Јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Управи за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.

Пријава по јавном позиву може се преузети овде.

Референтна листа послова може се преузети овде.