Odluka o izboru pravnog lica po ponovlјenom konkursu za za deo opštine Prokuplјe

Objavlјena je Odluka o izboru pravnog lica po ponovlјenom konkursu za deo opštine Prokuplјe koju možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda

Objavlјen je Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda, "Sl. glasnik RS", br. 102/14 koji možete preuzeti ovde.

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja

Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Odluka o izboru pravnih lica po ponovlјenom konkursu za teritorije opština Kragujevac, Surdulica, Ćuprija i Prokuplјe

Objavlјena je Odluka o izboru pravnih lica po ponovlјenom konkursu za teritorije opština Kragujevac, Surdulica, Ćuprija i Prokuplјe koju možete preuzeti ovde.

Ponovlјen Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2014–2016. godine

Objavlјen je Ponovlјen konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2014–2016. godine koji možete preuzeti ovde.

Odluka o izmeni Odluke o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016.godine

Objavlјena je Odluka o izmeni Odluke o izboru pravnih lica za poslove Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016.godine koju možete preuzeti ovde.

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годинукоји можете преузети овде.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2014. gоdinu

Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2013. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2014-2016. godine

Оbјаvlјеn је kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz Prоgrаmа mеrа zа pеriоd 2014–2016. gоdinе kојi mоžеtе prеuzеti оvdе. Fоrmulаr zа priјаvu nа јаvni kоnkurs mоžеtе prеuzеti ovde.

OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU DEVETE KAMPANJE ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA, JESEN 2014. GODINE

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine uz podršku Delegacije EU u Srbiji započelo je 9. kampanju oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji.

Vakcinacija se sprovodi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaka iz aviona na području cele zemlјe, osim u naselјenim mestima, na vodenim površinama i velikim saobraćajnicama, prema usvojenom planu vakcinacije, a u zavisnosti od vremenskih uslova. U toku devete  kampanje vakcinacije planirano je da se u toku oktobra i novembra meseca 2014. godine distribuira 1.610.000 mamaka vakcine, na teritoriji cele zemlјe, i da se po posebnom planu distribuira 9.000 mamaka u prigradskim opštinama u okolini Beograda.

Opširnije...
 

SVETSKI DAN BORBE PROTIV BESNILA, 28. SEPTEMBAR

Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine i veterinarska služba Srbije obeležavaju 28. septembar,  Svetski dan borbe protiv besnila svojim aktivnim učešćem u borbi protiv besnila i to: promovisanjem kontinuirane vakcinacije pasa i mačaka, sprovođenjem oralne vakcinacije divlјih mesojeda i edukacijom stanovništva i stručne javnosti. Ove godine,  Svetski dan borbe protiv besnila karakteriše potpuno odsustvo besnila u proteklih 7 meseci uz intezivne pripreme za jesenju kampanju oralne vakcinacije koje vrši Uprava za veterinu.

Opširnije...
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM PRVOG SLUČAJA BOLESTI PLAVOG JEZIKA U SRBIJI

Zahvalјujući aktivnom nadzoru na bolest plavog jezika koji sprovodi veterinarska služba Srbije, sumnjivi slučajevi bolesti plavog jezika identifikovani su u subotu 30.08.2014. godine kod ovaca i goveda. Epizootiloški uviđaj i uzorkovanje, uz nadzor nadležne inspekcije, izvršio je Veterinarski specijalistički institut Niš iz Niša, koji je dana 1.9.2014. godine dostavio uzorke poreklom od goveda iz Sijarinske Banje i ovaca iz Medveđe, Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu (Nacionalna referentna laboratorija za bolest plavog jezika u Srbiji) radi ispitivanja na ovu bolest.

Opširnije...
 

UPRAVA ZA VETERINU JE DISTRIBUIRALA VETERINARSKIM INSTITUTIMA OPREMU ZA NADZOR ZARAZNIH BOLESTI KOJE PRENOSE KOMARCI KAO DONACIJU ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA (WORLD ANIMAL PROTECTION)

Dana 29.08.2014. godine, u Upravi za veterinu distribuirano je 12 komada klopki za uzorkovanje (hvatanje) komaraca koje će se koristiti za potrebe monitoringa na bolesti koje prenose komarci i održana obuka za njihovo korišćenje. Klopke su podeljene svim veterinarskim institutima a njihovo korišćenje počeće odmah i to za monitoring groznice zapadnog Nila koji se sprovodi na području cele zemlje i bolesti plavog jezika koji se sprovodi u opštinama koje se graniče sa Makedonijom i Bugarskom.

Opširnije...
 

ZAVRŠENA SERIJA RADIONICA POSVEĆENIH NAČINU I POSTUPCIMA PRAĆENJA KRETANJA GOVEDA

U saradnji sa Veterinarskom Komorom Srbije (VKS) i veterinarskim institutima, održano je više radionica na kojima je učestvovalo preko 400 predstavnika terenske veterinarske službe i veterinarske inspekcije.

Svrha održavanja radionica bio je nastavak kontinuirane obuke ovlašćenih obeleživača i pojašnjenje postupaka prilikom praćenja kretanja goveda, kako bi se propisi o obeležavanju i sledlјivosti što efikasnije sprovodili.

Opširnije...
 

UPRAVA ZA VETERINU VRŠI DISTRIBUCIJU OPREME ZA NADZOR I KONTROLU ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA VETERINARSKOJ SLUŽBI SRBIJE U VREDNOSTI OD OKO MILION EUR

U toku avgusta, počev od 12.8.2014. godine, Uprava za veterinu će isporučiti opremu 1) veterinarskim institutima u kojima su formirani veterinarski krizni centri, 2) veterinarskim stanicama koje sprovode Program mera zdravstvene zaštite životinja, kao i 3) veterinarskoj inspekciji zaduženoj za upravljanje i nadzor u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja i drugih vanrednih situacija u oblasti veterinarstva. Oprema je isporučena kao podrška EU jačanju kapaciteta Uprave za veterinu, i to preko projekta Podrška iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila u Republici Sribji, finansiranog iz programskog ciklusa IPA 2012.

Ovim povodom, direktor Uprave za veterinu dr. Dejan Bugarski izjavio je: "Uprava za veterinu već godinama obezbeđuje efikasan sistem spremnosti na pojavu naročito opasnih zaraznih bolesti i drugih vanrednih situacija. U sistem su uključeni, pored državnih službenika iz našeg Ministarstva i drugih nadležnih organa, 12 naučnih i specijalističkih instituta i preko 310 veterinarskih stanica sa kojima Uprava ima potpisne ugovore i razrađene procedure za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti životinja i zoonoza. Efikasnost sistema brzog upozoravanja i hitnog reagovanja prikazana je u vreme trajanja vanrednog stanja izazvanog poplavama a bazira se na spremnosti službe da se za nekoliko časova podignu i efektivno koriste svi kapaciteti u cilju sprečavanja pojavljivanja ili širenja zaraznih bolesti. Time se štite zdravlje i dobrobit životinja ali i zdravlje ljudi i čitave nacije. U narednih nekoliko meseci, pored isporuke opreme koju smo dobili od EU, izvršićemo i testiranje efikasnosti veterinarskog sistema i izvršiti obuke pripadnika naše službe kako u državnoj administraciji tako i u veterinarskim organizacijama. Sa drugim donatorima smo u pregovorima za dobijanje finansijske i stručne podrške za sprovođenje programa prevencije i kontrole pojedinih zaraznih bolesti u poplavljenim područjima, kao što su vakcine protiv antraksa i klostridijalnih infekcija, serumi, antibiotici, antiparazitici, dijagnostikumi i oprema za sprovođenje pojedinih programa, zaštitna oprema i sl. Ovom prilikom želim svim donatorima da se zahvalim na izuzetnoj pomoći i razumevanju potreba naše službe, koja predstavlja nacionalno i globalno dobro".

Opširnije...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

Strucni ispit

PM 2014

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional