Списак решења о проглашењу зараженог и угроженог подручја од АКС – 2023 година
Мере које се спроводе на зараженом и угроженом подручју приликом проглашења појаве афричке куге свиња код домаћих свиња (форма решења)
Мере које се спроводе на зараженом (инфицираном) подручју и подручју високог ризика (заштитно подручје интензивног лова) код појаве афричке куге свиња код дивљих свиња (форма решења)
План надзора и дијагностичких испитивања на афричку кугу свиња (АКС) код домаћих свиња у зараженом и угроженом подручју
Решење о проглашењу зараженог и угроженог подручја од АКС
План и начин вршења мониторинга на ККС и АКС код дивљих свиња у 2020.и 2021.години
Прилог 1 – Образац за узорковање и слање материјала на лабораторијско испитивање на ККС и АКС код дивљих свиња
Прилог 2 – План узорковања на ККС по ловиштима за 2020/2021.годину
Прилог 3 – План узорковања на АКС по ловиштима за 2020/2021.годину
Прилог 4 – Образац за прикупљање података о ловиштима
Решење о зараженим подручијем АКС
Глобална контрола болести афричка куга свиња GF-TADs иницијатива 2020-2025
План активног надзора ККС и АКС
Измена и допуна плана АКС и ККС
Решење Борски управни окр уг
Решење Пиротски управни округ
Решење Зајечарски управни округ
Решење АКС Бор
Решење АКС Пирот
Решење о укидању  – Град Београд 323-02-07638/2019-05/5
Решење о укидању  – Град Београд 323-02-07638/2019-05/6
Решење о укидању  – Подунавски округ 323-02-07638/2019-05/7
Решење о укидању  – Подунавски округ 323-02-07638/2019-05/8
Решење о проглашењу зараженог и угроженог подручја од АКС
План надзора и дијагностичких испитивања на Афричку кугу свиња(АКС) код домаћих свиња у Републици Србији
Наредбa о изменама и допунама Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију (Службени гласник РС број 58/19 од 16. августа 2019 године)
Решење АКС Рабровац
Решење АКС Кусадак
Решење АКС Велика Крсна
Информација о одржаним радионицама и обукама на тему АКС у организацији регионалног ФАО пројекта ЕУ
Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију (Сл. гласник РС бр. 6/19)
Видео упутство о Афричкој куги свиња
Приручник о болести афричка куга свиња код дивљих свиња и мерама биосигурности током лова
Правилник о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричке куге свиња, „Сл. гласник РС“, бр. 32/10
Правилник о утврђивању плана управљања кризним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 90/15)
Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла., начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима тза сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС”, бројеви 31/11, 97/13, 15/15 и 61/17)
Оперативни  приручник за спровођење кризног плана за контролу и сузбијање заразне болести афричка куга свиња
Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести афричке куге свиња у Републику Србију (Сл. гласник РС бр. 40/14)
Афричка куга свиња – Упутство за власнике
Афричка куга свиња – Брошура за ловце
Приручник за ветеринаре о афричкој куги свиња
Афричка куга свиња – Обавештење за граничне прелазе
АКС ФАО приручник за ветеринаре
АКС ФАО приручник за ветеринаре детекција и дијагноза
Записник о извршеној контроли и попису свиња  на газдинствуприлог број IV-1 Оперативног приручника
Извештај о епизоотиолошком испитивању у случају сумње на појаву АКС, прилог број IV-2 Оперативног приручника
Извештај о епизоотиолошком испитивању у случају појаве болести АКС, прилог број IV-4 Оперативног приручника
Образац за узорковање, прилог број IV-3 Оперативног приручника
Клиничко испитивање на афричку кугу свиња пре одобрења за премештање свиња са газдинства или упућивања на клање, прилог број IV-5 Оперативног приручника
Клиничко испитивање свиња на АКС пре укидање мера које се примењују у подручју заражене/угрожене зоне, прилог број IV – 6 Оперативног приручника
Решење о мерама на зараженом и угроженом подручју, прилог број IV-7 Оперативног приручника
Решење са мерама на зараженом газдинству, прилог број IV-8 Оперативног приручника
Решење о образовању комисије за процену штете
Образац обавештења о оснивању регионалног и локалног кризног центра
Обавештење за јавност у вези појаве афричке куге свиња број
Упутство за израду дезинфекциних баријера, прилог II Оперативног приручника
Изјава лица која су боравила на зараженом газдинству, прилог III Оперативног приручника
Потврда о преузимању споредних производа животињског порекла