PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU

Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

Poslednje ažurirano petak, 15 maj 2020 08:28
 

POSETA UPRAVI ZA VETERINU INSPEKTORA AGENCIJE ZA INSPEKCIJU HRANE KANADE

U periodu od 18. do 20. februara 2020. godine inspektori Kanadske Agencije za inspekciju hrane službeno su posetili Upravu za veterinu.

Uprava za veterinu je popunjen Upitnik sa svim prilozima, koji su zahtevani od strane nadležnog organa u Kanadi, sa ciljem da se upoznaju sa strukturom i delokrugom rada Uprave za veterinu i veterinarskih organizacija, dostavila kanadskoj strani pre dolaska u inspekcijsku kontrolu.

Prvi sastanak održan je 18. februara 2020. godine i tom prilikom auditori su upoznati sa strukturom i organizacijom rada Uprave za veterinu kao i radom veterinarskih organizacija.

Dana 19. 02. 2020. godine izvršena je inspekcijska kontrola objekta za proizvodnju hrane za kućne ljubimce Farmina Pet Foods, Inđija.

Dana 20. 02. 2020. godine izvršena je inspekcijska kontrola jednog od dobavljača sirovina, Perutnina Ptuj Topiko i održan je završni sastanak u Upravi za veterinu.

Inspektori iz Kanade su izrazili zahvalnost stručnom timu Uprave za veterinu za pružene informacije tokom posete, s osvrtom na, pre vremena dostavljen odgovor na Upitnik.

Uprava za veterinu će izveštaj i zaključke o izvršenoj inspekcijskog kontroli dobiti u narednih šezdeset dana.

 

SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE SA PREDSTAVNICIMA ROSSELKHOZNADZORA, MOSKVA

Dana 14. Februara 2020. godine u Moskvi je održan sastanak šefa Rosselkhoznadzora Sergeja Dankverta i državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Bogdana Igića. Razgovorima je prisustvovao predstavnik Ambasade Srbije u Rusiji.

Sastanku je prisustvovala Emina Milakara, v.d. direktor Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Detaljno je izložila situaciju u vezi bolesti Afričke kuge svinja, počev od prvog slučaja, preduzetih mera i kontroli bolesti. Primećeno je da je širenje Afričke kuge svinja u Srbiji povezano sa dve okolnosti - virusom koji ulazi u prirodu sa nemogućnošću efikasne kontrole i ljudskim faktorom.

Sergej Dankvert napomenuo je da je borba protiv Afričke kuge svinja složen i dugoročan proces. U Rusiji su principi regionalizacije i razdvajanja efikasni alati za ozbiljno suzbijanje širenja bolesti i povećanje proizvodnje svinjskog mesa.

Razgovarajući o ovoj temi, srpska strana pozvala je stručnjake iz Rosselkhoznadzora i njenih istraživačkih centara da posete zemlju kako bi razmenjivali iskustvo, znanje i konsultovali o borbi protiv Afričke kuge svinja.

Strane su detaljno razgovarale o svim oblastima saradnje i izrazile zadovoljstvo nivoom trgovinske razmene. Naglašeno je da je Srbija u 2019. na rusko tržište isporučila oko 200 hiljada tona orašastih plodova i voća. U bliskoj budućnosti, strane nameravaju da dovrše postupak integracije srpskog informacionog sistema sa ruskim državnim finansijskim informacionim sistemom Argus-Fito, što će, obezbediti sledljeivost voća i povrća a takođe i povećati obim ponude.

Poslednje ažurirano četvrtak, 19 mart 2020 10:53
 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional