VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu


Dana 7. jula 2016. godine u Službenom glasniku RS“, broj 61/16 objavlјen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu. Kompletan tekst Pravilnika može se preuzeti ovde.

Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU PO NALOGU UPRAVE ZA VETERINU U OBJEKTU PD ,,MAČVA” DOO KLANICA ŠABAC

Nakon izvršene službene kontrole i nadzora  u objektu PD ,,MAČVA”DOO klanica Šabac i utvrđenih ozbilјnih nedostataka po pitanju prostorija i opreme u klanici, dana 28.02.2017. godine veterinarska inspekcija donela je Rešenje o privremenoj zabrani radai obavlјanja delatnosti klanja papkara ( goveda i svinja ) do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

U toku kontrole doneta je mera zabrane stavlјanja u promet 4,500 kg hrane životinjskog porekla zatečene u prometu bez deklaracije i naloženo neškodlјivo uništenje.

U depou klanice zatečeneno je 52 svinje za klanje, od toga 33svinje  nisu bile obeležene i nemaju veterinarsku dokumentaciju. Naložene su mere karantina, koje će sprovesti nadležna veterinarska stanica iz Šapca.

 

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA OBJEKTA ZA PRERADU MLEKA U KRALJEVU

Veterinarski  inspektor raškog upravnog okruga dana 23.02.2017.godine,  izvršio je vanredni  inspekcijski nadzor objekta za preradu mleka, mlekare  ''Mlekara Milky'' u Metikošima- Kralјevo. Tom prilikom stavlјeno je van prometa 4.232kg hrane (u tipu proizvoda od mleka), bez deklaracije i za koju subjekat u proizvodnji nije mogao da dokumentuje sledlјivost. Hrana je proglašena nebezbednom i nije za ishranu lјudi. Dato je rešenje o uništenju po zakonu propisanom načinu. Subjektu će biti podneta prijava pred nadležnim sudom.

 

INFORMACIJA O PRIMLJENOJ DONACIJI

Dana 23. februara 2017. godine Uprava za veterinu, Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency-IAEA)primila donaciju medicinskih sredstava i to dijagnostičkih sredstava za laboratorijske analize i dijagnostikovanje bolesti kvrgave kože, kao i tehničku opremu u vidu zaštitinih odela za jednokratnu upotrebu i čizama,u ukupnoj vrednosti od 50.245,30 evra.

Navedena donacija će, od strane Uprave za veterinu biti data na raspolaganje veterinarskim organizacijama Republike Srbije, radi praćenja epizotiološke situacije u zemlјi, sprovođenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja, kao i mera iskorenjivanja bolesti kvrgave kože goveda u Republici Srbiji. O raspodeli navedenih donacija javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Ovim putem se v.d. Direktor Uprave za veterinu, Nenad Petrović posebno zahvalјuje donatoru - Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency-IAEA)na brzom odgovoru i pruženoj pomoći.

U prilogu su detalјni podaci o primlјenoj donaciji  

 

INFORMACIJA O PRESTANKU MERA PO REŠENJU MINISTARSTVA O PROGLAŠENJU ZARAŽENOG I UGROŽENOG PODRUČJA OD ZARAZNE BOLESTI AVIJARNA INFLUENCA

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu  („Službeni glasnik RS“, broj: 91/05, 30/10, 93/12) i Pravilnikom o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti avijarna influenca, kao i načinu njihovog sprovođenja („Službeni glasnik RS“, broj: 7/2010), utvrđene su mere na zaraženom i ugroženom području propisane rešenjem o proglašenju od zarazne bolesti avijarna influenca, i to:

- 323-02-10725/2016-05/8 od 12.12.2016. godine, Kovilјski rit – Kovilј-Novi Sad

- 323-02-10725/2016-05/9 od 16.12.2016. godine, Ludoško jezero - Subotica

- 323-02-10725/2016-05/10 od 16.12.2016. godine, Kanal DTD – Novi Sad

- 323-02-10725/2016-05/11 od 10.01.2017. godine, Kanal Vizelј, Borča, opština palilula, Grad Beograd

- 323-02-00526/2017-05/1 od 26.01.2017. godine – lokacija kanal DTD, naselјeno mesto Srbobran, Južnobački okrug

- 323-02-00526/2017-05/4  od 27.1.2017-  obala Dunava, opština Apatin, Zapadnobački okrug

- 323-02-00526/2017-05/5 od 30.1.2017  - Obala reke Bosut kod Morovića- Višnjićevo, opština Šid, Sremski okrug

- 323-02-00526/2017-05/6 od 30.1.2017 - obala Dunava kod Starih Banovaca, opština Stara Pazova, Sremski okrug

- 323-02-00526/2017-05/7 od 30.1.2017 - Jegrička Bara- Žabalј, opština Žabalј, Južnobački okrug

- 323-02-00526/2017-05/8 od  3.2.2017-  Zemunski kej, opština Zemun, Grad Beograd

- 323-02-00526/2017-05/9 od 9.2.2017 - Begečka bara, Begeč, Grad Novi Sad, Južnobački okrug

- 323-02-00526/2017-05/12 od 13.2.2017 -  Vinci, opština Golubac, Braničevski okrug

- 323-02-00526/2017-05/2 od 26.1.2017 i 323-02-00526/2017-05/3 od 27.1.2017 - Jezero 3 i Botoš, opština Zrenjanin, Srednjebanatski okrug  

- 323-02-00526/2017-05/10 od 10.2.2017- Botoš, Tamiška ulica, opština Zrenjanin, Srednjebanatski okrug

- 323-02-00526/2017-05/11 od 13.2.2017 -kanal DTD, Novi Sad     Novi Sad, Južnobački okrug

- 323-02-00526/2017-05/13 od 14.2.2017- selo Kostolac, gradska opština Kostolac, Braničevski okrug

- 323-02-00526/2017-05/16 od 17.2.2017- Mošorin, potez Vinogradi, opština Titel, Južnobački okrug

- 323-02-00526/2017-05/17 od 23.2.2017-Mala Vrbica,     opština Kladovo, Borski okrug

- 323-02-00526/2017-05/18 od 23.2.2017-Kanal Rimski rit-Kisilјevo,  opština Veliko Gradište, Braničevski okrug


S obzirom da su sprovedene sve naređene mere po navedenim rešenjima i da je proteklo propisano vreme trajanja mera, iste prestaju da se primenjuju i ukidaju se sve zabrane vezane za promet živine, ptica i proizvoda od živine na restriktivnim područjima.

 

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017-2019. GODINE

Dana 18. januara 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 3/2017. Od dana objavlјivanja veterinarske stanice i klinike mogu, u skladu sa oglasom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 15 radnih dana, počev od narednog dana od dana objavlјivanja Konkursa u Službenom glasniku RS.

Konkurs za ustupanje poslova iz programa mera za period 2017–2019. godine
Odluka o kriterijumima za vrednovanje i načinu bodovanja prijava veterinarskih stanica i klinika koje učestvuju na konkursu za ustupanje poslova iz programa mera za period 2017-2019. godine
Formular prijave za javni konkurs za dodelu terena po programu mera zdravstvene zaštite životinja za period 2017-2019. godine
Obrazac izjave o ispunjavanju uslova

Uprava ze veterinu u skladu sa objavlјenim Javnim konkursom za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2017-2019. godina i Odluke o utvrđivanju kriterijuma za vrednovanje i načinu bodovanja prijava veterinarskih stanica i veterinarskih klinika koje učestvuju na konkursu, objavlјuje statističke podatke o broju životinja u RS za period od 01. 01. 2016.godine do 08. 02. 2017 godine, koji će biti korišćeni u postupku bodovanja.

Goveda Ovce i koze Svinje

 

Avijarna influenca

Nodularni dermatitis

Bitne informacije

Javne nabavke

Program mera 2014

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

informator_o_radu

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional