Набавка услуге – пројектног програмирања развоја и риск менаџмента у информационом систему Управе за ветерину

Набавка услуге – пројектног програмирања развоја и риск менаџмента у информационом систему Управе за ветерину број 404-02-96/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  10.03.2023. Facebook Twitter […]

Набавка услуга – чишћењe просторија ветеринарске инспекције града Београда

Набавка услуга – чишћењe просторија ветеринарске инспекције града Београда број 404-02-79/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  10.03.2023. Facebook Twitter Linkedin Email