Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 115/14
Одлука о висини накнаде за обележавање и евиденцију животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 113/13