Одељење за међународни промет и сертификацију(Одсек за међународни промет и Група за сертификацију):

  • Учествује у припреми прописа у области ветеринарства и безбедности хране и њихово усклађивање са међународним прописима и стандардима;
  • Усаглашава Међународне ветеринарске потврде (сертификате)за извоз и услове за увоз у форми сертификата;
  • Контролише поднету документацију за издавање решења о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз и провоз;
  • Припрема Упутства, Инструкцијe и Информацијe о међународном промету роба;
  • Припрема Споразуме и Меморандуме о ветеринарској и техничкој сарадњи;
  • Учествује у припреми Упитника и Акционих планова Републике Србије у процесу придруживања и стављање на листу за извоз у Европску унију, Царински Савез (Руску Федерацију, Белорусију и Казахстан) и треће земаље, као и одговорe на питања везана за STO/WTO (Светска трговинска организација) и CEFTА(Србија, БиХ, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Албанија, Молдавија);
  • Учествује у преговорима са ветеринарским службама  других држава, сарадњи са делегацијама из иностранства, мешовитим комитетима о економској сарадњи, на састанцима унапређеног сталног дијалога и др, као и организовање посета FVO (Food and Veterinary Office)инспекције DG SANCO, Царинског савеза(ЦС)и других земаља.
  • Контакт тачка за TRACESсистем, едукација ветеринарских и граничних инспектора и оператера у објектима везано за примену TRACESсистема;
  • Вођење централне евиденције – едукација Управе за ветерину.
Захтев за издавање решења за увоз производа и хране животињског порекла, споредних производа и хране за животиње животињског порекла
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за привремени увоз/извоз животиња
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за повраћај пошиљака
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за транзит животиња
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за увоз животиња
Захтев за издавање измене и допуне решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз пошиљака
Захтев за издавање мишљења научно стручног савета