ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна ПРОЦЕДУРЕ ИЗВОЗА У ЕУ И ЦС

I. ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ ЧЛАНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

 

Процедура регистрације, одобравање и стављање на листу за извоз у земље чланице Европске Уније обавља се преко Одељењу за јавно ветеринарско здравље, Управе за ветерину МПТШВ, Омладинских бригада бр.1 Н. Београд по прописаној процедури.  

На доле наведеном сајту можете проверити листу одобрених објеката Републике Србије из којих се може извозити у земље чланице ЕУ и то по врстама производних објеката и технолошком поступку обраде:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#

 

II. ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ ЧЛАНИЦЕ ЦАРИНСКОГ САВЕЗА (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА; РЕПУБЛИКЕ БЕЛОРУСИЈА И КАЗАКСТАН)

 

У складу са стандардима и процедурама Царинског савета припремљена је Инструкцијао поступку одобравања и пријављивања објеката за извоз на територије земаља чланица Царинског савеза(Руска Федерација, Република Белорусија и Република Казахстан, у даљем тексту ЦС) под бр. 335-00-82/2011-05 од 06.06.2011. године.

За извоз у земље чланице Царинског савеза (Руске Федерације, Белорусије и Казахстан), потребно је да испуњавате следеће услове:

  • објекат мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове у складу сапрописима Републике Србије, односно буде одобрен или регистрован за извоз;

  • да примењују стандарде ЦС, који су објављени на сајту - приказан доле,  по врсти објеката и роба (контролу примене стандарда обавља Комисија ветеринарских инспектора ЦС, уз претходну проверу комисије Управе за ветерину (УВ);

  • захтев таксиран прописаном таксом подноси се Управи за ветерину, Одељењу за јавно ветеринарско здравље, Управе за ветерину МПТШВ, Омладинских бригада бр.1 Н. Београд;

  • за објекте који испуњавају горе наведене услове, Управа за ветерину поред гаранција, доставља  „Росељхознадзору“ РускeФедерацијe, односно Царинском савезу, ради провере и за стављање на листу објеката за извоз преведена документа на руски језик (решење и чек листа). Ову процедуру обавља Одељење за међународни промет исертификацију, Управе за ветерину (за ближе информације обратити се на телефон 011 311 76 30).

Тек када објекат буде објављен на листи за извоз у ЦС,  може се обавити извоз само пошиљака по одобрењу, уз усаглашену Међународну ветеринарску потврду (сертификат) коју издаје надлежни ветеринарски инспектор који обавља контролу у објекту.Уколико је потребно издаје се и транзитни сертификат за провоз преко територије ЕУ.

Гост сертификацијасе обавља од стране овлашћене лабораторије и овлашћеног лица из ЦС, по производима,  на одређени период имора бити обновљена у том року. Иста се обавља у складу са прописима Царинског Савеза.

Ради провере измена стандарда Царинског савеза (Руске Федерације, Белорусије и Казахстан) проверите следеће сајтове где се објављује листа одобрених објеката исертификата, као иизмене идопуне стандард и то:

www.trouz.ru

www.fsvps.ru

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/serbia

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/serbia/sertificates.html

 

III. ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ БЕЗ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА

 

Oбјекат мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове у складу сапрописима Републике Србије, односно да буде одобрен или регистрован за извоз.

За Босну и Херцеговину, Црну Гору, Македонију и Хрватску подноси се захтев таксиран прописаном административном таксом и копијом решања о регистрацији за извоз, са назнаком у које земље жели да извози пошиљке. Одељење за међународни промет исертификацију, Управе за ветерину доставља гаранцију за објекат надлежним службама.

Листа до сада објављених објеката за извоз у земље чланице ЕУ, ЦС и остале земље  налазе сеу фолдеру ГРУПА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional