Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Информатор о раду

INFORMATOR O RADU

Informator o radu Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/2010).

Informator o radu 2018 dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti ovde.

Informator o radu 2019  dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti ovde.

 


OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Naziv državnog organa: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu

Adresa sedišta: Nemanjina 22-26

Poštanski broj i grad: 11040 Beograd

Opština:Savski venac   

Šifra delatnosti: 8411

Matični broj: 17855140

PIB:108508191


Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka, pravilnu izradu, objavlјivanje i redovno ažuriranje Informatora o radu je v.d. Emina Milakara, direktor Uprave za veterinu Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede


Informator o radu Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede , objavlјen je 02.02.2015. godine, na veb sajtu Uprave, www.vet.minpolj.gov.rs


Uvid u Informator o radu se može ostvariti lično u prostorijama Uprave za veterinu ili nabaviti štampana kopija na adresi Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sprat I, kancelarija broj 52.

Za elektronsku verziju Informatora zainteresovano lice se može obratiti na sledeću e-mail adresu: ines.miljkovic@minpolj.gov.rs

Tagovi: Управа

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional