Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња

Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Oдлука о избору правног лица по поновљеном конкурсу за за део општине Прокупље

Објављенa је Oдлука о избору правног лица по поновљеном конкурсу за део општине Прокупље коју можете преузети овде.

Нови Правилник о начину обележавања и регистрације говеда

Објављен је Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14 који можете преузети овде.

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања

Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље

Објављенa је Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље коју можете преузети овде.

Поновљен Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. годинe

Објављен је Поновљен конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. године који можете преузети овде.

Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године

Објављенa је Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године коју можете преузети овде.

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годинукоји можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину који можете преузети овде.

EВРOПСКА КOМИСИJА ПОХВАЛИЛА СРБИЈУ ЗA ПРЕВЕНЦИЈУ СЛИНAВКЕ И ШAПА

Данас је у Београду завршен дводневни, 89. састанак Извршног одбора Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (89th Executive Committee of the EUFMD), који је организовала Управа за ветерину Министраства пољопривреде и заштите животне средине. Састанку су присуствовали редовни чланови Извршног одбора испред Европске комисије, Светске здравствене организације за животиње (ОИЕ), Светске референтне лабораторије за слинавку и шап, Француске, Аустрије, Бугарске, Грчке, Србије и ЕУФМД. Састанци Извршног одбора ЕУФМД одржавају се два пута годишње, у фебруару и октобру.

Опширније...
 

ИЗ ПРОМЕТА ПОВУЧЕНО 800 КОНЗУМНИХ ЈАЈА ПРОИЗВОЂАЧА „ФИЛИ ПИЛИ“

Вeтeринaрска инспeкциjа је јуче током службeне кoнтрoле у oбjeкту „Merkator S“ Meгaмaркeт Рoдa у Вaљeву, у прoмeту зaтeкла 800 кoмада кoнзумних jaja прoизвoђaчa „Фили пили“ – фaрме Mрчић, Вaљeвo, кao јаја рoбне мaрке „Meркaтoр“.

Опширније...
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ОБЕЛЕЖИВАЧА

У складу са "ПРАВИЛНИКОМ О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ОВЛАШЋЕНИ ОБЕЛЕЖИВАЧ, КАО И ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ОДГАЈИВАЧА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА", Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача (преузмите целокупан текст позива ОВДЕ).

Опширније...
 

ВEЖБA СИМУЛAЦИJE ПOJAВE ЗAРAЗНE БOЛEСТИ СЛИНAВКA И ШAП

Упрaвa зa вeтeрину Mинистaрствa пoљопривреде и заштите животне средине у сaрaдњи, и уз тeхничку пoдршку, Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (EUFMD), од данас до 29. јануара 2015. гoдинe, спрoвoди вeжбу симулaциje зaрaзнe бoлeсти живoтињa слинaвкe и шaп. Вeжбa симулaциje истoврeмeнo сe спрoвoди и у Бугaрскoj и Maкeдoниjи, уз кooрдинaциjу Eврoпске кoмисиjе зa слинaвку и шaп.

Опширније...
 

ЈAЧAЊE НAЦИOНAЛНE БИOСИГУРНOСТИ КРOЗ ЗAШТИТУ ВOДEНИХ ЖИВOТИЊA

У оквиру регионалног ФАО пројекта „Помоћ земљама западног Балкана за побољшање процеса усаглашавања међународних стандарда везано за болести водених животиња“, 9. и 10. децембра 2014. године, одржана је Национална радионица у којој су учешће узели представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОГ ПОЈАВЕ БОЛЕСТИ ПТИЦА – АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ У ДРЖАВАМА: НЕМАЧКА, ХОЛАНДИЈА И ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Због појаве болести птица - Авијарне инфлуенце у државама: Савезна Република Немачка, Краљевина Холандија и Велика Британија, на пошиљке животињског порекла и живих животиња које се увозе на територију Републике Србије, примењује се Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, ширења и сузбијања заразне болести птица-Авијарне инфлуенце у Републику Србију („Сл. гласник РС“, бр. 28/2006. даље: Наредба) и забрана увоза у складу са тачкама 2. ,3., 4., и 5.

Опширније...
 

Javne nabavke

informator_o_radu

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Program mera 2014

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional