Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

PUTOVANJE SA KUĆNIM LJUBIMCEM PSOM, MAČKOM ILI KRZNAŠICOM

Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca (unos) iz zemalјa članica EU i Andore, Švajcarske, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina i Vatikana

Za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene -mikročip;

2) životinje treba da prati pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara kojim se potvrđuje:

(1) da je životinja vakcinisana ili revakcinisana protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o životinji starijoj od 3 meseca;

(2)  da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;

Ukoliko je životinja mlađa od tri meseca može da uđe ako:

a) je priložen dokument kojim se potvrđuje da je kućni lјubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divlјim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, i

b) kreće se u pratnji majke od koje je još uvek zavisan.

Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca (unos) iz zemalјa koje su navedene u delu S

Za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene -mikročip;

2) da je životinja vakcinisana ili revakcinisana protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o životinji starijoj od 3 meseca;

3) da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;

4) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlјe iz koje dolazi;

Ako je zemlјi koja se nalazi na listi S povolјna epizotiološka situacija u vezi besnila, životinje mlađe od tri meseca mogu da uđu iz tih zemalјa ako:

a) je priložen dokument kojim se potvrđuje da je kućni lјubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divlјim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, i

b) kreće se u pratnji majke od koje je još uvek zavisan.

Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca (unos) iz zemalјa koje nisu navedene

Za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene -mikročip;

2) da je životinja vakcinisana ili revakcinisana protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine;

3) da je kućni lјubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavlјati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine;

4) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlјe iz koje dolazi.

Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje pet ili manje od pet pasa, mačaka ili krznašica.

Lista zemalјa.

KOMERCIJALNO PUTOVANJE

Ovo se odnosi ukoliko životinje menjaju vlasnika, poklanjaju se/prodaju se.

Uvoznik mora podneti zahtev za dobijanje rešenja o veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza. Zahtevi se podnose Upravi za veterinu. zahtev mora biti osoba ili špediter iz Republike Srbije. Potrebno je 10 radnih dana za dobijanje rešenja. Zahtev se može naći na sajtu Uprave za veterinu http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uputstva-i-zahtevi-za-izdavanje-resenja

Uslovi su isti kao i za nekomercijalni transport. Sertifikat uvek mora da prati životinju.

Veterinarski sertifikat za uvoz pasa, mačaka, krznašica i nekomercijalno kretanje više od pet pasa, mačaka ili krznašica.

ЛИСТА СЕРТИФИКАТА

Nekomercijalno kretanje pet ili manje od pet pasa, mačaka ili krznašica
Uvoz pasa, mačaka ili krznašica i nekomercijalno kretanje više od pet pasa, mačaka ili krznašica

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional