На основу резултата конкурса за избор правних лица – лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности и квалитета хране животињског порекла и хране за животиње, приликом производње, прераде и промета, укључујући увоз, број 401-00-1414/2020-05, објављеног у „Службеном гласнику РС“ број бр. 107/20 од 14. августа 2020. године и 109/20-исправка Обрасца број 3 од 21. августа 2020.годинеОВДЕ можете преузети обим акредитације за изабране лабораторија

Овлашћене Лабораторије за храну у оквиру службених контрола

Листа лабораторија које Управа за ветерину, на основу Закона о безбедности хране, овластила за лабораторијска испитивања безбедности хране животињског порекла у оквиру службених контрола:

Р.б.

Лабораторије

Опис

1. Научни институт за ветеринарство Нови Сад, Руменачки пут 20, Нови Сад Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
2. Ветеринарско специјалистички институт Сомбор, Стапарски пут 35, Сомбор Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
3. Ветеринарско специјалистички институт Суботица, Сегедински пут 88, Суботица Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
4. Ветеринарско специјалистички институт Зајечар, Изворски пут 1, Зајечар Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
5.
Ветеринарско специјалистички институт Шабац, Војводе Путника 54, Шабац Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
6.
Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, Јаниса Јанулиса 14, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
7.
Ветеринарско специјалистички институт Панчево, Новосељански пут 33, Панчево Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
8.
Ветеринарско специјалистички институт Ниш, Димитрија Туцовића 175, Ниш Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
9.
Ветеринарско специјалистички институт Краљево, Жичка број 34, Краљево Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
10.
Ветеринаско специјалистички институт Зрењанин, Темишварски пут 26, Зрењанин Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
11.
Ветеринарско специјалистички институт Јагодина, Бошка Јовића 6, Јагодина Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
12.
Југоинспект Београд д.о.о., Београд, Чика Љубина 8, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
13.
Центар за испитивање намирница, Београд, Змаја од ноћаја 11, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
14.
СП лабораторија, Бечеј, Индустријска 3, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
15.
Институт за хигијену и технологију меса, Београд, Каћанског 13, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
16.
ПРОФИЛАБ ДОО, Београд, Веле Нигринове 1 Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025

Резидуе и контаминенти

За испитивање резидуа за потребе Националног програма за систематско праћење (мониторинг) резидуа у живим животињама и храни животињског порекла, Република Србија је овластила Институт за хигијену и технологију меса, Београд (акредитација према Стандарду ИСО/ИЕЦ 17025).

Овлашћене Лабораторије за храну за животиње у оквиру службених контрола

Листа лабораторија које је Управа за ветерину, на основу Закона о безбедности хране, овластила за лабораторијска испитивања безбедности хране за животиње у оквиру службених контрола:

Р.б.

Лабораторије

Опис

1.
Научни институт за ветеринарство Нови Сад, Руменачки пут 20, Нови Сад Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
2.
Ветеринарско специјалистички институт Сомбор, Стапарски пут 35, Сомбор Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
3.
Ветеринарско специјалистички институт Суботица, Сегедински пут 88, Суботица Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
4.
Ветеринарско специјалистички институт Зајечар, Изворски пут 1, Зајечар Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
5.
Ветеринарско специјалистички институт Шабац, Војводе Путника 54, Шабац Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
6.
Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, Јаниса Јанулиса 14, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
7.
Ветеринарско специјалистички институт Панчево, Новосељански пут 33, Панчево Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
8.
Ветеринарско специјалистички институт Ниш, Димитрија Туцовића 175, Ниш Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
9.
Ветеринарско специјалистички институт Краљево, Жичка број 34, Краљево Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
10.
Ветеринаско специјалистички институт Зрењанин, Темишварски пут 26, Зрењанин Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
11.
Ветеринарско специјалистички институт Јагодина, Бошка Јовића 6, Јагодина Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
12.
Југоинспект Београд д.о.о., Београд, Чика Љубина 8, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
13.
Центар за испитивање намирница, Београд, Змаја од ноћаја 11, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
14.
СП лабораторија, Бечеј, Индустријска 3, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
15.
Институт за хигијену и технологију меса, Београд, Каћанског 13, Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025
16.
ПРОФИЛАБ ДОО, Београд, Веле Нигринове 1 Акредитација ИСО/ИЕЦ 17025

Овлашћене Лабораторије службене контроле у области здравствене заштите животиња

Листа лабораторија које Управа за ветерину, на основу Закона о ветеринарству, овластила за лабораторијска испитивања у области здравствене заштите животиња у оквиру службених контрола

Р.б.

Лабораторије

1.
Научни институт за ветеринарство Нови Сад, Руменачки пут 20, Нови Сад
2.
Ветеринарско специјалистички институт Сомбор, Стапарски пут 35, Сомбор
3.
Ветеринарско специјалистички институт Суботица, Сегедински пут 88, Суботица
4.
Ветеринарско специјалистички институт Зајечар, Изворски пут 1, Зајечар
5.
Ветеринарско специјалистички институт Шабац, Војводе Путника 54, Шабац
6.
Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, Јаниса Јанулиса 14,
7.
Ветеринарско специјалистички институт Панчево, Новосељански пут 33, Панчево
8.
Ветеринарско специјалистички институт Ниш, Димитрија Туцовића 175, Ниш
9.
Ветеринарско специјалистички институт Краљево, Жичка број 34, Краљево
10.
Ветеринаско специјалистички институт Зрењанин, Темишварски пут 26, Зрењанин
11.
Ветеринарско специјалистички институт Јагодина, Бошка Јовића 6, Јагодина
12.
Ветеринарско специјалистички институт Пожаревац, Дунавска 89,Пожаревац

БСЕ

Р.б.

Лабораторије

1.
Катедра за патолошку морфологију ФВМ Београд, Булевар ослобођења 18, Београд

Овлашћене Лабораторије за хемијска испитивања хране животињског порекла и хране за животиње

Листа лабораторија овлашћених за хемијска испитивања хране животињског порекла и хране за животиње и то: резидуе пестицида и контаминената, у оквиру службених контрола

Р.б.

Лабораторије

1.
Анахем лабораторија, Београд
2.
Реа Лаб, Београд
3.
Ин витро Лаб, Шабац
4.
СП Лабораторија, Бечеј
5.
Центар за испитивање намирница д.о.о, Београд
6.
Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“, Ниш
7.
Институт за заштиту на раду, Нови Сад
8.
Мипхем д.о.о, Београд
9.
Научни институт за ветеринарство Србије, Београд
10.
Институт за хигијену и технологију меса, Београд
11.
Еко лаб, Београд
12.
Field test доо, Београд