ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна УПУТСТВА И ЗАХТЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА

Обавештење у вези са подношењем захтева за увоз  
 

Обавештење о новом Правилнику о карантину за увезене животиње ( „Сл.Гл.РСˮ, број 74/2018.),Дана 15.10.2018. године ступио је на снагу П р а в и л н и к  о карантину за увезене животиње( „Сл.Гл.РСˮ, број 74/2018.),чиме је престао да важи Правилник о условима и трајању карантина за увезене животиње („Службени лист СФРЈˮ, број 6/88).Чланом 3. је прописано да се у  карантин  стављају животиње које се увозе ради узгоја и репродукције и намењене су за производњу хране, јаја за приплод и репродуктивни материјал.

Све остале животиње које се увозе у друге сврхе, се не стављају у карантин, осим  ако је епизоотиолошка ситуација у државиизвозници таква да прети опасност од уношења заразних болести животиња или не постоје званични подаци о епизоотиолошкој ситуацији у државиизвозници.

 

Захтев за издавање решења за увоз производа и хране животињског порекла, споредних производа и хране за животиње животињског порекла

Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за привремени увоз/извоз животиња

Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за повраћај пошиљака
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за транзит животиња

Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за увоз животиња

Захтев за издавање измене и допуне решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз пошиљака

Захтев за издавање мишљења научно стручног савета

 

Afrička kuga svinja

RASFF

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional