Продужена примена Правилника о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 5. октобра 2016. године. Текст Правилника можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину


Дана 9.марта 2016. године у Службеном гласнику РС“, број 25/16 објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину. Комплетан текст Правилника може се преузети овде.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Нови Правилник о начину обележавања и регистрације говеда


Објављен је Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14 који можете преузети овде.

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЈАЧАНИМ МЕРАМА У ЦИЉУ ПРЕВЕНИРАЊА, СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЉИВАЊА ИЛИ РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD) ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА ДА СЕ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УНЕСЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

Због појаве нових жаришта и ширења  болести нодуларни дерматитис - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD) у Републици Бугарској и потврђених случајева оболелих животиња у Републици Македонији, Управа за ветерину, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 125. став 1. тачка 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број: 91/2005,30/2010 и 93/2012), од дана 14. априла 2016. године предузела је мере забране увоза или транзита пошиљака пријемчивих животиња: домаћих говеда и бивола (Bos taurus, Bos indicus, Bison bison и Bubalus bubalis) као и пријемчивих дивљих животињa и  меса, коже и семена за вештачко осемењавање пореклом од наведених врста, када је према подацима и обавештењу Међународне организације за здравље животиња (ОIE), Управа за ветерину дошла до сазнања да је у земљама: Република Бугарска, Република Грчка, Република Турска и Република Македонија, дошло до појаве болест нодуларни дерматитис - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD), па постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ИЗ РАЗЛОГА ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА ДА СЕ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УНЕСЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD)

На основу члана 125. став 1. тачка 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број  91/2005,30/2010 и 93/2012), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину, од дана 14. априла 2016. године предузела је мере забране увоза или транзита пошиљака пријемчивих животиња: домаћих говеда и бивола (Bos taurus, Bos indicus, Bison bison и Bubalus bubalis) као и пријемчивих дивљих животињa, меса, коже и семена за вештачко осемењавање, када је према подацима и обавештењу Међународне организације за здравље животиња (ОIE), Управа за ветерину дошла до сазнања да у земљама; Републике Бугарске, Републике Грчкe,Републике Турске и Републике Македоније, дошло до појаве болест нодуларни дерматитис - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD), па постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

 

НЕИСПРАВНО ДЕКЛАРИСАН "ПЕКАРСКИ МЕД" ПОВУЧЕН ИЗ ПРОМЕТА

Ветеринарска инспекција је поступајући по пријави потрошача извршила службену контролу меда у промету у више малопродајних објеката (начина декларисања меда у складу са новим Правилником о квалитету меда и других производа пчела) а по начелима заштите интереса потрошача.

Из промета је повучен непрописно декларисан "Пекарски мед" у количинама:

406 тегли "шумског меда",

296 тегли "ливадског меда" и

327 тегли "багремовог меда".

а због довођења потрошача у заблуду по члану 8. Закона о безбедности хране.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА КОД УВОЗА И ТРАНЗИТА ИЗ РАЗЛОГА ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА ДА СЕ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УНЕСЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD)

На основу члана 125. став 1. тачка 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број  91/2005,30/2010 и 93/2012),Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину, од дана 14. априла 2016. године  предузела је мере забране увоза или транзита пошиљака пријемчивих животиња, меса, коже и семена за вештачко осемењавање, када је према подацима и обавештењу Међународне организације за здравље животиња (ОIE), Управа за ветерину дошла до сазнања да у земљама; Републике Бугарске, Републике Грчке и Републике Турске је дошло до појаве болест нодуларни дерматитис - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD), па постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

 

МЕРЕ ПОЈАЧАНОГ НАДЗОРА ЗБОГ ПОЈАВЕ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА У РЕПУБЛИЦИ БУГАРСКОЈ И РЕПУБЛИЦИ ГРЧКОЈ

У  Републици Бугарској и Републици Грчкој појавио се повећан број случајева Нодуларног дерматитиса (Lumpy skin disease). Нодуларни дерматитис је вирусно обољење бовида које карактерише повишена телесна температура и појава типичних тврдих чворова по кожи. Болест није зооноза, а преносе је инсекти. 

Имајући у виду начин преношења као и високу влажност у овом периоду године која погодујe развоју инсеката, постоји опасност од преноса болести на територију Републике Србије. У циљу превенирања, спречавања појављивања или раног откривања  болести неопходно је појачати мере контроле здравственог стања пријемчивих животиња у пограничним подручјима, као и информисање власника животиња да чим примете симптоме о томе обавесте надлежну ветеринарски станицу или ветеринарског инспектора.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ВРЕМЕНА ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИМ УСЛОВИМА ЗА УВОЗ ИЛИ ТРАНЗИТ ПОШИЉАКА ЖИВОТИЊА, ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ, СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА И ПРАТЕЋИХ ПРЕДМЕТА

На основу члана 124. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број  91/2005,30/2010 и 93/2012) Министарство издаје решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз или транзит пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину од дана 18. априла 2016. године, решења о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз или транзит пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета, издаваће са временом важења 6 (шест) месеци од дана издавања, односно до опозива од стране министра Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

 

Javne nabavke

Bitne informacije

informator_o_radu

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Догађаји

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional