovde.

  U cilju sprečavanja pojavljivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja sprovodiće se mere koje su propisane sledećim propisima, koji se sveobuhvatno primenjuju:

1.  Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, brojeva: 91/05,30/10 i 93/12 );

2.  Program mera zdravstvene zaštite životinja („Službeni glasnik RS” broj 11/18)

3. Pravilnik o merama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja  („Službeni glasnik RS”, broj 32/10 );

4.  Pravilnik o utvrđivanju plana upravljanja kriznim situacijama ( "Sl.glasnik RS", broj: 11/2018)

5.  Operativni priručnik za sprovođenje kriznog plana za kontrolu i suzbijanje zarazne bolesti afrička kuga svinja (broj: 119-01-260/2018-05 od 26.4.2018. godine).

 Pored toga, vršiće se kontinuirano sprovođenje biosigurnosnih mera i dobre farmske prakse, na svim gazdinstvima sa svinjama (uključujući i stočne pijace), kao i u unutrašnjem i međunarodnom prometu.

  Vodiči i preporuke pripremljeni su i objavljeni na internet stranicama Uprave za veterinu: https://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/africka-kuga-svinja

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional