Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afiričke kuge svinja


Brojevi telefona:
011/311 75 36  tokom čitavog dana ili,
064/868 00 16 ; 0800/234-236 u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna REGISTAR NA GAZDINSTVU

Registar na gazdinstvu jeste poseban dosije odnosno skup dokumenata u kome vlasnik, odnosno držalac životinja evidentira sve događaje na gazdinstvu vezane za obeležavanje i praćenje kretanja životinja.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, je počela sa distribucijom prvih količina registara na gazdinstvu za gazdinstva na kojima se drže i uzgajaju goveda i planirano je da se u toku sprovođenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinu, distribuira celokupna količina svim vlasnicima odnosno držaocima goveda. Planirano je da se u toku godine distribuiraju i registri za gazdinstva, na kojima se drže i čuvaju svinje i ovce i koze, svim vlasnicima odnosno držaocima životinja.

Registar na gazdinstvu u elektronskoj verziji možete preuzeti OVDE.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional