Јавна набавка добара – проширење NGFW кластера Fortinet на резервној локацији Дата центра Управе за ветерину

Јавна набавка добара – проширење NGFW кластера Fortinet на резервној локацији Дата центра Управе за ветерину може се преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. Обавештење о додели […]

Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда

Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда може се преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. Одлука о додели […]

Јавна набавка – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.17.09.2022 Одлука о додели уговора може се преузети овде.29.09.2022 Обавестење о додели уговора може се преузети овде FacebookTwitterLinkedinemail

Јавна набавка – електричне енергије

Јавни позив може се преузети овде.01.07.2022 Одговор 1 може се преузети овде.13.07.2022 Одговор 2 може се преузети овде.13.07.2022 Јавни позив – пречишћени текст може се преузети овде.13.07.2022 Исправка – обавештење о изменама може се преузети овде.13.07.2022 Одлука о додели уговора може […]

Јавна набавка добара – туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу

Јавни позив може се преузети овде.30.06.2022 Одлука о додели уговора може се преузети овде.01.08.2022 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.02.08.2022 FacebookTwitterLinkedinemail