Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2016. gоdinu


Dana 9.marta 2016. godine u Službenom glasniku RS“, broj 25/16 objavlјen je Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu. Kompletan tekst Pravilnika može se preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda


Objavlјen je Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda, "Sl. glasnik RS", br. 102/14 koji možete preuzeti ovde.

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

OBAVEŠTENJE O POJAČANIM MERAMA U CILJU PREVENIRANJA, SPREČAVANJA POJAVLJIVANJA ILI RANOG OTKRIVANJA BOLESTI NODULARNI DERMATITIS - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD) ZBOG POVEĆANOG RIZIKA DA SE NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE UNESE ZARAZNA BOLEST

Zbog pojave novih žarišta i širenja  bolesti nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD) u Republici Bugarskoj i potvrđenih slučajeva obolelih životinja u Republici Makedoniji, Uprava za veterinu, Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj: 91/2005,30/2010 i 93/2012), od dana 14. aprila 2016. godine preduzela je mere zabrane uvoza ili tranzita pošilјaka prijemčivih životinja: domaćih goveda i bivola (Bos taurus, Bos indicus, Bison bison i Bubalus bubalis) kao i prijemčivih divlјih životinja i  mesa, kože i semena za veštačko osemenjavanje poreklom od navedenih vrsta, kada je prema podacima i obaveštenju Međunarodne organizacije za zdravlјe životinja (OIE), Uprava za veterinu došla do saznanja da je u zemlјama: Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Turska i Republika Makedonija, došlo do pojave bolest nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD), pa postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

Opširnije...
 

OBAVEŠTENјE O PREDUZETIM MERAMA IZ RAZLOGA POVEĆANOG RIZIKA DA SE NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE UNESE ZARAZNA BOLEST NODULARNI DERMATITIS - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD)

Na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj  91/2005,30/2010 i 93/2012), Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu, od dana 14. aprila 2016. godine preduzela je mere zabrane uvoza ili tranzita pošilјaka prijemčivih životinja: domaćih goveda i bivola (Bos taurus, Bos indicus, Bison bison i Bubalus bubalis) kao i prijemčivih divlјih životinja, mesa, kože i semena za veštačko osemenjavanje, kada je prema podacima i obaveštenju Međunarodne organizacije za zdravlјe životinja (OIE), Uprava za veterinu došla do saznanja da u zemlјama; Republike Bugarske, Republike Grčke,Republike Turske i Republike Makedonije, došlo do pojave bolest nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD), pa postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

 

NEISPRAVNO DEKLARISAN "PEKARSKI MED" POVUČEN IZ PROMETA

Veterinarska inspekcija je postupajući po prijavi potrošača izvršila službenu kontrolu meda u prometu u više maloprodajnih objekata (načina deklarisanja meda u skladu sa novim Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela) a po načelima zaštite interesa potrošača.

Iz prometa je povučen nepropisno deklarisan "Pekarski med" u količinama:

406 tegli "šumskog meda",

296 tegli "livadskog meda" i

327 tegli "bagremovog meda".

a zbog dovođenja potrošača u zabludu po članu 8. Zakona o bezbednosti hrane.

Opširnije...
 

OBAVEŠTENJE O PREDUZETIM MERAMA KOD UVOZA I TRANZITA IZ RAZLOGA POVEĆANOG RIZIKA DA SE NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE UNESE ZARAZNA BOLEST NODULARNI DERMATITIS - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD)

Na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj  91/2005,30/2010 i 93/2012),Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu, od dana 14. aprila 2016. godine  preduzela je mere zabrane uvoza ili tranzita pošilјaka prijemčivih životinja, mesa, kože i semena za veštačko osemenjavanje, kada je prema podacima i obaveštenju Međunarodne organizacije za zdravlјe životinja (OIE), Uprava za veterinu došla do saznanja da u zemlјama; Republike Bugarske, Republike Grčke i Republike Turske je došlo do pojave bolest nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD), pa postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

 

MERE POJAČANOG NADZORA ZBOG POJAVE NODULARNOG DERMATITISA U REPUBLICI BUGARSKOJ I REPUBLICI GRČKOJ

U  Republici Bugarskoj i Republici Grčkoj pojavio se povećan broj slučajeva Nodularnog dermatitisa (Lumpy skin disease). Nodularni dermatitis je virusno obolјenje bovida koje karakteriše povišena telesna temperatura i pojava tipičnih tvrdih čvorova po koži. Bolest nije zoonoza, a prenose je insekti. 

Imajući u vidu način prenošenja kao i visoku vlažnost u ovom periodu godine koja pogoduje razvoju insekata, postoji opasnost od prenosa bolesti na teritoriju Republike Srbije. U cilјu preveniranja, sprečavanja pojavlјivanja ili ranog otkrivanja  bolesti neophodno je pojačati mere kontrole zdravstvenog stanja prijemčivih životinja u pograničnim područjima, kao i informisanje vlasnika životinja da čim primete simptome o tome obaveste nadležnu veterinarski stanicu ili veterinarskog inspektora.

Opširnije...
 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU VREMENA VAŽENJA REŠENJA O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA ZA UVOZ ILI TRANZIT POŠILJAKA ŽIVOTINJA, PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, HRANE ZA ŽIVOTINJE, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I PRATEĆIH PREDMETA

Na osnovu člana 124. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj  91/2005,30/2010 i 93/2012) Ministarstvo izdaje rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili tranzit pošilјaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla i pratećih predmeta.

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu od dana 18. aprila 2016. godine, rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili tranzit pošilјaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla i pratećih predmeta, izdavaće sa vremenom važenja 6 (šest) meseci od dana izdavanja, odnosno do opoziva od strane ministra Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Javne nabavke

Bitne informacije

informator_o_radu

Bitne informacije

Previous Sledeća

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional