Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња

Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Oдлука о избору правног лица по поновљеном конкурсу за за део општине Прокупље

Објављенa је Oдлука о избору правног лица по поновљеном конкурсу за део општине Прокупље коју можете преузети овде.

Нови Правилник о начину обележавања и регистрације говеда

Објављен је Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14 који можете преузети овде.

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања

Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље

Објављенa је Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље коју можете преузети овде.

Поновљен Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. годинe

Објављен је Поновљен конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. године који можете преузети овде.

Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године

Објављенa је Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016.године коју можете преузети овде.

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годинукоји можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину који можете преузети овде.

ВEЖБA СИМУЛAЦИJE ПOJAВE ЗAРAЗНE БOЛEСТИ СЛИНAВКA И ШAП

Упрaвa зa вeтeрину Mинистaрствa пoљопривреде и заштите животне средине у сaрaдњи, и уз тeхничку пoдршку, Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (EUFMD), од данас до 29. јануара 2015. гoдинe, спрoвoди вeжбу симулaциje зaрaзнe бoлeсти живoтињa слинaвкe и шaп. Вeжбa симулaциje истoврeмeнo сe спрoвoди и у Бугaрскoj и Maкeдoниjи, уз кooрдинaциjу Eврoпске кoмисиjе зa слинaвку и шaп.

Опширније...
 

ЈAЧAЊE НAЦИOНAЛНE БИOСИГУРНOСТИ КРOЗ ЗAШТИТУ ВOДEНИХ ЖИВOТИЊA

У оквиру регионалног ФАО пројекта „Помоћ земљама западног Балкана за побољшање процеса усаглашавања међународних стандарда везано за болести водених животиња“, 9. и 10. децембра 2014. године, одржана је Национална радионица у којој су учешће узели представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОГ ПОЈАВЕ БОЛЕСТИ ПТИЦА – АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ У ДРЖАВАМА: НЕМАЧКА, ХОЛАНДИЈА И ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Због појаве болести птица - Авијарне инфлуенце у државама: Савезна Република Немачка, Краљевина Холандија и Велика Британија, на пошиљке животињског порекла и живих животиња које се увозе на територију Републике Србије, примењује се Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, ширења и сузбијања заразне болести птица-Авијарне инфлуенце у Републику Србију („Сл. гласник РС“, бр. 28/2006. даље: Наредба) и забрана увоза у складу са тачкама 2. ,3., 4., и 5.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ДЕВЕТЕ КАМПАЊЕ ОРАЛНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ЛИСИЦА И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА ПРОТИВ БЕСНИЛА, ЈЕСЕН 2014. ГОДИНЕ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине уз подршку Делегације ЕУ у Србији започело је 9. кампању оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснила у Републици Србији.

Вакцинација се спроводи избацивањем вакцина у облику оралних мамака из авиона на подручју целе земље, осим у насељеним местима, на воденим површинама и великим саобраћајницама, према усвојеном плану вакцинације, а у зависности од временских услова. У току девете  кампање вакцинације планирано је да се у току октобра и новембра месеца 2014. године дистрибуира 1.610.000 мамака вакцине, на територији целе земље, и да се по посебном плану дистрибуира 9.000 мамака у приградским општинама у околини Београда.

Опширније...
 

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ БЕСНИЛА, 28. СЕПТЕМБАР

Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине и ветеринарска служба Србије обележавају 28. септембар,  Светски дан борбе против беснила својим активним учешћем у борби против беснила и то: промовисањем континуиране вакцинације паса и мачака, спровођењем оралне вакцинације дивљих месоједа и едукацијом становништва и стручне јавности. Ове године,  Светски дан борбе против беснила карактерише потпуно одсуство беснила у протеклих 7 месеци уз интезивне припреме за јесењу кампању оралне вакцинације које врши Управа за ветерину.

Опширније...
 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ПРВОГ СЛУЧАЈА БОЛЕСТИ ПЛАВОГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ

Захваљујући активном надзору на болест плавог језика који спроводи ветеринарска служба Србије, сумњиви случајеви болести плавог језика идентификовани су у суботу 30.08.2014. године код оваца и говеда. Епизоотилошки увиђај и узорковање, уз надзор надлежне инспекције, извршио је Ветеринарски специјалистички институт Ниш из Ниша, који је дана 1.9.2014. године доставио узорке пореклом од говеда из Сијаринске Бање и оваца из Медвеђе, Научном институту за ветеринарство Србије у Београду (Национална референтна лабораторија за болест плавог језика у Србији) ради испитивања на ову болест.

Опширније...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Program mera 2014

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional