Набавка услуге – Обнова zoomroom за онлајн састанке и презентације

Набавка услуге – Обнова zoomroom за онлајн састанке и презентације број 000247973 2024 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Обавештење о обустави поступка може се преузети овде. 13.02.2024. Facebook […]

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину

Tекст Конкурса – Управа за ветерину преузети – овде Образац пријаве конкурса радно место број 1 преузети – овде Образац пријаве конкурса радно место број 2 преузети – овде Образац пријаве конкурса радно место број 3 […]

Јавна набавка добара – рачунарска опрема за коришћење е писарнице за потребе Одељења ветеринарске инспекције

Јавна набавка добара – рачунарска опрема за коришћење е писарнице за потребе Одељења ветеринарске инспекције број 000464092 2023 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Одлука о додели уговора може […]