Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ 15.КАМПАЊЕ ОРАЛНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ЛИСИЦА И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА ПРОТИВ БЕСНИЛА,ПРОЛЕЋЕ 2018.ГОДИНЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде уз подршку ЕУ у Србији започиње 15. кампању оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснила у Републици Србији.

Вакцинација ће се спроводити избацивањем вакцина у облику оралних мамака из авиона на подручју целе земље, осим у насељеним местима, на воденим површинама и великим саобраћајницама, према усвојеном плану вакцинације, а у зависности од временских услова. У току 15. кампање вакцинације планирано је да се у току пролећа 2018. године дистрибуира 1.650.000 мамака вакцине, на територији целе земље, при чему ће се по посебном плану дистрибуирати 21.000 мамака у приградским општинама у околини Београда. Почетак спровођења вакцинације планиран је за 20.06.2018. године, док ће спровођење на дневном нивоу зависити од метеоролошких услова.

Средства за спровођење вакцинације дивљих животиња против беснила обезбеђена су из фондова ЕУ (ИПА фондови), као и буџета Републике Србије. ЕУ је пружила финансијску и техничку помоћ за спровођење претходних 14 кампања вакцинације, почев од јесени 2010. године. Министарство финансија Републике Србије спровелоје јавну набавку вакцине заједно са услугом спровођења вакцинације. Произвођач вакцине је компанија Биовета, а.с.из Чешке која је, са другим компанијама у конзорцијуму, одговорна и за дистрибуцију вакцине. У току припремних активности, произвођач је обезбедио све потребне дозволе, лабораторијска тестирњаи одобрења за дистрибуцију вакцине из ваздуха од надлежних органа у Републици Србији.Орална вакцинација дивљих животиња спроводи се на основу Стратешког програма контроле, праћења и искорењивања беснила који је усвојен од стране Управе за ветерину у новембру 2010. године. Програм је предвидео примену оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа која би се вршила у континуитету  сваког пролећа и јесени, до потпуне елиминације вируса. Дугорочни циљ програма је да се болест у потпуности искорени у Србији и да се одржи статус земље слободне од беснила.Укупан број случајева беснила у нашој земљи је значајно смањен увођењем оралне вакцинације дивљих животиња 2010. године, тако да је број случајева беснила  односу на 2009 годину када је забележен 181 случај смањен и у 2010=104, 2011=46, 2012=19, 2013=5, 2014=3, 2015=3, 2016=4, 2017=1.Даљим наставком вакцинације у Србији и другим деловима балканског полуострва, очекује се потпуна елиминација вируса беснила. У циљу што боље информисаности јавности, надлежних органа и стручних служби о активностима које се односе на вакцинацију, Управа за ветерину је у сарадњи са стручњацима из ЕУ, припремила низ информативних материјала који су дистрибуирани на терен и који су доступни на интернет страницама Управе за ветерину (http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/besnilo/).Поред тога,отворен је и информативни телефон (0800-222-232) преко кога заинтересовани грађани могу добити информације о вакцини, вакцинацији и др. Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обезбедила је мрежу за стручну подршку и пружање информација у току спровођења кампање кроз научне и специјалистичке ветеринарске институте, ветеринарску инспекцију и ветеринарске станице и амбулантe.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ВЕТЕРИНАРИНАРСКИМ СТАНИЦАМА

За учешће на on line обуци на тему: „Припремни курс за хитне мере у случају појаве слинавке и шапа“

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије у сарадњи са ФАО/ЕуФМД организацијом Уједињених нација организује другу по реду on line обуку на тему: „Припремни курс за хитне мере у случају појаве слинавке и шапа“ који ће се одвијати на српском језику са почетком 28.6.2018.године. За завршетак курса биће потребно 10 сати тако да ће модули бити отворени за завршавање 4 недеље.Број полазника је 120 а уколико је број заинтересованих већи од предвиђеног броја приоритет ће имати ветеринари који су благовремено пријавили на исти до 17,00 сати, 15.6.2018.године кроз формулар који је саставни део позива.Курс ће почети са интерактивним вебинаром где ће се учесници упознати са тренерима, самим курсом као и болешћу а за разумевање наведених 5 модула онлајн кроз бројне фотографије, видео снимке и само-тестирајућа питања.Током курса односно обуке ФМД стручњаци ће бити на располагању кроз форум за дискусију како би одговарали на постављена питања и како би се водиле интерактивне дискусије које ће побољшати разумевање обухваћене теме.На крају едукације, након завршетка теста полазници добијају сертификат.        

Програм обуке обухвата пет модула:

1.    Уводни део – етиологија и патогенеза

2.     Клиничка дијагностика и процена старости лезија

3.     ФМД епидемиологија и епизоотиолошки увиђај у случају избијања заразе

4.     Упознавање са контролним мерама укључујући и хитну вакцинацију

5.      Биосигурносне мере

Циљ едукације је да ветеринари након завршене обуке усвоје и побољшају вештине из горе наведених пет области, са акцентом на: глобалну распрострањеност и значај болести СИШ, пријемчљивост домаћих животиња на СИШ са фокусом на главне врсте пријемчивих домаћих животиња, патогенезу, клиничке симптоме, патогенезу, одређивање старости лезија  и значај истог, дијагностичке методе, начин узимања узорака за лабораторијску дијагностику СИШ, припрему временске линије са кључним догађајима током избијања СИШ-а, препознавање извора, праћење ширења болести и препознавање ризичних тачака контакта, препознавање важности приоритета ризичних контаката током истраживања жаришта болести, утврђивање ризичних фактора за локално ширење болести.

Пријаве кроз дати образац треба послати координатору едукације на мејл aleksandra.nikolic@minpolj.gov.rs 

Образац може се преузети овде.

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТЕКСТА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Управа за ветерину је објавила Конкурс за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране за животиње и спровођење програма мониторинга у области безбедности хране за животиње може се преузети овде.

Тачка 2.4. а која гласи : Доказ о испуњености акредитоване методе за узорковање за наведене предмете испитивања,у складу са Табелом 1  БРИШЕ СЕ.

Тачка 3  мења се и гласи : Подносиоци пријава захтеване услове за Конкурс морају да испуњавају самостално.

НАПОМЕНА

Документацију је неопходно доставити у оригиналу или овереној копији,не старијој од три месеца од дана објављивања измене Конкурса у "Службеном гласнику РС".

Рок за доставу пријава по Конкурсу је закључно са даном 22.06.2018. године.

Обавештење о резултатима Конкурса за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране за животиње и спровођење програма мониторинга у области безбедности хране за животиње може се преузети овде.

Последње ажурирано четвртак, 19 јул 2018 15:04
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТЕКСТА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЛАБOРАТОРИЈА ЗА ЛАБOРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Управа за ветерину је објавила Конкурс за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране животињског порекла и спровођење програма мониторинга у области безбедности хране животињског порекла  може се преузети овде.

Тачка 2.4. а која гласи : Доказ о испуњеностиакредитоване методе за узорковање за наведенепредмете испитивања, у складу са Табелом 1 и Табелом 2, БРИШЕ СЕ.

Тачка 3 мења се и гласи :  Подносиоци пријава захтеване услове за Конкурс морају да испуњавају самостално.

НАПОМЕНА:

Документацију је неопходно доставити у оргиналу или овереној копији,не старијој од три месеца од дана објављивања измене Конкурса у“ Службеном гласнику РС“.

Рок за доставу пријава по Конкурсу је закључно са даном 22.06.2018. године.

Обавештење о резултатима Конкурса за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране животињског порекла и спровођење програма мониторинга у области безбедности хране животињског порекла може се преузети овде.

Последње ажурирано четвртак, 19 јул 2018 15:06
 

РЕЗУЛТАТИ ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ПРОМЕТА ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ПОРЕКЛОМ ИЗ МАЂАРСКЕ

У оквиру мера које се у Републици Србији спроводе ради спречавања појаве заразне болести "Афричка куга свиња", а које се односе на храну животињског порекла која потиче из Републике Мађарске, ветеринарски инспектори Севернобачког Управног Округа су у периоду 07-13.05.2018. године, а у сарадњи са службеницима Одељења за сузбијање привредног криминала, запленили 937,6 килограма хране и хране за животиње из нелегалног промета.

У истом периоду је на царинским прелазима, од стране царинских органа, заплењено 103 килограма хране животињског порекла.

У току заједничке акције ветеринарске инспекције и инспектора привредног криминала у Средњебанатском Управном Округу - ПУ Зрењанин, која је спроведена у периоду 07-13.05.2018. године, заплењено је 58,6 килограма хране животињског порекла из нелегалног промета, која потиче из Републике Мађарске.

Сва заплењена храна је упућена на нешкодљиво уклањање у овлашћене институције 15.05.2018. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ МЕРЕ ОГРАНИЧЕЊА ВРШЕЊА ВЕТЕРИНАРКО САНИТАРНЕ КОНТРОЛЕ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ ХОРГОШ , УВЕДЕНЕ ЗБОГ ПОЈАВЕ БОЛЕСТИ АФРИЧКА КУГА СВИЊА (Pestis suum africana) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ

Према подацима и обавештењу Међународне организације за здравље животиња (ОIE) и Европске Комисије, Управа за ветерину је дошла до сазнања да је на територији Републике Мађарске дошло до појаве болест – Афричке куге свиња (Pestis suum fricana), па постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

На основу члана 125. став 1. тачка 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број  91/2005,30/2010 и 93/2012),  и  Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis Suum Africana) у Републику Србију („Службеном гласнику РС”, број 40/14)Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за ветерину, дана 24. априла 2018. године  предузела је мере забране увоза или транзита пошиљака, које представљају ризик за преношење болести и    пореклом су из Мађарске. Том приликом  привремено је на граничном прелазу  Хоргош,  забрањено  обављање ветеринарско санитарних прегледа горе наведених  пошиљака пореклом  из држава слободних од Афричке куге свиња, а  које су провезене  преко територије Републике Мађарске .

На основу добијених званичних података о актуелној епизоотиолошкој ситуацији у Републици Мађарској , донета је одлука да се од 11.05.2018. може  обављати ветеринарско – санитарна контрола на граничном прелазу Хоргош,  пошиљака   које се увозе или провозе  преко територије Републике Србије,  а пореклом су са територија држава слободних од Афричке куге свиња .

  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за ветерину редовно прати ситуацију и информисаће  јавност о предузетим мерама, везано за болест Афричка куга свиња (Pestis Suum Africana) .

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРАЋЕЊА ЕПИЗООТИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О АФРИЧКОЈ КУГИ СВИЊА

Због тренутне ситуације у Европи које се односи на ширење афричке куге свиња, вршиће се континуирано праћење епизоотиолошке ситуације у земљама у окружењу и земљама из којих се врши увоз свиња или хране пореклом од свиња, као и земљама у којима грађани Републике Србије одлазе ради лова, туризма или других разлога. То укључује и редовно праћење информација које објављују Свестка здравствена организација за животиње (ОИЕ), Европска комисија, надлежни органи у земљама, медији, одгајивачке организације, ловачка и друга удружења, као и појачан надзор граничне ветеринарске инспекције на граничним прелазима у складу са датим инструкцијама.

У случају добијања било какве информације о даљем погоршању епизоотиолошке ситуације код домаћих и дивљих свиња у земљама у којима постоје случајеви болести, као и у слободним земљама, без одлагања ће се о томе информисати Управа за ветерину, ветеринарска инспекција, Центар за праћење афричке куге свиња и гранична ветеринарска инспекција.

На основу тачке 2. Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis Suum Africana) у Републику Србију („Службеном гласнику РС”, број 40/14), која гласи: “Забрана увоза и провоза пошиљки из тачке 1. ове наредбе примењује се на пошиљке из држава у којима постоји сумња, односно потврда болести Афричке куге свиња” , када је у питању увоз из земаља које су слободне од афричке куге свиња (не постоје забележени случајеви болести нити сумња на болест), све врсте пошиљака које се увозе на територију Републике Србије које су описане у Наредби, могу да буду подвргнуте ветеринарско - санитарној контроли на граничним прелазима од стране граничне ветеринарске инспекције. Могућност ветеринарско санитарног прегледа од стране граничне ветеринарске инспекције односи се и на пошиљке које потичу из земаља слободних од афричке куге свиња а транзитирају кроз земље у којим постоји сумња или је регистрована афричка куга свиња.

Веома је важно обавештавање грађана који путују у земље у којима постоје случајеви афричке куге свиња, као и дипломатских представништава Републике Србије у тим земљама, о ризицима од уношења вируса ове болести у земљу, посебно у случају боравка у зараженим подручјима, директног или индиректног контакта са дивљим и домаћим свињама или куповине производа пореклом од свиња, нарочито традиционалних производа (пршут, печеница, кобасице, сланина И др.).

Од посебног значаја је и адекватно информисање свих лица која се баве ловом и организацијом ловног туризма у земљама у којима је регистрована афричка куга свиња (ловачка удружења, савези, комора и сл.) како би се спречио одлазак у заражена подручја, избегао контакт са вирусом афричке куге свиња и спречило његово уношење у Републику Србију.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Strucni ispit

Догађаји

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional