СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК (РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ИСТЕКАО ЈЕ 05.10.2022. ГОДИНЕ)

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК – ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ НА ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ, […]

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране споредних производа животињског порекла, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета […]

Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда

Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда може се преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. Одлука о додели […]

RASFF ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЛАЗУ ЛИСТЕРИЈА У ВИРШЛАМА УВЕЗЕНИМ ИЗ ИТАЛИЈЕ

Од стране система за брзо обавештавање Европске уније /RASFF добили смо обавештење бр. 2022.4497 као хитност да је производ у типу барене кобасице бренда „Wudy“, увежен из Италије, контаминиран бактеријом листеријом.

Јавна набавка – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.17.09.2022 Одлука о додели уговора може се преузети овде.29.09.2022 Обавестење о додели уговора може се преузети овде Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка – електричне енергије

Јавни позив може се преузети овде.01.07.2022 Одговор 1 може се преузети овде.13.07.2022 Одговор 2 може се преузети овде.13.07.2022 Јавни позив – пречишћени текст може се преузети овде.13.07.2022 Исправка – обавештење о изменама може се преузети овде.13.07.2022 Одлука о додели уговора може […]