БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (складиштење, хлађење, замрзавање)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (месо и производи од меса)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (сирово млеко, колострум и производи од млека)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (месо риба и производи од меса риба)
Дневна листа прегледа објекта за прераду јаја и производа од јаја
Дневна листа прегледа објекта за паковање меда и производа од меда
Дневна листа прегледа објекта за прераду млека и производа од млека
Дневна листа прегледа објекта за клање папкара
Дневна листа прегледа објекта за клање, паковање рибе и производа од рибе
Дневна листа прегледа објекта за клање живине
Koнтролна листа за службену контролу сабиралишта и сабирних места сировог млека
Контролна листа – објекти за клање домаћих папкара и копитара, расецање меса, производњу уситњеног меса/полупроизвода/мсм-а и производњу топљене масти и чварака
Контролна листа – општи услови хигијене хране складишта са температурним режимом
Контролна листа – општи услови хигијене хране
Контролна листа – посебни услови хигијене хране

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА – ИНСПЕКЦИЈА

КЛ-01-02-03(Контролна листа – ветеринарске станице)
КЛ-02-03-02(Контролна листа – ветеринарске станице – евиденција)
КЛ-03-02-03(Контролна листа – ветеринарске амбуланте)
КЛ-04-02-01(Контролна листа – ветеринарске амбуланте – евиденција)
КЛ-05-02-01(Контролна листа – ветеринарске амбуланте – евиденција)
КЛ-06-02-03(Контролна листа – ветеринарске клиникe за кућне љубимце)
КЛ-07-02-01(Контролна листа – ветеринарске клиникe за кућне љубимце – евиденције)
КЛ-08-02-03(Контролна листа – ветеринарске клиникe за остале животиње)
КЛ-09-02-01(Контролна листа – ветеринарске клиникe за остале животиње – евиденције)
КЛ-10-02-01(Контролна листа – ветеринарске службе – евиденције)
КЛ-11-01-02(Контролна листа – институти)
КЛ-12-01-02(Контролна листа – лабораторије)
КЛ-13-01-02(Контролна листа ДДД – услови)
КЛ-14-01-02(Контролна листа ДДД – дезинфекција превозних средстава за превоз животиња)
КЛ-15-01-02(Контролна листа – дистрибутивни ВО центри)
КЛ-16-02-03(Контролна листа – ВО центри)
КЛ-17-02-03(Услови – догон)
КЛ-18-02-03(Услови – сточне пијаце)
КЛ-19-02-03(Услови – сабирни центар)
КЛ-20-01-03(Контролна листа – о обавези власника односно држалаца животиња)
КЛ-21-01-03(Контролна листа – добробит у објектима – општи услови и евиденција)
КЛ-22-01-03(Контролна листа – добробит кока носиља – алтернативни начин држања)
КЛ-23-02-01(Контролна листа – добробит кока носиља – необогаћени кавези)
КЛ-24-01-03(Контролна листа – добробит кока носиља – обогаћени кавези)
КЛ-25-01-03(Контролна листа – добробит свиња на фармама – затворен систем – нерастови,крмаче,сисанчад и прасад)
КЛ-26-01-03(Контролна листа – добробит свиња на фарми – тов – отворен систем)
КЛ-27-01-03(Контролна листа – добробит телади на фармама)
КЛ-28-01-03(Контролна листа – добробит пилића за тов)
КЛ-29-02-03(Услови – прихватилишта за животиње)
КЛ-30-02-03(Услови – пансиони за животиње)
КЛ-31-01-02(Контролна листа – превозна средства за животиње)
КЛ-32-01-02(Контролна листа – одгајивачнице – глодари)
КЛ-33-01-02(Контролна листа – одгајивачнице – гмизавци – водоземци)
КЛ-34-02-01(Контролна листа – одгајивачнице – пси)
КЛ-35-01-02(Контролна листа – одгајивачнице – птице)
КЛ-36-01-02(Контролна листа – одгајивачнице – рибе)
КЛ-37-01-02(Контролна листа – одгајивачнице – творови)
КЛ-38-02-01(Контролна листа – одгајивачнице – мачке)
КЛ-39-01-02(Продавница за животиње – петшоп)
Контролна листа – објекат за карантинирање животиња из увоза (односи се на говеда, овце, козе, свиње и живину)
Контролна листа – листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске станице
Контролна листа – листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске амбуланте
Контролна листа – листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске амбуланте за кућне љубимце
Контролна листа за упис у регистар – добробит животиња у одгајивачницама
Контролна листа за упис у регистар за огледе на животињама – добробит животиња намењених у огледне и друге научне сврхе
Контролна листа за упис у регистар – добробит животиња у прихватилиштима за животиње
Контролна листа за упис у регистар – добробит животиња у зоолошким вртовима и мини зоолошким вртовима
Контролне листе, смернице, директиве 

СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Директива о начину поступања ветеринарског инспектора приликом коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у објектима за сакупљање и третирање споредних производа животињског порекла (2012. година)
Директива о начину поступања ветеринарског инспектора приликом коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у објектима за сакупљање и третирање споредних производа животињског порекла (2013. година)
Компост
Храна за кућне љубимце
Међуобјекат
Објекат за прераду – категорије 1 и 2
Објекат за прераду – категорија 3
Обрађена кожа
Спаљивање и коспаљивање
Третирано перје
Трофеји

ЛЕКОВИ – ИНСПЕКЦИЈА

Контролна листа – контрола квалитета лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа – производња нестерилних лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа – производња стерилних лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа – промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини (заступник, увозник и носилац дозволе за лек)
Контролна листа – промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа – ветеринарска апотека са галенском лабораторијом
Контролна листа – ветеринарска апотека
Утврђујућа контролна листа – издавање дозволе за производњу лекова за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа – издавање дозволе за производњу имунолошких лекова за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа – промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа – ветеринарска апотека са галенском лабораторијом
Утврђујућа контролна листа – ветеринарска апотека