Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu


Dana 7. jula 2016. godine u Službenom glasniku RS“, broj 61/16 objavlјen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu. Kompletan tekst Pravilnika može se preuzeti ovde.

Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda


Objavlјen je Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda, "Sl. glasnik RS", br. 102/14 koji možete preuzeti ovde.

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU KONJA I PSA

Po prijavi upućenoj veterinarskoj inspekciji putem elektronske pošte da je u parku kod zelene pijace Jagodina ostavlјen jedan konj, Uprava za veterinu, Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je odmah reagovala i preduzela odlučne mere.

Istog dana je veterinarska inspekcija pomoravskog okruga izašla na lice mesta, na kome su se već nalazili Direktor veterinarske stanice ''Jagodina'' i predstavnici Policijske uprave Grada Jagodina. Veterinarska inspekcija je naložila da se konj dopremi u veterinarsku stanicu ''Jagodina'', u kojoj je obavlјen klinički pregled i identifikacija životinje. Pregledom je ustanovlјeno da konj nema vidlјivih fizičkih povreda, kao i da ne ispolјava simptome psihičkog zlostavlјanja, straha, niti poremećaja u ponašanju.

Opširnije...
 

NACIONALNI PROGRAM ZA SISTEMATSKO PRAĆENJE (MONITORING) REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I HRANI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Po Nacionalnom Programu za sistematsko praćenje (monitoring) rezidua u živim životinjama i hrani životinjskog porekla, u perioduod 31. marta do 15. avgusta 2016. godine, izdat je 461 nalog za ispitivanje prisustva rezidua (ostataka) zabranjenih supstanci i/ili supstanci čije maksimalne količine prelaze zakonski dozvolјene vrednosti.

Tokom ovog perioda, detektovano je prisustvo rezidua u 7 uzoraka, od čega 5 pozitivnih uzoraka na nalaz rezidua kokcidiostatika u hrani za životinje i jajima, 1 nalaz hinolona u jetri brojlera i 1 nalaz tetraciklina u bubregu svinje.

Od strane Uprave za veterinu u svim objektima u kojima je utvrđeno prisustvo rezidua, sprovedena je istraga i pojačano uzorkovanje od strane veterinarske inspekcije.

Opširnije...
 

USPOSTAVLJEN PROMET IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE CRNE GORE

Dana 11.08.2016.godine, nakon intenzivnog zajedničkog rada Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva polјoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore usaglašeni su sertifikati i dodatne garancije koje prate pošilјke goveda za priplod i tov, goveda za klanje, mesa goveda, proizvoda od mesa goveda,  kao i obrađenih koža prilikom izvoza u Crnu Goru odnosno uvoza u Republiku Srbiju.

Ovime je omogućena slobodna i nesmetana trgovina životinjama i proizvodima životinjskog porekla između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

 

SASTANAK VETERINARSKIH SLUŽBI CEFTA REGIONA

U petak 5.8.2016. godine, u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak predstavnika veterinarskih službi zemalјa Zapadnog Balkana, na kome je analizirana trenutna epizootiološka situacija izazvana pojavom bolesti kvrgave kože (nodularni dermatitis, Lumpy skin disease, LSD) na području Balkana. Takođe, analizirane su mere prevencije i kontrole koje se primenjuju u zaraženim područjima, kao i posledice na zdravlјe i dobrobit životinja, stočarstvo i industriju hrane, nacionalni i međunarodni promet goveda i proizvoda poreklom od goveda.

Konstatovano je da se nakon prenošenja bolesti iz Afrike i Turske na evropski kontinent, nodularni dermatitis veoma brzo proširio na pojedina područja Balkana i doveo do izbijanja bolesti u Grčkoj, Bugarskoj, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu*.

Opširnije...
 

IZVEŠTAJ O RADU VETERINARSKE INSPEKCIJE RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA NA KONTROLI PROMETA GOVEDA OD 10.06.2016. DO 03.08.2016. GODINE

U periodu od 10.06.2016.god., kada je stupilo na snagu rešenje o zabrani okuplјanja i ograničenom prometu goveda zbog pojave bolesti kvrgave kože, do dana 03.08.2016. godine veterinarska inspekcija Raškog upravnog okruga, vršeći kontrolu prometa životinja po pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova i vojnih veterinara sa punkta u Bogutovcu, kao i vršeći prijem pošilјki goveda u karantin po rešenjima veterinarskih inspektora iz drugih okruga, izvršila je ukupno 23 službene kontrole pošilјki životinja u opštinama Kralјevo, Raška, Novi Pazar i Tutin i tom prilikom je naložila sprovođenje karantinskih mera za ukupno 118 goveda zbog nepravilnosti utvrđenih kod ukupno 15 pošilјki.

Jedna pošilјka od 15 nevakcinisanih junadi, koju je pratila odgovarajuća dokumentacija zatečena je u zaraženom području opštine Kralјevo i upućena na klanje u klanicu u Novom Pazaru.

Opširnije...
 

IZVEŠTAJ O SLUŽBENOJ KONTROLI BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINјSKOG POREKLA NA MANIFESTACIJI-VAŠAR NA TRESIJAMA

U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, veterinarski inspektori Uprave za veterinu sa centralnog i lokalnog nivoa su dana 01.08.2016. godine obavili vanredne službene kontrole prometa hrane životinjskog porekla u pet pokretnih ugostitelјskih objekata, postavlјenih na vašaru u Tresijama.

Tom prilikom je u ugostitelјskom objektu ''SUR RESTORAN POKRETNIH UGOSTITELJSKIH USLUGA'' veterinarska inspekcija uočila nepravilnosti i rešenjem naložila stavlјanje van prometa 11 trupova zaklane prasadi i 2 trupa zaklane jagnjadi, ukupne težine 188kg, koji su nađeni bez oznaka i pečata veterinarske inspekcije, kao i 10kg roštilјskog mesa, koje je nađeno bez dekleracije i porekla.

Opširnije...
 

OBAVEŠTENJE VLASNICIMA I DRŽAOCIMA ŽIVOTINJA – GOVEDA - O POTPUNO BESPLATNOJ VAKCINI I VAKCINACIJI PROTIV BOLESTI KVRGAVE KOŽE

Uprava za veterinu, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, obaveštava vlasnike i držaoce goveda da je vakcina i vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože potpuno besplatna za vlasnike i držaoce goveda i izvršiće je veterinarske stanice koje su ovlašćene da vrše poslove po Programu mera zdravstvene zaštite životinja na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Uprava za veterinu je obezbedila sredstva iz Budžeta Republike Srbije za nabavku vakcine i vakcinaciju.

Mole se vlasnici i držaoci životinja da svaki pokušaj naplate vakcine, odnosno vakcinacije prijave veterinarskoj inspekciji na telefonski broj: 011-2605-630.

 

Javne nabavke

Bitne informacije

informator_o_radu

Bitne informacije

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional