Управа за ветерину
Живко Матијевић, в.д. директора Управе за ветерину
Тел/Факс: +381 11 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs
Адреса: СИВ 3, Омладинских бригада 1, 11070 Београд 27

контакт особа: Снежана Еремић, сарадник
Тел/Факс: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ ЖИВОТИЊА
Начелник oдељења Бобан Ђурић, Виши саветник
e-mail:  boban.djuric@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3131971
 – Одсек за епизоотије,карантин и управљање ендемским болестима животиња
Шеф одсека Татјана Лабус, Самостални саветник
e-mail:  tatjana.labus@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3117536
 – Центар за кризно планирање и управљање наричито опасним заразним болестима
Руководилац центра Саша Остојић, Виши саветник
e-mail:  sasa.ostojic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117100
 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКО ЈАВНО ЗДРАВСТВО
Начелник oдељења Тамара Бошковић, Виши саветник
e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117657
 – Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла
Шеф одсека
 – Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успоставаљање и одржавање система за управављање споредним производима животињског порекла
Руководилац групе Биљана Мердовић, Самостални саветник
е-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2604629
 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА И ВЕТЕРИНАРСКУ ДЕЛАТНОСТ
Начелник одељења Маја Андријашевић, Виши саветник
e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117315
 – Група за добробит животиња
Руководилац групе Ивана Лазић, Самостални саветник
e-mail:  ivana.lazic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117538
 – Одсек за ветеринаску делатност
Шеф одсека Соња Бошковић, Самостални саветник
e-mail:  sonja.boskovic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 2604979
 – ОДЕЉЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Начелник oдељења Љиљана Ивањац, Виши саветник
e-mail: ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs
e-mail:  vetinspekcija@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2605630
 – Одсек ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробити животиња
Шеф одсека Оливера Вукелић, Самостални саветник
e-mail:  olivera.vukelic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2607348
 – Одсек ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла
Шеф одсека Драган Мацић, Самостални саветник
e-mail:  dragan.macic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2604543
 – Одсек ветеринарске инспекције у извозним објектима
Шеф одсека Марко Бјекић, Самостални саветник
email: bjekic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2145395
 – Одсек за послове инспекцијског надзора и контроле производње и промета лекова  и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициране хране за животињe
Тел.:    011 3117548
 – ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Начелник oдељења Бранислав Марковић, Виши саветник
e-mail:  b.markovic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2602774
 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРОМЕТ И СЕРТИФИКАЦИЈУ
Начелник oдељења Маја Николић, Виши саветник
e-mail:  maja.nikolic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3196011
 – Одсек за међународни промет и сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера
Шеф одсека Сандра Барић, Виши саветник
e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2602634
 – ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Шеф одсека Данијела Милосављевић Остојић,Дипломирани правник
е-mail: danijela.ostojic@minpolj.gov.rs
Тел : 011 3117476
Милош Оравец, Дипломирани правник
Марија Грбић, Дипломирани економиста
Инес Миљковић, Дипломирани правник e-mail:   milos.oravec@minpolj.gov.rs
marija.grbic@minpolj.gov.rs
ines.miljkovic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3114467

СЕДИШТЕ

КОНТАКТ

ШЕФ ОКРУГА

Београд

gradbeograd.vetinsp@minpolj.gov.rs
011/6656012
Велисава Вуловића бр. 1а , 11000 Београд
Жељка Крговић

Борски

borskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
030/458036
Моше Пијаде бр.19 , 19210 Бор
Винка Пешић Стојадиновић

Браничевски

branicevskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
012/554946
Дунавска бр.91 , 12000 Пожаревац
Соња Пауновић

Јабланички

jablanickiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
016/228051
Пана Ђукића бр. 9-11 , 16000 Лесковац
Иван Лозо

Јужнобачки

juznobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
021/6791020
Булевар Михајла Пупина бр.6/3 , 21000 Нови Сад
Оливера Ивков

Јужнобанатски

juznobanatskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
013/301760
Новосељански пут бр.33 , 26000 Панчево
Драгана Антић

Колубарски

kolubarskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
014/292690
Узун Миркова бб  ,14000 Ваљево
Драган Живановић

Мачвански

 macvanskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
015/360400
Војводе Путника бр.52  ,15000 Шабац
Јасмина Којичић Стефановић

Моравички

moravickiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
032/340580
Жупана Страцимира бр.2 , 32000 Чачак
Василије Рајчевић

Нишавски

nisavskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
018/291600
Страхињића Бана бб  ,18000 Ниш
Мирољуб Марјановић

Пчињски

pcinjskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
017/400357
Маричка бр.19, 17500 Врање
Биљана Ђорђевић

Пиротски

pirotskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
010/313299
Српских владара бр.83  ,18300 Пирот
Меланија Митић

Подунавски

podunavskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
026/642480
Трг Републике бр.5  ,11300 Смедерево
Славица Глишић

Поморавски

pomoravskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
035/8245446
Биљана Живковић

Расински

rasinskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
037/444996
Балканска бр.63 , 37000 Крушевац
Славица Јовановић

Рашки

raskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
036/308758
Трг Јована Сарића бр. 1-3  ,36000 Краљево
Данијела Шапоњић

Севернобачки

severnobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
024/687090
Трг Лазара Нешића бр.1  ,24000 Суботица
Александар Пижурица

Севернобанатски

severnobanatskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
0230/401710
Трг српских добровољаца бр.11  ,23300 Кикинда
Ксенија Лакета

