Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-5315/2017 od 07.06.2017. godine, Emina Milakara je postavlјena za vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine.

 

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017–2019. GOD.

Dana 07. juna 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 56/2017. Veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske ambulante mogu, u skladu sa tekstom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju počev od narednog dana od dana objavlјivanja konkursa radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 7 dana.

Tekst konkursa
Odluka
Obrazac prijave na konkurs
Obrazac izjave - zaštita na radu
Obrazac izjave - sud
Obrazac izjave - krivično delo

 

OBAVEŠTENJE

Zainteresovana prava lica i preduzetnici koji su učestvovali na Konkursu za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, koji su utvrđeni kao poslovi od javnog interesa, za period 2017-2019 godina, objavlјenom u Službenom glasniku Republike Srbije br. 3/2017 od 18.01.2017. godine od strane Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, omogućiće se uvid u rezultate konkursa i podnete prijave;

-          U terminima;

Utorak 13.06.2017.od 10-14.30 časova

Sreda 14.06.2017. od10-14.30 časova

Četvrtak15.06.2017. od10-14.30 časova

-          Na adresi;

Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, Uprava za veterinu, prvi sprat, kancelarija 81.

NAPOMENA

Da bi se izbeglo stavaranje nepotrebne gužve i obezbedio nesmetan rad u Upravi za veterinu, neophodno je da se prethodno zakaže termin na telefonski broj:  011/269-99-20 od 8.30 časova počed od dana 08.06.2017. godine.

 

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA KONKURSA ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA PERIOD 2017-2019. GOD.

Objavlјuju se rezultati Konkursa od 18.01.2017. godine za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period  2017–2019. god. koji su 26.05.2017. godine objavlјeni u Službenom glasniku RS broj 52/2017 (preuzeti ovde).

Novi konkurs za za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period  2017–2019. godine za nedodelјena naselјena mesta biće naknadno objavlјen.

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVA ZA VETERINU na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-2587/2017 od 28.03.2017. godine,  oglašava

                                          JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Opširnije...
 

OBAVEŠTENJE VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA KOJE SPROVODE POSLOVE IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2017. GODINU

Dana 5.5.2017. godine objavlјen je Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu ("Sl.glasnik RS", broj 43/17), kojim se definišu poslovi iz oblasti zdravstvene zaštite životinja  i koji je stupio na snagu narednog dana odnosno 06.05.2017. godine

U cilјu kontinuiranog sprovođenja mera zdravstvene zaštite životinja i obavlјanja nesmetanog prometa životinja i proizvoda životinjskog porekla, a do završetka Konkursa za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2017–2019. godine, dijagnostička ispitivanja, imunoprofilaktičke i druge mere, nastavlјaju i dalјe da sprovode veterinarske organizacije na osnovu Ugovora o saradnji na poslovima iz Programa mera za period 2014-2016. godine koji važe sve do zaklјučenja ugovora o saradnji na poslovima iz Programa mera za 2017. godinu, odnosno poveravanja poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu.

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU 14. KAMPANJE ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA, PROLEĆE 2017. GODINE

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životine sredine uz podršku EU u Srbiji započinje 14. kampanju oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji.

Vakcinacija će se sprovoditi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaka iz aviona na području cele zemlјe, osim u naselјenim mestima, na vodenim površinama i velikim saobraćajnicama, prema usvojenom planu vakcinacije, a u zavisnosti od vremenskih uslova. U toku 14. kampanje vakcinacije planirano je da se u toku proleća 2017. godine distribuira 1.650.000 mamaka vakcine, na teritoriji cele zemlјe, pri čemu će se po posebno planu distribuirati 21.000 mamaka u prigradskim opštinama u okolini Beograda. Početak sprovođenja vakcinacije planiran je za 28.04.2017. godine, dok će sprovođenje na dnevnom nivou zavisiti od meteoroloških uslova.

Opširnije...
 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Program mera 2014

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

informator_o_radu

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional