Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Oдлука о избору правног лица по поновљеном конкурсу за за део општине Прокупље


Објављенa је Oдлука о избору правног лица по поновљеном конкурсу за део општине Прокупље коју можете преузети овде.

Нови Правилник о начину обележавања и регистрације говеда


Објављен је Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14 који можете преузети овде.

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље


Објављенa је Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље коју можете преузети овде.

Поновљен Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. годинe


Објављен је Поновљен конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. године који можете преузети овде.

Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године


Објављенa је Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године коју можете преузети овде.

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину


Објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годинукоји можете преузети овде.

МИНИСТАРСТВО РАДИ НА ДАЉОЈ ХАРМОНИЗАЦИЈИ ЗАКОНА О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине демантује тврдње појединца које су пренете преко друштвених мрежа и појединих медија, да ће Нацртом бити предвиђена еутаназија паса луталица уколико се не удоме. Министарство, у том смислу, не предвиђа никакве измене постојећег Закона о добробити животиња, што је јасно стављено до знања организацијама и друштвима која су се обраћала Министарству и Управи за ветерину.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОГ ПОЈАВЕ БОЛЕСТИ ПТИЦА – АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МАЂАРСКE

Због појаве болести птица – Авијарне инфлуенце у Мађарској, на пошиљке животињског порекла и живих животиња које се увозе на територију Републике Србије, примењује Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, ширења и сузбијања заразне болести птица – Авијарне инфлуенце у Републику Србију („Сл.гласник РС“, бр. 28-2006. даље: Наредба) и забрана увоза у складу са тачкама 2., 3., 4. и 5.

Опширније...
 

EВРOПСКА КOМИСИJА ПОХВАЛИЛА СРБИЈУ ЗA ПРЕВЕНЦИЈУ СЛИНAВКЕ И ШAПА

Данас је у Београду завршен дводневни, 89. састанак Извршног одбора Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (89th Executive Committee of the EUFMD), који је организовала Управа за ветерину Министраства пољопривреде и заштите животне средине. Састанку су присуствовали редовни чланови Извршног одбора испред Европске комисије, Светске здравствене организације за животиње (ОИЕ), Светске референтне лабораторије за слинавку и шап, Француске, Аустрије, Бугарске, Грчке, Србије и ЕУФМД. Састанци Извршног одбора ЕУФМД одржавају се два пута годишње, у фебруару и октобру.

Опширније...
 

ИЗ ПРОМЕТА ПОВУЧЕНО 800 КОНЗУМНИХ ЈАЈА ПРОИЗВОЂАЧА „ФИЛИ ПИЛИ“

Вeтeринaрска инспeкциjа је јуче током службeне кoнтрoле у oбjeкту „Merkator S“ Meгaмaркeт Рoдa у Вaљeву, у прoмeту зaтeкла 800 кoмада кoнзумних jaja прoизвoђaчa „Фили пили“ – фaрме Mрчић, Вaљeвo, кao јаја рoбне мaрке „Meркaтoр“.

Опширније...
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ОБЕЛЕЖИВАЧА

У складу са "ПРАВИЛНИКОМ О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ОВЛАШЋЕНИ ОБЕЛЕЖИВАЧ, КАО И ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ОДГАЈИВАЧА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА", Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача (преузмите целокупан текст позива ОВДЕ).

Опширније...
 

ВEЖБA СИМУЛAЦИJE ПOJAВE ЗAРAЗНE БOЛEСТИ СЛИНAВКA И ШAП

Упрaвa зa вeтeрину Mинистaрствa пoљопривреде и заштите животне средине у сaрaдњи, и уз тeхничку пoдршку, Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (EUFMD), од данас до 29. јануара 2015. гoдинe, спрoвoди вeжбу симулaциje зaрaзнe бoлeсти живoтињa слинaвкe и шaп. Вeжбa симулaциje истoврeмeнo сe спрoвoди и у Бугaрскoj и Maкeдoниjи, уз кooрдинaциjу Eврoпске кoмисиjе зa слинaвку и шaп.

Опширније...
 

Javne nabavke

informator_o_radu

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Program mera 2014

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional