PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima STRUČNJACI UDRUŽUJU SNAGE KAKO BI SPREČILI ULAZAK AFRIČKE KUGE SVINJA NA BALKAN

STRUČNJACI UDRUŽUJU SNAGE KAKO BI SPREČILI ULAZAK AFRIČKE KUGE SVINJA NA BALKAN

Smanjenje rizika od upada i unapređenje mera za brzo otkrivanje i kontrolu afričke kuge svinja u zemlјama Balkana glavna je tema četvorodnevne radionice sprovedene od strane Organizacije za hranu i polјoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), koja je održana od 18. do 21. februara u Beogradu.
Afrička kuga svinja je virusna hemoragijska bolest koja ubija i do 100 odsto zaraženih životinja, kako domaćih tako i divlјih svinja. Bolest ne predstavlјa rizik po lјudsko zdravlјe, ali ima potencijal da razori ruralnu ekonomiju, ugrozi dostupnost hrane, kao i trgovinu u pogođenim regionima.
Poslednjih godina bolest se postepeno proširila, a njena pojava u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji 2019. godine predstavlјa ozbilјnu i neposrednu pretnju Balkanu.
"Virus se može brzo širiti zbog relativno guste populacije divlјih svinja i veoma rasprostranjenog uzgoja domaćih svinja u okviru domaćinstava", rekao je Daniel Beltran-Alkrudo, službenik FAO-a za zdravlјe životinja.

"Svest, unapređena biosigurnost i spremnost na reagovanje su klјučni za prevenciju i smanjenje negativnih uticaja bolesti na ruralnu ekonomiju, postojeći lanac vrednosti u svinjogojstvu i trgovinu."
Daniel Beltran-Alkrudo
FAO službenik za zdravlјe životinja
U tom cilјu, FAO sprovodi hitni projekat pod nazivom "Afrička kuga svinja u slučaju urgentnih situacija na Balkanu", te je ova radionica prvi korak u definisanju strategija prevencije i kontrole u regionu i dogovoru o klјučnim pitanjima kontrole granica, svesti, biosigurnosti i drugim.
Radionica je okupila međunarodne stručnjake, kao i više od 25 delegata iz pet zemalјa uklјučenih u projekat - Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije – zajedno sa predstavnicima Hrvatske, Mađarske i Rumunije. Učesnici su predstavnici veterinarskih i šumskih uprava, kao i lovačkih udruženja i nevladinih organizacija koje rade u sektoru uzgoja svinja. Za bolest poput afričke kuge svinja, koordinacija među svim ovim institucijama je od kritične važnosti. Međunarodne agencije kao što su Evropska agencija za sigurnost hrane i Svetska organizacija za zdravlјe životinja takođe su bile prisutne.
„Radionica je izuzetno važan forum za razmenu znanja među stručnjacima iz različitih oblasti“, rekla je Daniela Manđione, službenica za politiku FAO-a. "Balkan nikada nije bio izložen Afričkoj kugi svinja, što znači da Vlade, farmeri i lovci imaju nedovolјno informacija i malo tehničkog znanja o bolesti."
Kao rezultat radionice, predstavnici su usvojili plan i definisali aktivnosti za sprovođenje18- mesečnog projekta i prikupili detalјne informacije o klјučnim poteškoćama i izazovima za svaku državu ponaosob.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional