Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
План спровођења послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Износ накнада за спровођење послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
План спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
План спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 1 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 2 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 3 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 4 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 5 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
План спровођења вакцинације против салмонела категорије 1 (S. Enteritidis и S Typhimurium) код кока носиља и приплодних јата живине Gallus Gallus врсте у 2024. години
Прилог 1 – план спровођења вакцинације против салмонела категорије 1 (S. Enteritidis и S Typhimurium) код кока носиља и приплодних јата живине Gallus Gallus врсте у 2024. години
План спровођења активног надзора на Америчку кугу пчелињег легла (АКПЛ) у 2024. години
План спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 1 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 2 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 3 (табела 2 и 3)- план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 3 (табела 4) – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 3 (табела 5) – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
Прилог 4 – план спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2024. годину