Закон о потврђивању споразума о сарадњи у ветеринарској фитосанитарној и области хране и хране за животиње на Западном Балкану
Директива о начину и поступцима најаве извозних пошиљки и прегледу пошиљки живих животиња хране животињског и мешовитог порекла хране за животиње и споредних производа животињског порекла из земаља потписница „Open Balkan“ споразума
AGREEMENT ON FOOD SECURITY MECHANISMS IN THE WESTERN BALKANS
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION IN THE FIELD OF CINEMATOGRAPHY AND AUDIO-VISUAL ACTIVITIES IN WESTERN BALKANS
Operational Plan in the field of Civil Protection between the Republic of Albania, the Republic of North Macedonia and the Republic of Serbia