Средњебанатски

srednjebanatskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
023/525806
Трг слободе бр.10  ,23000 Зрењанин
Новак Ковачевић

Сремски

sremskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
022/639107
Стари шор бр.116 , 22000 Сремска Митровица
Емина Милакара

Шумадијски

sumadijskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
034/300195
Саве Ковачевића бр.7 — Светозара Марковића бр.10 лам 5 , 34000 Крагујевац
Славиша Милановић

Топлички

toplickiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
027/329624
Таткова Бр.2 , 18400 Прокупље
Бобан Лукић

Зајечарски

zajecarskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
019/441580
Генерала Гамбете бр.44  ,19000 Зајечар
Ирена Милосављевић Дачић

Западнобачки

 zapadnobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
025/5432450
Стапарски пут бр.37 , 25000 Сомбор
Данијела Козомора

Златиборски

zlatiborskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
031/511292
Видовданска бр.34б  ,31000 Ужице
Славица Тешић Ранчић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Адреса: Омладинских бригада 1, 11070, Београд
тел: +381 11 2602 774
Начелник Одељења: Бранислав Марковић
Електронска пошта: b.markovic@minpolj.gov.rs
Гранични прелаз Врста транспорта Контакт Радно време
 

Гранични прелаз Хоргош граница са Мађарском

 

Друмски

Тел. +381 24 618005
Електонска пошта:
gvihorgos@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Суботица Гордана Кочић
Број мобилног: +381 64 86 80 188
 

24 часа 365 дана

00:00-24:00 часова

 

Гранични прелаз Суботица граница са Мађарском

 

Железнички

Тел. +381 24 618005
Електонска пошта:
gvihorgos@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Суботица Гордана Кочић
Број мобилног: +381 64 86 80 188
 

 

По позиву

 

Гранични прелаз Бездан граница са Мађарском

 

 

 

Речни

Тел. +381 24 618005
Електонска пошта:
gvihorgos@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Суботица Гордана Кочић
Број мобилног: +381 64 86 80 188
 

 

По позиву

 

Гранични прелаз Аеродром Београд међународни

 

Ваздушни

Тел.+381 11 2286391
Електонска пошта:
gviaerodrom@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Вукашин Кркобабић
Број мобилног: + 381 64 86 80 162
 

 

Понедељак-Петак 07:00-19:00 часова Викендом по позиву (само живе животиње)

Гранични прелаз Велико Градиште граница са Румунијом Речни Тел. +381 13 805 046
Електорнска пошта: gvivatin@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Ненад Лекић (064/8680 321)
Број мобилног: +381 64 86 80 321
По позиву
Гранични прелаз Ватин граница са Румунијом Друмски Тел. +381 13 805 046
Електорнска пошта: gvivatin@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Ненад Лекић (064/8680 321)
Број мобилног: +381 64 86 80 321
Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Вршац граница са Румунијом Железнички Тел. +381 13 805 046
Електорнска пошта: gvivatin@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Ненад Лекић (064/8680 321)
Број мобилног: +381 64 86 80 321
По позиву
Гранични прелаз Прешево граница са Републиком Северном Македонијом Друмски Тел. +381 17 7666 043
Електонска пошта:
gvipresevo@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Прешево Бранислав Марковић
Број мобилног: +381 64 86 80 168

24 часа 365 дана

00:00-24:00 часова

Гранични прелаз Прешево- Ристовац граница са Републиком Северном Македонијом Железнички Тел. +381 17 7666 043
Електонска пошта:
gvipresevo@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Прешево Бранислав Марковић
Број мобилног: +381 64 86 80 168
По позиву
Гранични прелаз Батровци граница са Хрватском Друмски

Тел. +381 22 2733 198
Електонска пошта:
gvibatrovci@minpolj.gov.rs

Шеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Шид
Душан Прелаз
Број мобилног:+381 64 86 80 395

24 часа 365 дана

00:00-24:00 часова

Гранични прелаз Сремска Рача
граница са Босном и Херцеговином
Друмски

Тел. +381 22 667 507
Електонска пошта:
gvisremskaraca@minpolj.gov.rs

Шеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Шид
Душан Прелаз
Број мобилног:+381 64 86 80 395

Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Шид граница са Хрватском Железнички

Тел. +381 22 2733 198
Електонска пошта:
gvibatrovci@minpolj.gov.rs

Шеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Шид
Душан Прелаз
Број мобилног:+381 64 86 80 395

По позиву
Гранични прелаз Градина граница са Бугарском Друмски

Тел. +381 10 2362 889
Електонска пошта:
gvigradina@minpolj.gov.rs

Руководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Димитровград
Александар Игов
Број мобилног: +381 64 86 80 171

Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота-недеља 07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота-недеља
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Димитровград граница са Бугарском Железнички

Тел.+381 10 2362 889
Електонска пошта:
gvigradina@minpolj.gov.rs

Руководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Димитровград
Александар Игов
Број мобилног: +381 64 86 80 171

По позиву
Гранични прелаз Мали Зворник граница са Босном и Херцеговином Друмски Тел.+381 15 470 280
Електонска пошта:
gvimalizvornik@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Мали Зворник
Весна Митрић
Број мобилног: +381 64 86 80 176
Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Гостун граница са Црном Гором Друмски Тел. +381 33 715 107
Електонска пошта:
gvigostun@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Пријепоље Душан Грбић
Број мобилног:+381 64 86 80 277
Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Пријепоље граница са Црном Гором Железнички Тел.+381 33 715 107
Електонска пошта:
gvigostun@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Пријепоље Душан Грбић
Број мобилног:+381 64 86 80 277
По позиву