Одлука о допуни Програма за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године, „Сл. гласник РС“, бр. 73/23
Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 115/14
Одлука о висини накнаде за обележавање и евиденцију животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 113/13
Одлука о изменама и допуни програма за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године,“Службени гласник РСˮ, број 139/22