Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље

Објављенa је Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље коју можете преузети овде.

Поновљен Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. годинe

Објављен је Поновљен конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. године који можете преузети овде.

Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године

Објављенa је Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године коју можете преузети овде.

УПЛАТА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ПОСРЕДСТВОМ PAYPAL СЕРВИСА

Обавештавамо вас да је од 18. маја 2014. године активан PayPal рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ за жртве поплава у Републици Србији из 193 земље и региона. Опширније...  

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годинукоји можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину који можете преузети овде.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Конкурс за уступање послова из програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016 објављен у Службеном гласнику РС број:108/2013 од 06.12.2013. године, завршава се 16.12.2013. године. Опширније...

Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. годинe

Објављен је конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. године који можете преузети овде. Формулар за пријаву на јавни конкурс можете преузети овде.  

Апел власницима паса

НАЧИН ДРЖАЊА ОПАСНИХ ПАСА

Дефиниција
: Под опасним псом се, у складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину (''Службени гласник РС' бр. 65/10) сматра било која јединка те врсте, изузев службеног пса, која је без очигледног повода напала човека или другог пса и нанела му телесне повреде или смрт, јединка која је узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби са другим псом, јединка намењена за чување имовине или као телесни чувар, расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја, као и  расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса. ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА Законом о добробити животиња (''Службени гласник РС' бр. 41/09) који је усвојен 2009. године није забрањено држање опасних паса као кућних љубимаца, уз поштовање прописаног начина држања, обележавања и вакцинације. Начин држања: Када је у питању држање кућних љубимаца, било да су у питању опасни пси или не, Закон о добробити животиња инсистира на одговорном власништву. У складу са тим, власник, односно држалац кућног љубимаца дужан је да кућном љубимцу обезбеди бригу, негу и смештај, у складу са врстом, расом, полом, старошћу, као и физичким и биолошким специфичностима и потребама у понашању и здравственом стању кућног љубимца. Начин њиховог држања мора да буде такав да не изазива бол, патњу, страх и стрес. Ако се пси не држе у стану, онда им се мора обезбедити одговарајући смештајни простор, као што је бокс или кућица, како би се могли заштитити од лоших временских прилика. Важно је напоменути  да се пси не смеју стално држати везани на ланцу, већ се евентулано могу држати везани  на продужену водилицу, која им пружа више простора за кретање, а тиме и илузију слободног држања.          Поред горе наведеног, Правилником  о начину држања паса који могу  представљати опасност за околину  прописано је и да власник опасног пса мора пса да држи у простору, односно објекту који је одговарајуће величине и из кога пас не може да побегне. На улазу у тај простор, односно објекат мора да буде видљиво истакнуто упозорење: „ОПАСАН ПАС”, а сам улаз у простор или објекат се мора држати под кључем. Обележавање и вакцинација: У складу са Законом о ветеринарству (''Службени гласник РС' бр.91/2005 и 30/2010), обавезно је обележити кућне љубимце микрочипом и наравно, сваке године вакцинисати против беснила. Начин извођења паса: Законом о добробити животиња је прописано да је власник, односно држалац кућних љубимаца дужан  да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину. То подразумева да се животиње не држе и не шетају без надзора по улицама и парковима. Поред тога, Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину прописано је да ове псе могу шетати само пунолетна лица и то са заштитном корпом и на каишу и то у складу са посебним прописима. Међутим када је у питању шетање животиња по јавним површинама, власници се морају придржавати и одлуке о начину држања и извођења кућних љубимаца на јавне површине, а коју доносе органи локалне самоуправе. Обука: У складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину, власник који држи опасног пса мора, заједно са псом, да прође обуку по програму кинолошког савеза, уз проверу степена социјализације пса коју обављају лица која су оспособљена за ту врсту послова, а која се врши после спроведене обуке, у складу са програмом кинолошког савеза. КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Начин држања паса као кућних љубимаца, било да су они опасни или не регулисан је на републичком и локалном нивоу. Републички ниво: начин држања кућних љубимаца је прописан Законом о добробити животиња, а држање опасних паса и Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину. У складу са тим, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о добробити животиња и прописа донетих на основу њега врши Министарство преко ветеринарских инспектора.У случају непоштовања Закона и прописа донетих на основу њега у погледу начина држања и поступања са животињама, јасно су законом прецизиране казне, па се тако, несавесни власник може казнити за прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара ако на непрописан начин и супротно одредбама Закона о добробити животиња држи пса који може представљати опасност по околину. Органи локалне самоуправе: Органи локалне самоуправе својим одлукама прописују начин држања животиња на својој територији, места и просторе у којима се могу држати кућни љубимци, као и место и начин извођења кућних љубимаца на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу. У складу са тим, комунална инспекција је надлежна за вршење надзора над спровођењем одлука органа локалне самоуправе и она је та која налаже мере и прописује одговарајуће санкције за несавесног власника. Поред комуналне инспекције и комунлана полиција обавља комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда уређеног овим одлукама, као и контролу примене одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима, врши комунална полиција.  У случају непоштовања одредби одлука органа локалне самоуправе, јасно су одлукама и прецизиране казне, па се тако неодговорни власник може новчано казнити за учињени прекршај.

Куга говеда је потпуно искорењена у свету

Делегати OIE из 198 држава чланица усвојили су резолуцију бр. 18/2011 којом је потврђен статус преосталих неколико држава као територија слободних куге говеда. Иначе OIE је основан 1924 године управо због опасности од пандемије ове болести. Након више деценија заједничког рада држава и ветеринарских служби, помогнутих стручном и организационом подршком OIE и FАО, остварен је циљ да се куга говеда потпуно искорени у овој години.

ЗАВРШЕНА СЕРИЈА РАДИОНИЦА ПОСВЕЋЕНИХ НАЧИНУ И ПОСТУПЦИМА ПРАЋЕЊА КРЕТАЊА ГОВЕДА

У сарадњи са Ветеринарском Комором Србије (ВКС) и ветеринарским институтима, одржано је више радионица на којима је учествовало преко 400 представника теренске ветеринарске службе и ветеринарске инспекције.

Сврха одржавања радионица био је наставак континуиране обуке овлашћених обележивача и појашњење поступака приликом праћења кретања говеда, како би се прописи о обележавању и следљивости што ефикасније спроводили.

Опширније...
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ ВРШИ ДИСТРИБУЦИЈУ ОПРЕМЕ ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВЕТЕРИНАРСКОЈ СЛУЖБИ СРБИЈЕ У ВРЕДНОСТИ ОД ОКО МИЛИОН EUR

У току августа, почев од 12.8.2014. године, Управа за ветерину ће испоручити опрему 1) ветеринарским институтима у којима су формирани ветеринарски кризни центри, 2) ветеринарским станицама које спроводе Програм мера здравствене заштите животиња, као и 3) ветеринарској инспекцији задуженој за управљање и надзор у случају појаве заразних болести животиња и других ванредних ситуација у области ветеринарства. Опрема је испоручена као подршка ЕУ јачању капацитета Управе за ветерину, и то преко пројекта Подршка искорењивању класичне куге свиња и беснила у Републици Срибји, финансираног из програмског циклуса ИПА 2012.

Овим поводом, директор Управе за ветерину др. Дејан Бугарски изјавио је: "Управа за ветерину већ годинама обезбеђује ефикасан систем спремности на појаву нарочито опасних заразних болести и других ванредних ситуација. У систем су укључени, поред државних службеника из нашег Министарства и других надлежних органа, 12 научних и специјалистичких института и преко 310 ветеринарских станица са којима Управа има потписне уговоре и разрађене процедуре за превенцију и контролу заразних болести животиња и зооноза. Ефикасност система брзог упозоравања и хитног реаговања приказана је у време трајања ванредног стања изазваног поплавама а базира се на спремности службе да се за неколико часова подигну и ефективно користе сви капацитети у циљу спречавања појављивања или ширења заразних болести. Тиме се штите здравље и добробит животиња али и здравље људи и читаве нације. У наредних неколико месеци, поред испоруке опреме коју смо добили од ЕУ, извршићемо и тестирање ефикасности ветеринарског система и извршити обуке припадника наше службе како у државној администрацији тако и у ветеринарским организацијама. Са другим донаторима смо у преговорима за добијање финансијске и стручне подршке за спровођење програма превенције и контроле појединих заразних болести у поплављеним подручјима, као што су вакцине против антракса и клостридијалних инфекција, серуми, антибиотици, антипаразитици, дијагностикуми и опрема за спровођење појединих програма, заштитна опрема и сл. Овом приликом желим свим донаторима да се захвалим на изузетној помоћи и разумевању потреба наше службе, која представља национално и глобално добро".

Опширније...
 

ПОНОВЉЕН КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ПРОГРАМА МЕРА ЗА ПЕРИОД 2014–2016. ГОДИНE ЗА ДЕО ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Поновљен Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. године за део општине Прокупље

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРАВНИХ ЛИЦА ПО ПОНОВЉЕНОМ КОНКУРСУ ЗА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНА КРАГУЈЕВАЦ, СУРДУЛИЦА, ЋУПРИЈА И ПРОКУПЉЕ

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРАВНИХ ЛИЦА по поновљеном конкурсу за територије општина Крагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље је прослеђена на објављивање Службеном гласнику Републике Србије ради објављивања. Појединачне одлуке о избору ветеринарских субјеката су послате учесницима конкурса. У складу са Законом, по истеку предвиђеног рока за приговоре приступиће ће потписивању Уговора са ветеринарским субјектима који су изабрани путем конкурса.

Опширније...
 

ЗАВРШЕНА ЈЕ ОСМА УЗАСТОПНА КАМПАЊА ОРАЛНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ЛИСИЦА И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА ПРОТИВ БЕСНИЛА У СРБИЈИ

Осма кампања оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснила реализована је у складу са стратешким вишегодишњим акционим планом који предвиђа дистрибуцију вакцина два пута годишње - у пролеће и у јесен, по моделу који се у државама чланицама Европске Уније показао као ефикасан у искорењивању ове болести. Финансијску подршку за реализацију овог пројекта пружила је делегација Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента ИПА подршке.

Опширније...
 

ПОНОВЉЕН КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ПРОГРАМА МЕРА ЗА ПЕРИОД 2014–2016. ГОДИНE

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је поновљени конкурс за спровођење Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016. године у Службеном гласнику, број 062/2014 од 13.6.2014. године и то за територије четири општине у којима нису изабрани ветеринарски субјекти за наведене послове.

Опширније...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Program mera 2014

Догађаји

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional