Европска Агенција за безбедност хране /EFSA је формирана Уредбом о безбедности хране (Regulation No 178/2002)са задаткомда обезбеди научну и техничку подршку надлежним органима ЕУ у свим областима законодавства, које имају директан или индиректан утицај на безбедност и квалитет хране.

EFSAпружа независне информације које се тичу процене ризика у области безбедности хране и на тај начин доприноси здрављу људи, здрављу и добробитиживотиња, здрављубиља и заштити животнесредине.

Преко EFSAексперата припремају се мишљења која даље служе као научна основа за израду и усвајање мера које спроводе земље чланице у одређенимобластима.  Рад ове Агенције је назависан и транспарентан.  ЕУ комисија, EFSAи државе чланице блиско сарађују како би обезбедиле ефикасну повезаност измеђупроцене ризика, управљања ризиком  и комуникацијама о ризику.

Агенцијом руководи Управниодборкоји се састоји од14 чланова именованих од стране Савета ЕУ и  директор,  Саветодавни форум, а у раду учествују  Научни одбор и научни панели.

Научни панели се састоје од независних стручњака који су одговорни за научну процену рада у оквиру EFSA. Постоји 10 панела који су посвећени различитим областима у ланцу исхране и хране:

– Здравље животиња и добробит–  https://www.efsa.europa.eu/en/node/957746

– Адитиви у храни– https://www.efsa.europa.eu/en/node/957756

– Биолошке опасности– https://www.efsa.europa.eu/en/node/957766

– Материјали који долазе у контакт са храном– https://www.efsa.europa.eu/en/node/957966

– Контаминенти у ланцу хране– https://www.efsa.europa.eu/en/node/957971

– Адитиви, производи и супстанце који се користе у храни за животиње– https://www.efsa.europa.eu/en/node/957976

– Генетски модификовани организми– https://www.efsa.europa.eu/en/node/958061

– Дијететски производи, исхрана и алергени – промењен је и назив панела  у – Исхрана, нова храна и алергени у храни–  https://www.efsa.europa.eu/en/node/958066

– Здравље биља– https://www.efsa.europa.eu/en/node/958071

– Средства за заштиту биља и њихових остатака– https://www.efsa.europa.eu/en/node/958076

Преко ових панела EFSA прати и анализирати податке о биолошким опасностима, хемијским загађивачима, конзумирању хране и новим ризицима.

Република Србија као земља кандидат за приступање ЕУ је добила могућност да учествује у EFSAпредприсупним програмима који имају  за циљ:

  • Повезивање стручног и научног кадра кроз националну мрежу, а затим и мрежу EFSA.
  • Разијање система за размену података у вези зооноза, антимикробне резистенце, болести преносивих храном;
  • Подизање националних капацитета за процену ризика и комуникацију ризицима;
  • Повезивање пројеката EFSA и земаља чланица са предприступним земљама,у циљу подизања спремности региона да се суочи са ризицима у храни;

Више информација на EFSA сајту:

– Најновије вести: https://www.efsa.europa.eu/en/news

– Откријте EFSAтеме по азбучном реду: https://www.efsa.europa.eu/en/topics-complete-list или само теме: https://www.efsa.europa.eu/en/topics

– позив за експерте из безбедности хране да се придруже Научним панелима: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170502-0https://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts

– Ангажовање за EFSA-допринос за безбедну храну (консултације, посматрачи, позив за податке, каријера, тендери, стипендије, награде за иновације):  https://www.efsa.europa.eu/en/engage

За више информација погледати овде.