Регистар на газдинству јесте посебан досије односно скуп докумената у коме власник, односно држалац животиња евидентира све догађаје на газдинству везане за обележавање и праћење кретања животиња.
Mинистарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, је почелa са дистрибуцијом првих количина регистара на газдинству за газдинства на којима се држе и узгајају говеда и планирано је да се у току спровођења Програма мера здравствене заштите животиња за 2011. годину, дистрибуира целокупна количина свим власницима односно држаоцима говеда. Планирано је да се у току године дистрибуирају и регистри за газдинства, на којима се држе и чувају свиње и овце и козе, свим власницима односно држаоцима животиња.
Регистар на газдинству за говеда у електронској верзији можете преузети ОВДЕ.
Регистар на газдинству за свиње можете преузети ОВДЕ.
Регистар на газдинству за овце и козе можете преузети ОВДЕ.