Процедура о поступку уписа у регистар лабораторије која врши испитивање на присуство Trichinella Spp у месу
Препорука за начин и поступак вођења Регистра на газдинству свиња уносом података за интервал бројева ушних маркица код групног обележавања свиња
Начин и поступак деактивације газдинства или роле држаоца различитих врста животиња
Водич за производњу и прераду млека у објектима малог капацитета

Додатне информације о унапређењу пословања, одржању квалитета и безбедности производа у складу са законским прописима, очувању традиционалних прозвода уз примену посебних прописа и стварању тржишних могућности на: https://malafarma.rs/

Поступци приликом одласка говеда на КиМ
Водич за клање малих количина живина и лагоморфа на газдинству
овде.Водич за производњу и прераду меса малог капацитета и производњу традиционалних производа од меса овде.Општи модел плана HACCP за клање свиња у објектима малог капацитета овде.Општи модел плана HACCP за клање живине у објектима малог капацитета овде.Општи модел плана HACCP за клање говеда у објектима малог капацитета овде.Општи модел плана HACCP за производњу традиционалних ферментисаних сувих кобасица у објектима за прераду меса малог капацитета овде.

Општи модел плана HACCP за производњу традиционалних сувомеснатих производа у објектима за прераду меса малог капацитета овде.

Обавештење заинтересованих правних лицима и/или предузетницима за вршење појединих стручних послова ветернинарске инспекције
Обавештење о примени Електронског регистра говеда на газдинству
Водич кроз Модул за овце и козе за годишњи попис оваца и коза на газдинству и нове уносне форме за преобележавање оваца и коза у Централној бази података
Водич за говеда за начин и поступак уноса података за контролу на лицу места по животињи,електронски регистар за говеда на газдинству,извештај о порученим ушним маркицама,фактурни извештај и модул за регистрацију
Обавештење за начин уноса података за ревакцинацију оваца против БПЈ
Корисничко упутство за унос података о извршеном програму мера за овце и козе у софтверској апликацији за испитивање на бруцелозу
Упутство о начину и поступцима замене ушних маркица за обележавање оваца и коза
Инструкција о поступању са документацијом – ЗВУД-ом која се издаје на граничним прелазима
Инструкција о поступању са пошиљкама расхлађене, замрзнуте и живе разне рибе и других производа рибарства, осим конзерви рибе, приликом издавања решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова увоза и ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима
Инструкција о процедурама планирања и извршења буџета
Инструкција о начину ажурирања података о броју говеда на газдинствима
Резидуе – Инструкција за узорковање pdf
Листа супстанци pdf
Налог за узорковање pdf
Захтев за испитивање pdf
Топографија штитне жлезде pdf
Критеријуми за прихватљивост узорака pdf
Корисничко упутство за унос података о вакцинацији оваца и коза против болести плавог језика pdf
Упутство за унос података о вакцинацији говеда против болести нодуларног дерматитиса
Упутство за ветеринарске станице и ветеринарске службе за процену спровођења добрих фармских пракси на фармама свиња
Упутство за унос података о вакцинацији говеда против болести плавог језика
Упутство о начину и поступцима праћења кретања говеда
Инструкција о поступку обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака
Инструкција о начину уношења података о извршеном програму мера за говеда – верзија 3 pdf
Инструкција о начину уноса података о регистрованим газдинствима и обележеним говедима у ЦБ
Упутство о начину вршења инспеkцијске контроле у 2012.години
Инструкција о начину воћења евиденције о закланим говедима у регистрованим објектима за клање животиња и уносу података у централну базу података (АИР)
Упутство за спровођење анализе ризика на фармама свиња применом биосигурносног упитника
Упутство ветеринарским станицама о начину обележавања копитара и вођењу евиденције о обележеним копитарима
Упутство о начину штампања потврда и уносу података у нову апликацију за обележавање и регистрацију свиња
Упутство о начину штампања потврда и уносу података у нову апликацију о ревакцинацији свиња
Упутство о начину одређивања категорија газдинстава на којима се држе и узгајају свиње
Измена и допуна упутства о начину одређивања категорија газдинстава на којима се држе и узгајају свиње
Упутство о начину спровођења инспекцијске контроле обележавања и регистрације говеда у 2011. години
Упутство о начину дистрибуције и попуњавања Регистра на газдинству за говеда, свиње, овце и козе
Упутство о деактивирању држалаца појединих врста животиња на газдинствима у Централној бази података
Упутство о имунопрофилактичким мерама и дијагностичком испитивању животиња до доношења Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2011. годину
Инструкција којом се утврђују општи и посебни хигијенски захтеви и организација службене контроле за производе и објекте који се региструју за извоз млека и производа од млека на тржиште Европске Уније
Инструкција одобравања објеката млеко – Прилози
Инструкција о начину поступања приликом некомерцијаног увоза паса и мачака у Републику Србију
Инструкција о начину издавања ветеринарских сертификата за кућне љубимце намењене некомерцијаном транспорту у земље чланице Европске Уније
Инструкција о начину вођења евиденције о лечењу животиња, употребљеним лековима и каренци за лекове, која се води на газдинства на којима се држе животиње
Инструкцију о службеним методама узимања узорака за мониторинг и инспекцијски надзор хране за животиње
Инструкцију о узимању узорака и методама анализе хране за животиње
Инструкција о начину спровођења котроле узгоја, држања, обележавања и идентификације животиња као и контроле спровођења мера здравствене заштите животиња
Протокол спровођења контроле држања и спровођења Програма мера здравствене заштите животиња
Упутство о начину вршења ветеринарско санитарног прегледа, узимања и слања узорака и лабораторијских испитивања на класичну кугу свиња код дивљих свиња
Инструкција о начину уноса података о имањима и обележеним говедима у Централну базу, начину промене података у Централној бази и о начину издавања дупликата пасоша за говеда
Потврда о регистрацији газдинства
Потврда о обележавању говеда
Захтев за промену података на газдинству
Захтев за издавање дупликата пасоша за говеда
Захтев за доделу слободних ИД бројева газдинстава
Захтев за регистрацију нелегално купљених животиња
Захтев за промену података о обележеној животињи
Формулар за праћење промена запослених ветеринара