Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину који можете преузети овде.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Конкурс за уступање послова из програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016 објављен у Службеном гласнику РС број:108/2013 од 06.12.2013. године, завршава се 16.12.2013. године. Опширније...

Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. годинe

Објављен је конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. године који можете преузети овде. Формулар за пријаву на јавни конкурс можете преузети овде.  

Апел власницима паса

НАЧИН ДРЖАЊА ОПАСНИХ ПАСА

Дефиниција
: Под опасним псом се, у складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину (''Службени гласник РС' бр. 65/10) сматра било која јединка те врсте, изузев службеног пса, која је без очигледног повода напала човека или другог пса и нанела му телесне повреде или смрт, јединка која је узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби са другим псом, јединка намењена за чување имовине или као телесни чувар, расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја, као и  расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса. ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА Законом о добробити животиња (''Службени гласник РС' бр. 41/09) који је усвојен 2009. године није забрањено држање опасних паса као кућних љубимаца, уз поштовање прописаног начина држања, обележавања и вакцинације. Начин држања: Када је у питању држање кућних љубимаца, било да су у питању опасни пси или не, Закон о добробити животиња инсистира на одговорном власништву. У складу са тим, власник, односно држалац кућног љубимаца дужан је да кућном љубимцу обезбеди бригу, негу и смештај, у складу са врстом, расом, полом, старошћу, као и физичким и биолошким специфичностима и потребама у понашању и здравственом стању кућног љубимца. Начин њиховог држања мора да буде такав да не изазива бол, патњу, страх и стрес. Ако се пси не држе у стану, онда им се мора обезбедити одговарајући смештајни простор, као што је бокс или кућица, како би се могли заштитити од лоших временских прилика. Важно је напоменути  да се пси не смеју стално држати везани на ланцу, већ се евентулано могу држати везани  на продужену водилицу, која им пружа више простора за кретање, а тиме и илузију слободног држања.          Поред горе наведеног, Правилником  о начину држања паса који могу  представљати опасност за околину  прописано је и да власник опасног пса мора пса да држи у простору, односно објекту који је одговарајуће величине и из кога пас не може да побегне. На улазу у тај простор, односно објекат мора да буде видљиво истакнуто упозорење: „ОПАСАН ПАС”, а сам улаз у простор или објекат се мора држати под кључем. Обележавање и вакцинација: У складу са Законом о ветеринарству (''Службени гласник РС' бр.91/2005 и 30/2010), обавезно је обележити кућне љубимце микрочипом и наравно, сваке године вакцинисати против беснила. Начин извођења паса: Законом о добробити животиња је прописано да је власник, односно држалац кућних љубимаца дужан  да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину. То подразумева да се животиње не држе и не шетају без надзора по улицама и парковима. Поред тога, Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину прописано је да ове псе могу шетати само пунолетна лица и то са заштитном корпом и на каишу и то у складу са посебним прописима. Међутим када је у питању шетање животиња по јавним површинама, власници се морају придржавати и одлуке о начину држања и извођења кућних љубимаца на јавне површине, а коју доносе органи локалне самоуправе. Обука: У складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину, власник који држи опасног пса мора, заједно са псом, да прође обуку по програму кинолошког савеза, уз проверу степена социјализације пса коју обављају лица која су оспособљена за ту врсту послова, а која се врши после спроведене обуке, у складу са програмом кинолошког савеза. КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Начин држања паса као кућних љубимаца, било да су они опасни или не регулисан је на републичком и локалном нивоу. Републички ниво: начин држања кућних љубимаца је прописан Законом о добробити животиња, а држање опасних паса и Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину. У складу са тим, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о добробити животиња и прописа донетих на основу њега врши Министарство преко ветеринарских инспектора.У случају непоштовања Закона и прописа донетих на основу њега у погледу начина држања и поступања са животињама, јасно су законом прецизиране казне, па се тако, несавесни власник може казнити за прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара ако на непрописан начин и супротно одредбама Закона о добробити животиња држи пса који може представљати опасност по околину. Органи локалне самоуправе: Органи локалне самоуправе својим одлукама прописују начин држања животиња на својој територији, места и просторе у којима се могу држати кућни љубимци, као и место и начин извођења кућних љубимаца на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу. У складу са тим, комунална инспекција је надлежна за вршење надзора над спровођењем одлука органа локалне самоуправе и она је та која налаже мере и прописује одговарајуће санкције за несавесног власника. Поред комуналне инспекције и комунлана полиција обавља комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда уређеног овим одлукама, као и контролу примене одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима, врши комунална полиција.  У случају непоштовања одредби одлука органа локалне самоуправе, јасно су одлукама и прецизиране казне, па се тако неодговорни власник може новчано казнити за учињени прекршај.

Куга говеда је потпуно искорењена у свету

Делегати OIE из 198 држава чланица усвојили су резолуцију бр. 18/2011 којом је потврђен статус преосталих неколико држава као територија слободних куге говеда. Иначе OIE је основан 1924 године управо због опасности од пандемије ове болести. Након више деценија заједничког рада држава и ветеринарских служби, помогнутих стручном и организационом подршком OIE и FАО, остварен је циљ да се куга говеда потпуно искорени у овој години.

Апел власницима животиња

Управа за ветерину Министарства пољопривреде апелује на власнике и држаоце животиња да у промет стављају искључиво животиње које су правилно обележене, клинички здраве и које поседују одговарајућу документацију (Пасош за говеда, Уверење о здравственом стању, Транспортно уверење и сл.)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Одлука о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016

Одлука о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016. године је објављена у Службеном гласнику РС, број 23/2014, од 26.фебруара 2014. године.

Опширније...
 

Обавештење у вези са конкурсом за доделу терена по Програму мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016

Обавештавамо ветеринарске организације и друге заинтересоване субјекте да је донета Одлука о избору правних лица која ће вршити послове по програму мера здравствене заштите животиња након спроведеног конкурса за период 2014-2016 године. Одлука је донета благовремено и упућена је у Службени Гласник Републике Србије који ће извршити њено објављивање у складу са сопственим могућностима и динамици објављивања других аката. Након објављивања, ветеринарске организације ће добити појединачне одлуке са упутством о правном леку.

Опширније...
 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ

Др Дејан Бугарски постављен је за Директора Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Решењем Владе Републике Србије бр. 119-11206/2013, од  дана 25. децембра 2013. године.

 

УЕПС признање за пројекат о контроли и искорењивању класичне куге свиња и беснила у Србији

Пројекат “Подршка програму искорењивања и контроле класичне куге свиња и беснила у Републици Србији” добиo је признање у категорији социјалних и хуманитарних кампања на традиционалној додели годишњих награда које Удружење за тржишне комуникације Србије (УЕПС) додељује ауторима најбољих креативних радова. 

Целокупни пројекат имао je за циљ подизање свести грађана о заразним болестима и побољшање здравља животиња у Србији у складу са стандардима Европске уније. Током кампање, која је трајала протекле две године, јавност је информисана и едукована на дату тему путем штампаних промотивних материјала, ТВ и радио спота, анимираних филмова и предавања за децу, конференција, специјалних тренинга за новинаре.

Опширније...
 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Конкурс за уступање послова из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016

Конкурс за уступање послова из програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016 објављен у Службеном гласнику РС број:108/2013 од 06.12.2013. године, завршава се 16.12.2013. године. Задњи рок за доставу документације је 16.12.2013. до истека радног времена (за пријаве које се достављају на писарници Републичких органа, Омладинских бригада 1). За пријаве које се достављају путем брзе поште или путем редовне пошта крајњи рок за достављање је 16.12.2013. године у поноћ (доказ времена доставе је поштански жиг поште на запечаћеној коверти).

Опширније...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Program mera 2014

Догађаји

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional