ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ЗА ПУТОВАЊЕ СА КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ ПСОМ, МАЧКОМ ИЛИ КРЗНАШИЦОМ

ПУТОВАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ЗЕМЉЕ ЧЛАНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Уколико планирате да на пут поведете и свог кућног љубимца,морате пре тога припремити одговарајућа документа и за свог пса,мачку или крзнашицу

За прелаз преко државне границе сам пасош није довољан.

Некомерцијално кретање кућних љубимаца у земље чланице Европске уније регулисан је прописима EC 998/2003,2004/2003,2019/294 EC и односи се на следеће животињске врсте

Некомерцијално кретање кућних љубимаца подразумева искључиво премештање до пет кућних љубимаца који нису намењени за продају или поклону и налазе се у пратњи власника или дугог одговорног лица,које је власник овластио.

Везано за некомерцијално путовање са кућним љубимцима(псима,мачкама и крзнашицама) у земље чланице Европске уније,уколико власник или особа овлашћена од стране власника не путује заједно са кућним љубимцем размак између тих путовања не сме да буде дужи од 5 дана.

ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

Приликом издавања ветеринарског сертификата за кућне љубимце,који улазе са територије трећих земаља на територију земаља чланице ЕУ,морају бити обезбеђени следећи услови :

 1. кућни љубимци морају да поседују пасош за кућне љубимце.
 2. кућни љубимци морају бити трајно обележени микрочипом који испуњава ISO стандард 11784 и 11785,(или јасно видљивим тетовир бројем – само ако је тетовран пре 03 јула 2011.)У Великој Британији,Ирској и Шведској на снази су национални прописи ових земаља који прописују обавезно обележавање животиња искључиво микрочипом.
 3. кућни љубимци морају бити вакцинисане или ревакцинисане против беснила регистрованом инактивисаном вакцином.Као доказ да су животиње вакцинисане власници животиња морају приложити на увид потврду о вакцинацији-пасош.
 4. власници кућних љубимаца морају приложити на увид потврду о здраственом  стању животиње издату од стране ветеринара најкасније 48 сати пре путовања.
 5. власници кућних љубимаца морају приложити резултат лабораторије овлашћене од стране Европске Уније, о урађеном лабораторијском прегледу узорка серума кућних љубимаца на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса бесника FAVN(Flourescent Antibody Virus Neutralisation), и то са граничним титром од најмање 0.5 I.J./ml.Крв кућних љубимаца се може узети за потребе лабораториског испитивања најраније 30 дана после вакцинације,с тим што се тестирање серума крви не мора понавњати за животиње које су после претходне титрације биле редовно ревакцинисане у интервалима одређеним у упутству произвођача вакцине.
 6. власници кућних љубимаца морају поседовати ветеринаски сертификат издат од стране надлежне ветеринарске инспекције Републике Србије.

Ветеринарско-здраствени сертификат од стране надлежн ветеринарске инспекције може се издати искључиво под условом да је прошло најмање 3 месеца од слања узорка крви на серолошко испитивање титра на беснило и добијања задовољавајућег резултата,да би се утврдило како је животиња одреаговала на вакцину против беснила.

Кућни љубимци који су млађи од три месеца не могу се износити док не достигну одређену старост која је прописана за вакцинисање,као ни они који нису били подвргнути тестирању серума крви на висину титра,осим ако надлежни орган земље у којој животиња путује не одреди другачије.

 

ВЕТЕРИНАРСКИ СЕРТИФИКАТ СЕ ИЗДАЈЕ НА ЗАХТЕВ СТАНКЕ А НАКОН ПРУЖАЊА НА УВИД ДОКАЗА ДА СУ СВИ ПРЕТХОДНИ,ГОРЕ ПОБРОЈАНИ УСЛОВИ ЗАДОВОЉЕНИ

Свака земља чланица ЕУ има и националне Правилнике (нпр.у Италији и на Кипру не могу да улазе штенад млађа од 3 месеца ни из земаља чланице ЕУ.За путовања у Велику Британију,Ирску,Малту,Финску и Норвешку обавезан је третман против Echinococcus за псе и то између 24 и 120 сати пре пута).

Када је у питању путовање у земље ван Европске уније које не захтевају серолошки тест на беснило(нпр. Сједињене Америчке Државе,Канада,итд.),уколико кућни љубимци путују авионом и у транзиту су преко ЕУ,наша препорука је да се распитају на граничној ветеринарској инспекцији аеродрома прве земље уласка у Европску унију,да ли им је тај тест потребан или не.Уколико се путује колима до аеродрома у земљама ЕУ , планирано је да се пут настави авионом у земље које не захтевају серолошки тест,због захтева за серолошки тест при уласку на територију земаља ЕУ серолошки тест је обавезан.

 

ПУТОВАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За путовање у треће земље Ветеринарски здраствени сертификат увек мора да прати животиње,изузев за путовање у Руску Федерацију,Босну и Херцеговину и Црну Гору за некомерцијално кретање.Потребно је да власник животиње благовремено пре пута се распита код надлежне ветеринарске инспекције Републике Србије о постојању билетерално усаглашеног сертификата за путовање у земљу у коју је планирано да се отпутује са својим кућним љубимцем.Напомињемо да надлежни орган(Управа за ветерину) по захтеву странке усаглашава сертификат за путовање у случају да не постоји усаглашен сертификат за путовање са кућним љубимцем у треће државе и неопходно је поднети захтев за усаглашавање најмање 3 месеца пре пута.Тек након потврде од стране Управе за ветерину подносиоцу захтева да је процедура билатералног усаглашавања сертификата успешно завршена,надлежној ветеринарској инспекцији може да се поднесе захтев за издавање ветеринарско-здраственог сертификата.

 

КОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ДРУГЕ ЗЕМЉЕ

Уколико животиње мењају власника,поклањају се /продају,ако власник путује са шест или више кућних љубимаца у некомерцијалне сврхе,у случају кућног љубимца који путује сам – без пратње власника или у друге комерцијалне сврхе сматра се комерцијалним кретањем кућних љубимаца.

За комерцијално кретање кућних љубимаца морају бити испуњени сви наведени услови као за некомерцијално путовање,поред наведених услова кућни љубимац за комерцијално путовање у земље ЕУ (998/2003) и треће земље које захтевају,мора да потиче из одобреног објекта за држање кућних љубимаца који су уписани у регистар Управе за ветерину и испуњава прописане услове https://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/registri

Већина трећих земаља захтева прибављање дозвола за увоз кућних љубимаца и неопходно је да се ветеринарској инспекцији пре издавања ветеринарског сертификата за путовање поднесе на увид пре издавања ветеринарског здравственог сертификата.  

 


 

НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 1. Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца (унос) из земаља чланица ЕУ и Андоре, Швајцарске, Фарских Острва, Гибралтара, Гренланда Исланда, Лихтенштајна, Монака, Норвешке, Сан Марина и Ватикана

За некомерцијално кретање кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:

 1. животиње треба да буду трајно обележене -микрочип;
 2. да су кућни љубимци вакцинисани против беснила са најмање једном антигенском јединицом по дози (препорука Светске здравствене организације); или рекомбинована вакцина која изражава имунизујући гликопротеин вируса беснила у живом вирусном вектору и да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве вакцинације против беснила;
 3. да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција које нису беснило, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 4. да кућне љубимце прати исправно попуњен пасош издат од овлашћеног ветеринара одређене земље.

Уколико је животиња млађа од 12 недеља или има између 12 и 16 недеља може да уђе ако:

 1. власник или овлашћено лице доставе потписану изјаву да кућни љубимци од рођења до тренутка некомерцијалног кретања нису имали никакав контакт са дивљим животињама пријемчивим на беснило; или
  су кућни љубимци у пратњи своје мајке од које су још увек зависни, а из пасоша који прати мајку може се утврдити да је пре њиховог рођења мајка вакцинисaнa против беснила у складу са условима у погледу вакцинације

Изјава Прилог 5
Кућне љубимце псе, мачке и крзнашице не треба да прати ветеринарски сертификат издат од стране надлежног ветеринарског органа.

2. Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца (унос) из земаља које су наведене у Прилогу 2

За некомерцијално кретање кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:

 1. животиње треба да буду трајно обележене – микрочип;
 2. да су кућни љубимци вакцинисани против беснила са најмање једном антигенском јединицом по дози (препорука Светске здравствене организације); или рекомбинована вакцина која изражава имунизујући гликопротеин вируса беснила у живом вирусном вектору и да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве вакцинације против беснила;
 3. да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција које нису беснило, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 4. да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа земље из које долази;

Ако је земљи која се налази на листи Прилога 2 повољна епизотиолошка ситуација у вези беснила, животиње млађе од 12 недеља или имају између 12 и 16 недеља могу да уђу из тих земаља ако:

 1. власник или овлашћено лице доставе потписану изјаву да кућни љубимци од рођења до тренутка некомерцијалног кретања нису имали никакав контакт са дивљим животињама пријемчивим на беснило; или
 2. су кућни љубимци у пратњи своје мајке од које су још увек зависни, а из пасоша који прати мајку може се утврдити да је пре њиховог рођења мајка вакцинисaнa против беснила у складу са условима у погледу вакцинације
  Изјава Прилог 5

3. Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца (унос) из земаља које нису наведене

За некомерцијално кретање кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:

 1. животиње треба да буду трајно обележене -микрочип;
 2. да су кућни љубимци вакцинисани против беснила са најмање једном антигенском јединицом по дози (препорука Светске здравствене организације); или рекомбинована вакцина која изражава имунизујући гликопротеин вируса беснила у живом вирусном вектору;
 3. да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција које нису беснило, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 4. да је кућни љубимац био подвргнут тестирању серума крви на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила, и то са граничним титром од најмање 0,5 IU/ml у лабораторији која је овлашћена од стране Европске уније, најмање 30 дана после вакцинације и три месеца пре изношења, с тим што се тестирање серума крви не мора понављати за животиње које су после претходне титрације биле редовно ревакцинисане у интервалима одређеним у упутству произвођача вакцине;
 5. да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа земље из које долази.

 

ПУТОВАЊЕ СА ОСТАЛИМ КУЋНИМ ЉУБИМАЦИМА

За некомерцијално кретање осталих кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:

 1. да су обележени или описани на прописан начин;
 2. да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 3. да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа земље из које долази.

 

КОМЕРЦИЈАЛНО ПУТОВАЊЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Ово се односи уколико животиње мењају власника, поклањају се/продају се.

Увозник мора поднети захтев за добијање решења о ветеринарско санитарним условима увоза. Захтеви се подносе Управи за ветерину. захтев мора бити особа или шпедитер из Републике Србије. Потребно је 10 радних дана за добијање решења. Захтев се може наћи на сајту Управе за ветерину https://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uputstva-i-zahtevi-za-izdavanje-resenja

УПУТСТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА СА УТВРЂЕНИМ ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИМ УСЛОВИМА ЗА УВОЗ ЖИВОТИЊА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републике Србије

Управа за ветерину

Ул. Омладинских бригада број 1

11070 Нови Београд

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање решења са ветеринарско санитарним условима за увоз кућних љубимаца.

Молимо да нам издате решење о ветеринарско санитарним условима за увоз пошиљака које подлежу ветеринарско санитарној контроли на државној граници Републике Србије, у складу са чл. 124. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС. Бр. 91/05, 30/2010 и

93/2012)

1. Врста животиња …………….

2. Број животиња…………………………..

3. Земља порекла животиња……………………………………………

4. Земља складиштења- утовара животиња …………………………

5. Испоручилац ( назив, пуна адреса, град, земља)…………………

6. Гранични прелаз………………….

7. Увозник (назив, пуна адреса, град и телефон)…………………………………..

8. Врста превозног средства…………………………

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

———————————————–

име и презиме штампаним словима, потпис,

адреса, контакт телефон,

Београд___________2019. Године

 

Прилог:

 

1. Потврда о уплати таксе у износу од 7.700,00 динара у корист Буџета Републике Србије на име административних такси а на рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број (одобрење) где се уписује шифра општине-број општине на којој се врши уплата, прималац-Буџет Републике Србије, сврха уплате-административна такса;

2. Уколико је у захтеву подносилац, увозник или корисник физичко лице приложити

оверену копију личне карте подносиоца захтева, увозника .

УКОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО ДОПУНИТИ ЗАХТЕВ, БИЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО

ОБАВЕШТЕНИ НАКОН ПРИЈЕМА И ПРЕГЛЕДА ПРЕДАТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈЕ 011 / 2602 – 498

Сва потребна документа доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

средине-Управи за ветерину на адресу Омладинских бригада 1, СИВ 3, Управа за

ветерину, 11070 Нови Београд.

Ветеринарски сертификат за некомерцијално кретање кућних љубимаца – птица
Ветеринарски сертификат за увоз паса,мачака и крзнашица
Ветеринарски сертификат за некомерцијално кретање паса,мачака или крзнашица
Ветеринарски сертификат за некомерцијално кретање кућних љубимаца (остало)
Изјава – невакцинисан кућни љубимац
Изјава – транзит
Прилог 1 листа земаља
Прилог 2 листа земаља