Јавна набавка добара – пнеуматика за службена возила

Јавна набавка добара – пнеуматика за службена возила број 001541610 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Одговор 1 може се преузети овде. 10.05.2024 Позив – пречишћени текст преузети овде. 10.05.2024 […]

Набавка услуга обезбеђивања сигурносних копија, антивирус заштите клијената и сервера, аутоматизовање сертификације докумената, централизација размена података, консолидација докумената и оптимизација капацитета за смештај података према организационој структури

Набавка услуга обезбеђивања сигурносних копија, антивирус заштите клијената и сервера, аутоматизовање сертификације докумената, централизација размена података, консолидација докумената и оптимизација капацитета за смештај података према организационој структури број 001550637 2024 14841 […]

Набавка услуга – транспорта пакета и докумената у земљи и иностранству

Набавка услуга – транспорта пакета и докумената у земљи и иностранству број 001181485 2024 14841 005 000 405 023 Позив се може преузети овде. Извештај о приспелим понудама за услуге транспорта […]

Набавка услуге – Пружања подршке иницијалне имплементације и коришћења е писарнице

Набавка услуге – Пружања подршке иницијалне имплементације и коришћења е писарнице број 000946604 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.  22.03.2024. […]

Јавна набавка – Услуга техничке подршке корисницима информационим системима Управе за ветерину у редовном раду на апликацијама у оквиру информационог система и одржавање и ажурирање сајта Управе за ветерину

Јавна набавка – Услуга техничке подршке корисницима информационим системима Управе за ветерину у редовном раду на апликацијама у оквиру информационог система и одржавање и ажурирање сајта Управе за ветерину број 000875236 […]