Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

OBUKA VETERINARA - JAVNI POZIV

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

OBJAVLJUJU

POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“.

PERIOD TRAJANJA PRVOG POZIVA: od 7. novembra do 16. novembra 2017. godine

 

RANGIRANJE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja

 

PREDVIĐEN TERMIN PRVE OBUKE: 20. do 24. novembar 2017. godine.

Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10, a maksimalno 15 polaznika po jednoj obuci

Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštitejavnog zdravlјa

Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije.

Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja.

Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima  obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike.

Cena obuke: 120.000,00 RSD.

Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu:

Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd

Broj žiro računa: 840-1825666-41

Model poziv na broj (odobrenje): HTM011

Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs/

Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca.

Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs

 

STRUČNA PREDAVANJA ZA FARMERE

Uprava za veterinu, Uprava za zaštitu bilјa i polјoprivredna inspekcija Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa polјoprivrednim stručnim službama organizuju stručna predavanja na temu bezbedne ishrane za životinje, odnosno bezbednog skladištenja hrane i preduzimanja mera za sprečavanje moguće pojave mikotoksina. Planirano je da se ova predavanja održe širom Srbije o čemu će svi zainteresovani biti blagovremeno informisani i pozvani.

Cilј predavanja je da se, pre svega uzgajivači mlečnih grla, informišu o značaju preduzimanja svih preventivnih mera u cilјu sprečavanja moguće pojave mikotoksina u hrani za životinje i proizvodima životinjskog porekla.

Pred velikim brojem proizvođača, farmera, stručnjaka i uz prisustvo medija održani su stručni skupovi u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu.

Uprava za veterinu pripremila je i informaciju držaocima životinja sa preporukama, koja se u vidu flajera deli prisutnima na predavanjima kao i preko veterinarskih stanica i polјoprivrednih stručnih službi a zainteresovani je mogu preuzeti i sa sajta Uprave za veterinu.

 

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017–2019. GOD.

Dana 15. septembra 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 83/2017. Veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske ambulante mogu, u skladu sa tekstom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju počev od narednog dana od dana objavlјivanja konkursa radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 7 radnih dana.

Tekst konkursa
Odluka
Obrazac prijave na konkurs
Obrazac izjave - zaštita na radu
Obrazac izjave - sud
Obrazac izjave - krivično delo

 

OBAVEŠTENJE ZA DRŽAOCE ŽIVOTINJA

Uprava za veterinu daje informaciju držaocima životinja u pogledu pojave mogućih mikotoksina u hrani za životinje sa preporukama

 

PREPORUKE O NAČINU DRŽANJA KONJA

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakonom o dobrobiti životinja (''Službeni glasnik RS'' br. 41/09) vlasnik, odnosno držalac životinje odgovoran je za život, zdravlјe i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda.

Vlasnik, odnosno držalac životinje je dužan da:

  • prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da obezbedi uslove za držanje i negu životinja koji odgovaraju vrsti, rasi, polu,starosti, kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima i osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinje;
  • blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje, kao i zbrinjavanje bolesne, povređene i iznemogle životinje.

Odgovorno vlasništo podrazumeva i da je vlasnik, odnosno držalac životinje dužan da obezbedi:

  • odgovarajući i siguran smeštaj životinje, kao i mikroklimatske uslove, higijenu, dovolјno prostora, slobodu kretanja, hranu i vodu koja odgovara vrsti, rasi, polu, starosti i fizičkim, biološkim, proizvodnim potrebama i potrebama u ponašanju životinje,
  • zaštitu životinja od štetnog uticaja vremenskih prilika, kao i od prirodnih neprijatelјa,
  • odvojeno držanje životinja koje uznemiravaju jedna drugu ili predstavlјaju opasnost za druge životinje i lјude,
  • odvojeno držanje bolesnih, povređenih i iznemoglih životinja.
Opširnije...
 

INFORMACIJA O POSTUPANJU VETERINARSKE INSPEKCIJE

Odmah po prijemu prijave da se na planini Kukavica, blizu hotela Vlajna nalaze iznemogli konji, veterinarska inspekcija, u prisustvu nadležnog veterinara je, dana 23. avgusta 2017. godine izvršila službenu kontrolu prilikom koje je utvrdila da prijavlјeni konj, bele boje, a čije su slike postavlјene na internet nije zatečen na navedenoj lokaciji niti u bližoj okolini.

Prilikom kontrole ja takođe konstatovano da se u štali, koja se nalazi preko puta hotela Vlajna, i koja je u vlasništvu Šumskog gazdistva iz Leskovca nalazi osam konja, rase štajerac, vlasnika Dragana Pejakovića iz Leskovca. Pregledom objekta, utvrđeno je da isti ispunjava propisane uslove.

Prilikom kontrole je utvrđeno da je od osam konja, šest dobrog zdrasvstvenog stanja, dok su 2 konja obolela i to jedan od pododermatitisa, a drugi od bronhopneumonije. Oba konja primaju terapiju, koju sprovodi veterinarska ambulanta ''Pegaz'' iz Vučja.

Službenom kontrolom je konstatovano da konji nisu na propisan način obeleženi, kao i da nije sprovoden program mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu, pa je veterinarska inspekcija usmenim rešenje naložila vlasniku životinje i nadležnom veterinaru da isprave uočene nepravilnosti.

 

PRIRUČNIK ZA VETERINARE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA

U skladu sa epizootiološkom situacijom u širem regionu, u cilјu obezbeđivanja stručnih informacija za sve subjekte koji su zaduženi za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti, pripremlјen je Priručnik za veterinare o afričkoj kugi svinja, kako bi se unapredio aktivni i pasivni nadzor zdravstvenog stanja kod svinja u Republici Srbiji.

Pozivamo sve veterinarske organizacije, veterinare i druga lica, da iskoriste svoja ovlašćenja i kontakte i da ga distribuiraju kako unutar svojih organizacija, tako i privatnih kontakata. Distribucija u elektronskoj i štampanoj formi su slobodni.

Priručnik za veterinare o afričkoj kugi svinja

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional