PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

INFORMACIJA O POJAVI BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINЈA KOD DIVLЈIH SVINЈA

Konstantno pogoršanje epizootiološke situacije u okolnim zemljama, posebno u Rumuniji i Bugarskoj i prirodni migratorni putevi kretanja divljih svinja imali su za posledicu pojavu prvih slučajeva afričke kuge svinja kod divljih svinja u Srbiji, koji su registrovani u pograničnim predelima prema Bugarskoj u Pirotskom upravnom okrugu i prema Rumuniji na delu područja opštine Kladovo.

Imajući u vidu aktuelne okolnosti, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i obavezama preduzelo sve mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja AKS u populaciji divljih svinja i prenošenja virusa na domaće svinje, angažovanjem svih raspoloživih resursa i veterinarskih i lovnih organizacija.

Posebno su preduzete mere pojačanog odstrela radi redukcije brojnosti divljih svinja na ugroženim područjima, kao i sprovođenja intenzivnog nadzora, monitoringa i dijagnostičkog ispitivanja svih odstreljenih i uginulih divljih svinja, uz primenu neophodnih biosigurnosnih mera u lovištima. Uporedo sa merama sprečavanja širenja bolesti u populaciji divljih svinja, sprovode se u kontinuitetu mere nadzora i kontrole zdravstvenog stanja domaćih svinja, kako na ugroženim područjima, tako i na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINJA U BORSKOM I PIROTSKOM UPRAVNOM OKRUGU

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, područija i delove lovišta na teritoriji Borskog i Pirotskog upravnog okruga.

Rešenja o proglašenju zaraženog područija , ugroženog područija  i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja kao i mere koje se primenjuju radi suzbijanja i iskorenjivanja bolesti, mogu se preuzeti ovde. 

 

POSETA KINESKE DELEGACIJE UPRAVI ZA VETERINU

Delegacija Uprave carine NR Kine, u periodu od 16. do 20. decembra posetila je Republiku Srbiju, radi provere sistema proizvodnje mleka, sa ciljem izvoza proizvoda od mleka na ovo tržište.
Tokom petodnevne posete, kineska delegacija upoznata je sa načinom rada Uprave za veterinu; izvršena je kontrola pet objekata za preradu mleka i jednog objekta za proizvodnju dečije hrane,  dva objekta za držanje i uzgoj životinja, kao i laboratorija za kontrolu bezbednosti hrane i zdravlja životinja.
Na završnom sastanku delegacija Kine iznela je zaključak da nadležni organ odlično poznaje zakonodavstvo i međunarodne standarde koji se odnose na bezbednost hrane, da se sprovode odgovarajuće mere tokom redovnih službenih kontrola, kao u hitnim situacijama i da o svemu postoji odgovarajuća dokumentacija.
Dalje, kineska delegacija je konstatovala da objekti koji su bili predmet kontrole imaju dobro uspostavljene sisteme samokontrole, jasne procedure i da je uspostavljen efikasan sistem sledljivosti sirovine koja ulazi u sastav proizvoda od mleka.
Delegacija NR Kine posebno se zahvalila na gostoprimstvu i spremnosti nadležnih organa i subjekata da odgovore svim postavljenim i da mogu da potvrde da između Srbije i Kine postoji „pravo prijateljstvo – trajno i dugovečno“.
Izveštaj o sprovedenoj kontroli i odobrenje izvoza proizvoda od mleka na tržište NR Kine, biće dostavljen od strane Uprave carine ove zemlje u narednim mesecima.

 

PRESTANAK RESTRIKTIVNIH MERA U SKLADU SA REŠENJEM O PROGLAŠENJU ZARAŽENIH I UGROŽENIH PODRUČIJA OD AKS

Uprava za Veterinu je uzimajući u obzir rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja na celoj teritoriji države, kao i sprovedene mere i rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja svinja u zaraženim i ugroženim područjima, a u skladu sa nacionalnim i evropskim propisima, donela rešenja o prestanku sprovođenja restriktivnih mera u područjima proglašenim zaraženim i ugroženim od zarazne bolesti afrička kuga svinja u opštini Mladenovac,Smederevska Palanka i Žitište, čime su ranije doneta predmetna rešenja ukinuta na celokupnoj teritoriji Republike Srbije primenjivaće se mere kontinuiranog nadzora na AKS kod domaćih i divljih svinja.
 

Rešenja o prestanku primene restriktivnih mera možete preuzeti u delu Afrička kuga svinja-Aktuelne informacije.

 

 

OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJI


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

 

POSETA GFTADs EKSPERTSKE MISIJE ZA AFRIČKU KUGU SVINJA SRBIJI

Prošle nedelje je Upravu za veterinu posetila GFTADs ekspertska misija za afričku kugu svinja. Cilj ove misije je bilo sagledavanje trenutne situacije u vezi pojave afričke kuge svinja u Srbiji kao i analiza preduzetih mera i postignutih rezultata u cilju suzbijanja i daljeg sprečavanja širenja ove bolesti. GFTADs ekspertska misija je naročitu pažnju posvetila rezultatima postignutim sprovođenjem Plana nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na Afričku kugu svinja(AKS) kod domaćih svinja u Republici Srbiji . Takođe, izvršena je poseta i NIVS Beograd kao nacionalne referentne laboratorije za AKS, NIV Novi Sad kao akreditovane laboratorije za AKS, zatim pojedinih farmi svinja, lovišta i veterinarskih stanica. Ovom prilikom je Uprava za veterinu pokazala zavidne rezultate u suzbijanju AKS što su i eksperti na završnom sastanku i potvrdili. Konačan izveštaj GFTADs ekspertske misije se uskoro očekuje kao i preporuke koje će dati dalje smernice u borbi protiv pojave i širenja afričke kuge svinja u Srbiji.

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA - JESEN 2019.GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, započinje osamnaestu (18)  jesenju kampanju oralne vakcinacije lisica i ostalih divljih mesojeda protiv Besnila,  na teritoriji Republike Srbije.Vakcinacija se obavlja izbacivanjem mamaka-oralnih doza iz aviona po unapred utvrđenim uslovima i dinamici realizacije.Evropska komisija obezbedila je sredstva za obavljanje vakcinacije kao i tehničku pomoć u realizaciji kampanje. Efekti vakcinacije su vidljivi kroz smanjeni broj obolelih životinja od Besnila i stvoreni su realni uslovi da se bolest iskoreni.Oralna vakcinacija divljih životinja, sprovodi se na osnovu Programa Strategije za kontrolu, praćenje i iskorenjivanje besnila u Republici Srbiji donetog u 2010 godini.Besnilo je virusno oboljenje centralnog nervnog sistema ljudi i životinja. Bolest je smrtonosna i svakog dana u svetu umre oko 150 ljudi zaraženih virusom u direktnom kontaktu sa inficiranom životinjom, što potvrđuje veliki značaj primene oralne vakcinacije divljih životinja protiv besnila u Republici Srbiji.

Opširnije obaveštenje preuzeti OVDE.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional