Управа за ветерину

Адреса: СИВ 3, Омладинских бригада 1, 11070 Београд 27
в.д. директора: Емина Милакара
e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Тел/Факс: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ ЖИВОТИЊА
Начелник oдељења Бобан Ђурић, Виши саветник
e-mail:  boban.djuric@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3131971
 – Одсек за епизоотије,карантин и управљање ендемским болестима животиња
Шеф одсека Татјана Лабус, Самостални саветник
e-mail:  tatjana.labus@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3117536
 – Центар за кризно планирање и управљање наричито опасним заразним болестима
Руководилац центра Саша Остојић, Самостални саветник
e-mail:  sasa.ostojic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117100
 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКО ЈАВНО ЗДРАВСТВО
Начелник oдељења Тамара Бошковић, Виши саветник
e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117657
 – Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла
Шеф одсека Љиљана Ивањац, Виши саветник
e-mail:  ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 2604 884
 – Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успоставаљање и одржавање система за управављање споредним производима животињског порекла
Руководилац групе Славица Николић-Стајковић, Самостални саветник
е-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2604629
 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА И ВЕТЕРИНАРСКУ ДЕЛАТНОСТ
Начелник одељења Маја Андријашевић, Виши саветник
e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117315
 – Група за добробит животиња
Руководилац групе Ивана Лазић, Самостални саветник
e-mail:  ivana.lazic@minpolj.gov.rsТел.:   011 3117538
 – Одсек за ветеринаску делатност
Шеф одсека Станислава Кузмић, самостални саветник
e-mail: stanislava.kuzmic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 2699920
 – ОДЕЉЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Начелник oдељења Зоран Ивановић, Виши саветник
e-mail: zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs
e-mail:  vetinspekcija@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2605630
 – Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробити животиња
Руководилац групе Оливера Вукелић, Самостални саветник
e-mail:  olivera.vukelic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2607348
 – Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла
Руководилац групе Драган Мацић, Самостални саветник
e-mail:  dragan.macic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2604543
 – Група ветеринарске инспекције у извозним објектима
Руководилац групе Марко Бјекић, Самостални саветник
email: bjekic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2145395
 – Група за послове инспекцијског надзора и контроле производње и промета лекова  и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициране хране за животињe
Руководилац групе Владимир Ракетић, Самостални саветник
e-mail:  vladimir.raketic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3117548
 – ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Начелник oдељења Слађана Панић Срдић, Виши саветник
e-mail:  sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2602774
 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРОМЕТ И СЕРТИФИКАЦИЈУ
Начелник oдељења Маја Николић, Виши саветник
e-mail:  maja.nikolic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3196011
 – Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера
Руководилац групе Сандра Барић, Самостални саветник
e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 2602634
 – ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Шеф одсека Данијела Милосављевић Остојић,Дипломирани правник
е-mail: danijela.ostojic@minpolj.gov.rs
Тел : 011 3117476
    Милош Оравец, Дипломирани правник
Марија Грбић, Дипломирани економиста
Инес Миљковић, Дипломирани правник e-mail:   milos.oravec@minpolj.gov.rs
marija.grbic@minpolj.gov.rs
ines.miljkovic@minpolj.gov.rs
Тел.:    011 3114467
Oкруг Е-mail
Борски borskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Браничевски branicevskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Град Београд gradbeograd.vetinsp@minpolj.gov.rs
Јабланички jablanickiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Јужно-банатски juznobanatskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Јужно-бачки juznobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Колубарски kolubarskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Косовско Митровачки округ
Мачвански macvanskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Моравички moravickiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Нишавски nisavskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Пчињски pcinjskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Пиротски pirotskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Подунавски podunavskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Поморавски pomoravskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Расински rasinskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Рашки raskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Северно-бачки severnobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Северно-банатски severnobanatskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Средње-банатски srednjebanatskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Сремски sremskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Шумадијски sumadijskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Топлички toplickiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Зајечарски zajecarskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Западно-бачки zapadnobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Златиборски zlatiborskiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Адреса: Омладинских бригада 1, 11070, Београд
тел: +381 11 2602 774
Начелник Одељења: Слађана Панић Срдић, број мобилног +381 64 86 80 164
Електронска пошта: sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Гранични прелаз Врста транспорта Контакт Радно време
 

Гранични прелаз Хоргош граница са Мађарском

 

Друмски

Тел. +381 24 618005
Електонска пошта:
gvihorgos@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Суботица Гордана Шаровић
Број мобилног: +381 64 86 80 188
 

24 часа 365 дана

00:00-24:00 часова

 

