Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

Početna INSTRUKCIJE / UPUTSTVA

Instrukcije / Uputstva

 

Instrukcija o postupanju sa dokumentacijom - ZVUD-om koja se izdaje na graničnim prelazima

Instrukcija o postupanju sa pošilјkama rashlađene, zamrznute i žive razne ribe i drugih proizvoda ribarstva, osim konzervi ribe, prilikom izdavanja rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova uvoza i veterinarsko sanitarne kontrole na graničnim prelazima

Instrukcija o procedurama planiranja i izvršenja budžeta
Instrukcija o načinu ažuriranja podataka o broju goveda na gazdinstvima
Rezidue - Instrukcija za uzorkovanje pdf
Lista supstanci pdf
Nalog za uzorkovanje pdf
Zahtev za ispitivanje pdf
Topografija štitne žlezde pdf
Kriterijumi za prihvatljivost uzoraka pdf
   
Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti nodularnog dermatitisa
Uputstvo za veterinarske stanice i veterinarske službe za procenu sprovođenja dobrih farmskih praksi na farmama svinja
Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti plavog jezika

Uputstvo o načinu i postupcima praćenja kretanja goveda

Instrukciја о pоstupku оbеlеžаvаnjа pčеlinjih društаvа i rеgistrаciјi pčеlinjаkа

Instrukcija o načinu unošenja podataka o izvršenom programu mera za goveda - verzija 3

pdf

Instrukcija o načinu unosa podataka o registrovanim gazdinstvima i obeleženim govedima u CB

Uputstvo za sprovođenje analize rizika na farmama svinja primenom biosigurnosnog upitnika

Uputstvo veterinarskim stanicama o načinu obeležavanja kopitara i vođenju evidencije o obeleženim kopitarima

Uputstvo o načinu štampanja potvrda i unosu podataka u novu aplikaciju za obeležavanje i registraciju svinja

Uputstvo o načinu štampanja potvrda i unosu podataka u novu aplikaciju o revakcinaciji svinja

Uputstvo o načinu određivanja kategorija gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje

Izmena i dopuna uputstva o načinu određivanja kategorija gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje

Uputstvo o načinu sprovođenja inspekcijske kontrole obeležavanja i registracije goveda u 2011. godini

Uputstvo o načinu distribucije i popunjavanja Registra na gazdinstvu za goveda, svinje, ovce i koze

Uputstvo o deaktiviranju držalaca pojedinih vrsta životinja na gazdinstvima u Centralnoj bazi podataka

Uputstvo o imunoprofilaktičkim merama i dijagnostičkom ispitivanju životinja do donošenja Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinu

Instrukcija kojom se utvrđuju opšti i posebni higijenski zahtevi i organizacija službene kontrole za proizvode i objekte koji se registruju za izvoz mleka i proizvoda od mleka na tržište Evropske Unije

Instrukcija odobravanja objekata mleko - Prilozi

Instrukcija o načinu postupanja prilikom nekomercijanog uvoza pasa i mačaka u Republiku Srbiju

Instrukcija o načinu izdavanja veterinarskih sertifikata za kućne ljubimce namenjene nekomercijanom transportu u zemlje članice Evropske Unije

Instrukcija o načinu vođenja evidencije o lečenju životinja, upotrebljenim lekovima i karenci za lekove, koja se vodi na gazdinstva na kojima se drže životinje

Instrukciju o službenim metodama uzimanja uzoraka za monitoring i inspekcijski nadzor hrane za životinje

Instrukciju o uzimanju uzoraka i metodama analize hrane za životinje

Instrukcija o načinu sprovođenja kotrole uzgoja, držanja, obeležavanja i identifikacije životinja kao i kontrole sprovođenja mera zdravstvene zaštite životinja

Protokol sprovođenja kontrole držanja i sprovođenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja

Uputstvo o načinu vršenja veterinarsko sanitarnog pregleda, uzimanja i slanja uzoraka i laboratorijskih ispitivanja na klasičnu kugu svinja kod divljih svinja

Instrukcija o načinu unosa podataka o imanjima i obeleženim govedima u Centralnu bazu, načinu promene podataka u Centralnoj bazi i o načinu izdavanja duplikata pasoša za goveda

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja, "Sl. glasnik RS", br. 115/14

Odluka o visini naknade za obeležavanje i evidenciju životinja, "Sl. glasnik RS", br. 113/13

Potvrda o registraciji gazdinstva

Potvrda o obeležavanju goveda

Zahtev za promenu podataka na gazdinstvu

Zahtev za izdavanje duplikata pasoša za goveda

Zahtev za dodelu slobodnih ID brojeva gazdinstava

Zahtev za registraciju nelegalno kupljenih životinja

Zahtev za promenu podataka o obeleženoj životinji

Formular za praćenje promena zaposlenih veterinara

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional