Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину


Дана 7. јула 2016. године у Службеном гласнику РС“, број 61/16 објављен је Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину. Комплетан текст Правилника може се преузети овде.

Продужена примена Правилника о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 5. октобра 2016. године. Текст Правилника можете преузети овде.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Нови Правилник о начину обележавања и регистрације говеда


Објављен је Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14 који можете преузети овде.

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЛАСНИЦИМА И ДРЖАОЦИМА ЖИВОТИЊА – ГОВЕДА - О ПОТПУНО БЕСПЛАТНОЈ ВАКЦИНИ И ВАКЦИНАЦИЈИ ПРОТИВ БОЛЕСТИ КВРГАВЕ КОЖЕ

Управа за ветерину, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, обавештава власнике и држаоце говеда да је вакцина и вакцинација против болести квргаве коже потпуно бесплатна за власнике и држаоце говеда и извршиће је ветеринарске станице које су овлашћене да врше послове по Програму мера здравствене заштите животиња на територији Републике Србије.

Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Управа за ветерину је обезбедила средства из Буџета Републике Србије за набавку вакцине и вакцинацију.

Моле се власници и држаоци животиња да сваки покушај наплате вакцине, односно вакцинације пријаве ветеринарској инспекцији на телефонски број: 011-2605-630.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСПЕЋУ 600. 000 ДОЗА ВАКЦИНЕ И СПРВОЂЕЊУ ПЛАНА ВАКЦИНАЦИЈЕ БОЛЕСТИ КВРГАВЕ КОЖЕ – НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дана 25.07.2016. године испоручено је 600.000 доза вакцине од стране произвођача за потребе вакцинације целокупне популације говеда у Републици Србији против болести квргаве коже, укључујући и сву новорођену телад за текућу календарску годину, чиме ће се обезбедити имунизација свих пријемчивих јединки на територији Републике Србије.

Према Плану вакцинације, у зони А (100%) завршена је вакцинација целокупне популације говеда против болести квргаве коже, у зони Б вакцинисано је 86,9% од укупног броја говеда у зони.

У поступку је дистрибуција новопристигле количина вакцина у складу са бројем грла говеда у зони В- слободној зони од вируса. До сада је према Плану вакцинације у „слободној зони“ (зона В) извршена вакцинација у складу са приоритетима вакцинације говеда која се држе у интензивном узгоју (99,9 %).

 

ИНФОРМАЦИЈА O ЗБРИЊАВАЊУ КОЊА

По пријави од стране медија и друштвених мрежа да је у месту Сурчин остављен везан повређени коњ, Управа за ветерину, Министарства пољопривреде и заштите животне средине је одмах реаговала и предузела одлучне мере.

Истог дана, 19.07.2016. године, након пријема пријаве, ветеринарска инспекција је изашла на лице места, извршила службену контролу, при чему је сачинила записник, у коме је констатовала да коњ има повреду задње леве ноге али да је и поред повреде у доброј кондицији, креће се и узима храну. Према изјави власника, коњ је озлеђен у Новом Београду, након чега је лечен у ветеринарској амбуланти, где је добио неопходне антибиотике, аналгетике, као и антитетанусни серум.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ, СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ВАКЦИНАЦИЈЕ И МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА, СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЕЊИВАЊА БОЛЕСТИ КВРГАВЕ КОЖЕ – НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закључно са 19.07.2016. године на територији Републике Србије проглашене су 22 општине за заражено подручје, и то:

- општине Прешево, Бујановац, Трговиште, Босилеград, Врање, Владичин Хан и Сурдулица, а Пчињски управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општине Црна Трава, Медвеђа, Лесковац и Бојник, а Јабланички управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општине Димитровград и Бабушница, а Пиротски управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општина Прокупље, а Топлички управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општине Тутин, Нови Пазар и Краљево, а Рашки управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општина Трстеник, а Расински управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општине Зајечар и Бољевац, а Зајечарски управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општина Бор, а Борски управни округ угроженим од болести квргаве коже;

- општина Кучево, а Браничевски управни округ угроженим од болести квргаве коже.

Опширније...
 

РЕШЕЊЕ О ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ГОВЕДА БРОЈ: 119-01-277/2016-05/10 ОД 14.07.2016.

На основу члана 64. и  66.Закона о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ",бр. 33/97 и 31/2001, и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010) и Решења о овлашћењу Министарства пољопривреде, и заштите животне средине Републике Србије, број 119-01-51/4/2016-09 од 24.06.2016. године, в.д.директор Управе за ветерину,доноси

РЕШЕЊЕ

I ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавно окупљање животиња (говеда) на сајмовима, изложбама, сточним пијацама и догонима на подручјуРепублике Србије, а ради спречавања ширења нарочито опасне заразне болести, Нодуларни дерматитис.

II ДОЗВОЉАВА СЕ промет животиња (говеда ) и то на следећи начин:

А.у зараженим и угроженим подручјима промет говеда вршиће се у складу са решењем министарства о проглашењу зараженог и угроженог подручја;

Б. у зараженим и угроженим подручјима  уколико су говеда пореклом са зараженог газдинства, ако је протекло најмање 28 дана од вакцинације свих животиња на газдинству и није било ниједног новог случај болести на газдинству након уништавања;

В. изван зараженог и угроженог подручја директно на клање у одобрену кланицу, ако је од вакцинације свих говеда на газдинству протекло најмање 14 дана, ако животиње не показују клиничке знаке болести на дан утовара и под надзором ветеринарског инспектора;

Г. у слободним подручјима у којима се спроводи вакцинација:

1. уколико се говеда упућују директно на клање, 7 дана након спроведене вакцинације;

2. уколико су упућена на друго газдинство, 28 дана након спроведене вакцинације;

3. уколико производни циклус, у циљу завршетка товног циклуса код говеда, то захтева, 14 дана након спроведене вакцинације, ако животиње не показују клиничке симптоме на дан утовара;

4. промет говеда из  слободних подручја у заражена и угрожена подручја:

а) уколико се говеда упућују директно на клање, 7 дана након спроведене вакцинације;

б) уколико су упућују на друго газдинство, 28 дана након спроведене вакцинације.

Д. Услободним подручјима где није спроведена вакцинација:

1. уколико се говеда упућују директно на клање у одобрене објекте за клање уз обавезан клинички преглед пре утовара;

2. уколико се говеда упућују са газдинства на газдинство, уз предходну најаву транспорта овлашћеном лицу, клинички преглед говеда пре утовара, третирање говеда репелентима ради заштите од инсеката, дезинфекцију и дезинсекцију возила, а на месту истовара пријава истовара овлашћеном лицу уз обавезан клинички преглед при истовару говеда. По истовару возила обавезно је механичко чишћење, прање, дезинфекција и дезинсекција возила;

3.уколико је то захтев  произвођача, односно власника/држаоца животиња условљен производном технологијом, одобрава се директан интерни контролисани промет из подручја која су слободна од Нодуларног дерматитса на другу одвојену производну јединицу у оквиру истог производног система, у року од 24 часа,уз препоруку надлежног ветеринарског института и под надзором ветеринарског инспектора.

Ђ. Извоз говеда у земље које нису забраниле увоз говеда за клање, вршиће се на следећи начин:

1. из слободних подручја, без ограничења уз обавезан клинички преглед говеда пре утовара, обавезним третирањем животиња репелентима и извршеној дезинфекција и дезинсекција возила.

III О реализацији тачке I  и II овог решења стараће се ветеринарски инспектори који ће примерак овог решења доставити правним лицима који обављају делатност промета животиња.

IV Ово решење ступа на снагу даном доношења.

V Даном доношења овог решења престаје да важи решење министраства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину број: 119-01-277/2016-05/9 од дана 29.06.2016. године.

 

НАЧИН ДРЖАЊА ОПАСНИХ ПАСА

Дефиниција: Под опасним псом се, у складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност по околину (''Службени гласник РС' бр. 65/10) сматра било која јединка те врсте, изузев службеног пса, која је без очигледног повода напала човека или другог пса и нанела му телесне повреде или смрт, јединка која је узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби са другим псом, јединка намењена за чување имовине или као телесни чувар, расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја, као и  расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА, СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЕЊИВАЊА БОЛЕСТИ КВРГАВЕ КОЖЕ – НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дана 7. јуна 2016. године, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, прогласило је територију општине Бујановац зараженим подручјем, а територију Пчињског управног округа угроженим подручјем  чиме је Република Србија званично у складу са процедуром ОИЕ проглашена територијом зараженом вирусом  Нодуларног дерматитиса.

У протеклих месец дана Министарство пољопривреде и заштите животне средине , Управа за ветерину, је спровеле све неопходне мере за спречавање ширења, сузбијања и искорењивање болести нодуларни дерматитис - Дерматитис нодоса – Лумпy скин дисеасе (LSD) према одредбама Закона о ветеринарству („Сл.гласник СР“, бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012) и препорукама Међународних организација (OIE-World Organisation for Animal Health i European Food Safety Authority - EFSA).

Опширније...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

informator_o_radu

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Догађаји

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional