Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ОБУКА ВЕТЕРИНАРА - ЈАВНИ ПОЗИВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду и Институт за хигијену и технологију меса, Београд

ОБЈАВЉУЈУ

ПОЗИВ ЗА ПЕТОДНЕВНУ ОБУКУ за докторе ветеринарске медицине, запослене у ветеринарским организацијама, под називом: „Анте и пост мортем преглед у објектима за клање животиња“.

ПЕРИОД ТРАЈАЊА ПРВОГ ПОЗИВА: од 7. новембра до 16. новембра 2017. године

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА: извршиће се на основу редоследа пријављивања

ПРЕДВИЂЕН ТЕРМИН ПРВЕ ОБУКЕ: 20. до 24. новембар 2017. године.

Број слушалаца је ограничен на минимално 10, а максимално 15 полазника по једној обуци

Предмет обуке: Унапређење система безбедности хране у објектима за клање животиња и заштитејавног здравља

Циљ обуке: стручно оспособљавање за преглед меса у објектима за клање животиња у складу са законским актима Републике Србије.

Полазници који успешно савладују обуку стичу право на СЕРТИФИКАТ о успешно завршеном курсу „Анте и пост мортем преглед у објектима за клање животиња“, а који ће им омогућити да од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину буду ангажовани на инспекцијским пословима на линији клања у објектима за клање животиња.

Садржај обуке: Теоријски део обуке који ће се извести на Факултету ветеринарске медицине обухвата: законе и правилнике из области безбедности хране, укључујући добробит животиња, анте и пост мортем преглед, добру хигијенску праксу, основне елементе службене контроле и пратеће документације. Практични део обуке ће се реализовати у условима реалне производње (објекат за клање), при чему ће превоз до објекта бити обезбеђен од стране организатора. Учесницима  обуке биће доступан материјал са обуке. Током обуке обезбеђена је исхрана и освежење за учеснике.

Цена обуке: 120.000,00 РСД.

Уплата се врши на жиро рачун Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду:

Сврха уплате: Анте и пост мортем преглед у објектима за клање животиња

Прималац: Факултет ветеринарске медицине Београд

Број жиро рачуна: 840-1825666-41

Модел позив на број (одобрење): ХТМ011

Пријава за обуку: http://form.vet.bg.ac.rs/

Напомена: Организатор задржава право да помери термин обуке у случају да се пријави мање од 10 слушалаца.

Контакт: Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла Факултета ветеринарске медицине, тел: 011 2 685 653; e-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs

 

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА ЗА ФАРМЕРЕ

Управа за ветерину, Управа за заштиту биља и пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са пољопривредним стручним службама организују стручна предавања на тему безбедне исхране за животиње, односно безбедног складиштења хране и предузимања мера за спречавање могуће појаве микотоксина. Планирано је да се ова предавања одрже широм Србије о чему ће сви заинтересовани бити благовремено информисани и позвани.

Циљ предавања је да се, пре свега узгајивачи млечних грла, информишу о значају предузимања свих превентивних мера у циљу спречавања могуће појаве микотоксина у храни за животиње и производима животињског порекла.

Пред великим бројем произвођача, фармера, стручњака и уз присуство медија одржани су стручни скупови у Сремској Митровици и Новом Саду.

Управа за ветерину припремила је и информацију држаоцима животиња са препорукама, која се у виду флајера дели присутнима на предавањима као и преко ветеринарских станица и пољопривредних стручних служби а заинтересовани је могу преузети и са сајта Управе за ветерину.

 

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ПРОГРАМА МЕРА ЗА ПЕРИОД 2017–2019. ГОД.

Дана 15. септембра 2017. године објављен је Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2017–2019. год. у Службеном гласнику број: 83/2017. Ветеринарске станице, ветеринарске клинике и ветеринарске амбуланте могу, у складу са текстом конкурса, да достављају тражену документацију почев од наредног дана од дана објављивања конкурса ради остваривања права конкурисања за доделу терена за спровођење послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2017–2019. годину. Конкурс је отворен 7 радних дана.

Текст конкурса

Одлука

Образац пријаве на конкурс
Образац изјаве - заштита на раду
Образац изјаве - суд
Образац изјаве - кривично дело

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДРЖАОЦЕ ЖИВОТИЊА

Управа за ветерину даје информацију држаоцима животиња у погледу појаве могућих микотоксина у храни за животиње са препорукама

 

ПРЕПОРУКЕ О НАЧИНУ ДРЖАЊА КОЊА

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Законом о добробити животиња (''Службени гласник РС'' бр. 41/09) власник, односно држалац животиње одговоран је за живот, здравље и добробит животиње и мора да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда.

Власник, односно држалац животиње је дужан да:

  • према животињи поступа са пажњом доброг домаћина и да обезбеди услове за држање и негу животиња који одговарају врсти, раси, полу,старости, као и физичким, биолошким и производним специфичностима и особинама у понашању и здравственом стању животиње;

  • благовремено обезбеди помоћ ветеринара ако је животиња оболела, при порођају животиње, као и збрињавање болесне, повређене и изнемогле животиње.

Одговорно власништо подразумева и да је власник, односно држалац животиње дужан да обезбеди:

  • одговарајући и сигуран смештај животиње, као и микроклиматске услове, хигијену, довољно простора, слободу кретања, храну и воду која одговара врсти, раси, полу, старости и физичким, биолошким, производним потребама и потребама у понашању животиње,

  • заштиту животиња од штетног утицаја временских прилика, као и од природних непријатеља,

  • одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или представљају опасност за друге животиње и људе,

  • одвојено држање болесних, повређених и изнемоглих животиња.

Опширније...
 

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПАЊУ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Одмах по пријему пријаве да се на планини Кукавица, близу хотела Влајна налазе изнемогли коњи, ветеринарска инспекција, у присуству надлежног ветеринара је, дана 23. августа 2017. године извршила службену контролу приликом које је утврдила да пријављени коњ, беле боје, а чије су слике постављене на интернет није затечен на наведеној локацији нити у ближој околини.

Приликом контроле ја такође констатовано да се у штали, која се налази преко пута хотела Влајна, и која је у власништву Шумског газдиства из Лесковца налази осам коња, расе штајерац, власника Драгана Пејаковића из Лесковца. Прегледом објекта, утврђено је да исти испуњава прописане услове.

Приликом контроле је утврђено да је од осам коња, шест доброг здрасвственог стања, док су 2 коња оболела и то један од пододерматитиса, а други од бронхопнеумоније. Оба коња примају терапију, коју спроводи ветеринарска амбуланта ''Пегаз'' из Вучја.

Службеном контролом је констатовано да коњи нису на прописан начин обележени, као и да није спроводен програм мера здравствене заштите животиња за 2017. годину, па је ветеринарска инспекција усменим решење наложила власнику животиње и надлежном ветеринару да исправе уочене неправилности.

 

ПРИРУЧНИК ЗА ВЕТЕРИНАРЕ О АФРИЧКОЈ КУГИ СВИЊА

У складу са епизоотиолошком ситуацијом у ширем региону, у циљу обезбеђивања стручних информација за све субјекте који су задужени за превенцију и контролу заразних болести, припремљен је Приручник за ветеринаре о афричкој куги свиња, како би се унапредио активни и пасивни надзор здравственог стања код свиња у Републици Србији.

Позивамо све ветеринарске организације, ветеринаре и друга лица, да искористе своја овлашћења и контакте и да га дистрибуирају како унутар својих организација, тако и приватних контаката. Дистрибуција у електронској и штампаној форми су слободни.

Приручник за ветеринаре о афричкој куги свиња

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional