План спровођења надзора болест НД
Прилози спровођења надзора болест НД
Табела за извештавање НД
План за спровођење мониторинга за болест западног Нила
Прилози – мониторинг за болест западног Нила
Мониторинг на класичну кугу свиња и афричку кугу свиња код дивљих свиња 2018/2019