Гранични прелаз Суботица граница са Мађарском

 

Железнички

Тел. +381 24 618005
Електонска пошта:
gvihorgos@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Суботица Гордана Шаровић
Број мобилног: +381 64 86 80 188
 

 

По позиву

 

Гранични прелаз Бездан граница са Мађарском

 

 

 

Речни

Тел. +381 24 618005
Електонска пошта:
gvihorgos@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Суботица Гордана Шаровић
Број мобилног: +381 64 86 80 188
 

 

По позиву

 

Гранични прелаз Аеродром Београд међународни

 

Ваздушни

Тел.+381 11 2286391
Електонска пошта:
gviaerodrom@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Вукашин Кркобабић
Број мобилног: + 381 64 86 80 162
 

 

Понедељак-Петак 07:00-19:00 часова Викендом по позиву (само живе животиње)

Гранични прелаз Велико Градиште граница са Румунијом Речни Тел. +381 13 805 046
Електорнска пошта: gvivatin@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Предраг Петровић
Број мобилног: +381 64 86 80 189
По позиву
Гранични прелаз Ватин граница са Румунијом Друмски Тел. +381 13 805 046
Електорнска пошта: gvivatin@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Предраг Петровић
Број мобилног: +381 64 86 80 189
Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Вршац граница са Румунијом Железнички Тел. +381 13 805 046
Електорнска пошта: gvivatin@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Београд Данијела Живановић
Број мобилног: +381 64 86 80 119 Електонска пошта: danijela.zivanovic@minpolj.gov.rs гранични ветеринарски инспектор Предраг Петровић
Број мобилног: +381 64 86 80 189
По позиву
Гранични прелаз Прешево граница са Републиком Северном Македонијом Друмски Тел. +381 17 7666 043
Електонска пошта:
gvipresevo@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Прешево Бранислав Марковић
Број мобилног: +381 64 86 80 168

24 часа 365 дана

00:00-24:00 часова

Гранични прелаз Прешево- Ристовац граница са Републиком Северном Македонијом Железнички Тел. +381 17 7666 043
Електонска пошта:
gvipresevo@minpolj.gov.rsШеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Прешево Бранислав Марковић
Број мобилног: +381 64 86 80 168
По позиву
Гранични прелаз Батровци граница са Хрватском Друмски

Тел. +381 22 2733 198
Електонска пошта:
gvibatrovci@minpolj.gov.rs

Шеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Шид
Душан Прелаз
Број мобилног:+381 64 86 80 395

24 часа 365 дана

00:00-24:00 часова

Гранични прелаз Сремска Рача
граница са Босном и Херцеговином
Друмски

Тел. +381 22 667 507
Електонска пошта:
gvisremskaraca@minpolj.gov.rs

Шеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Шид
Душан Прелаз
Број мобилног:+381 64 86 80 395

Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Шид граница са Хрватском Железнички

Тел. +381 22 2733 198
Електонска пошта:
gvibatrovci@minpolj.gov.rs

Шеф Одсека граничне ветеринарске инспекције Шид
Душан Прелаз
Број мобилног:+381 64 86 80 395

По позиву
Гранични прелаз Градина граница са Бугарском Друмски

Тел. +381 10 2362 889
Електонска пошта:
gvigradina@minpolj.gov.rs

Руководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Димитровград
Градимир Ставров
Број мобилног: +381 64 86 80 172

Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота-недеља 07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота-недеља
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Димитровград граница са Бугарском Железнички

Тел.+381 10 2362 889
Електонска пошта:
gvigradina@minpolj.gov.rs

Руководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Димитровград
Градимир Ставров
Број мобилног: +381 64 86 80 172

По позиву
Гранични прелаз Мали Зворник граница са Босном и Херцеговином Друмски Тел.+381 15 470 280
Електонска пошта:
gvimalizvornik@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Мали Зворник
Весна Митрић
Број мобилног: +381 64 86 80 176
Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Гостун граница са Црном Гором Друмски Тел. +381 33 715 107
Електонска пошта:
gvigostun@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Пријепоље Душан Грбић
Број мобилног:+381 64 86 80 277
Лети (01.04.-31.10.)
Понедељак-петак 07:00-19:00 часова Субота
07:00-16:00 часова Зими (01.11.-31.03.)
Понедељак-петак 07:00-17:00 часова Субота
07:00-16:00 часова
Гранични прелаз Пријепоље граница са Црном Гором Железнички Тел.+381 33 715 107
Електонска пошта:
gvigostun@minpolj.gov.rsРуководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Пријепоље Душан Грбић
Број мобилног:+381 64 86 80 277
По позиву