ПУТОВАЊЕ СА КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ ПСОМ, МАЧКОМ ИЛИ КРЗНАШИЦОМ

1. Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца (унос) из земаља чланица ЕУ и Андоре, Швајцарске, Фарских Острва, Гибралтара, Гренланда Исланда, Лихтенштајна, Монака, Норвешке, Сан Марина и Ватикана

За некомерцијално кретање кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:

1) животиње треба да буду трајно обележене -микрочип;
2) да су кућни љубимци вакцинисани против беснила са најмање једном антигенском јединицом по дози (препорука Светске здравствене организације); или рекомбинована вакцина која изражава имунизујући гликопротеин вируса беснила у живом вирусном вектору и да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве вакцинације против беснила;
3) да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција које нису беснило, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
4) да кућне љубимце прати исправно попуњен пасош издат од овлашћеног ветеринара одређене земље.

Уколико је животиња млађа од 12 недеља или има између 12 и 16 недеља може да уђе ако:

1) власник или овлашћено лице доставе потписану изјаву да кућни љубимци од рођења до тренутка некомерцијалног кретања нису имали никакав контакт са дивљим животињама пријемчивим на беснило; или
2) су кућни љубимци у пратњи своје мајке од које су још увек зависни, а из пасоша који прати мајку може се утврдити да је пре њиховог рођења мајка вакцинисaнa против беснила у складу са условима у погледу вакцинације
Изјава Прилог 5
Кућне љубимце псе, мачке и крзнашице не треба да прати ветеринарски сертификат издат од стране надлежног ветеринарског органа.

2. Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца (унос) из земаља које су наведене у Прилогу 2

За некомерцијално кретање кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:

1) животиње треба да буду трајно обележене – микрочип;

2) да су кућни љубимци вакцинисани против беснила са најмање једном антигенском јединицом по дози (препорука Светске здравствене организације); или рекомбинована вакцина која изражава имунизујући гликопротеин вируса беснила у живом вирусном вектору и да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве вакцинације против беснила;

3) да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција које нису беснило, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

4) да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа земље из које долази;

Ако је земљи која се налази на листи Прилога 2 повољна епизотиолошка ситуација у вези беснила, животиње млађе од 12 недеља или имају између 12 и 16 недеља могу да уђу из тих земаља ако:

1) власник или овлашћено лице доставе потписану изјаву да кућни љубимци од рођења до тренутка некомерцијалног кретања нису имали никакав контакт са дивљим животињама пријемчивим на беснило; или
2) су кућни љубимци у пратњи своје мајке од које су још увек зависни, а из пасоша који прати мајку може се утврдити да је пре њиховог рођења мајка вакцинисaнa против беснила у складу са условима у погледу вакцинације
Изјава Прилог 5

3. Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца (унос) из земаља које нису наведене

За некомерцијално кретање кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:

1) животиње треба да буду трајно обележене -микрочип;

2) да су кућни љубимци вакцинисани против беснила са најмање једном антигенском јединицом по дози (препорука Светске здравствене организације); или рекомбинована вакцина која изражава имунизујући гликопротеин вируса беснила у живом вирусном вектору;

3) да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција које нису беснило, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

4) да је кућни љубимац био подвргнут тестирању серума крви на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила, и то са граничним титром од најмање 0,5 IU/ml у лабораторији која је овлашћена од стране Европске уније, најмање 30 дана после вакцинације и три месеца пре изношења, с тим што се тестирање серума крви не мора понављати за животиње које су после претходне титрације биле редовно ревакцинисане у интервалима одређеним у упутству произвођача вакцине;

5) да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа земље из које долази.

ПУТОВАЊЕ СА ОСТАЛИМ КУЋНИМ ЉУБИМАЦИМА

За некомерцијално кретање осталих кућних љубимаца следећи услови/захтеви морају бити испуњени:
1) да су обележени или описани на прописан начин;
2) да кућни љубимци задовољавају све превентивне мере потребне за заштиту јавног здравља и здравља кућних љубимаца ради контроле болести или инфекција, а које би се могле раширити због премештања тих истих кућних љубимаца у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
3) да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа земље из које долази.

КОМЕРЦИЈАЛНО ПУТОВАЊЕ

Ово се односи уколико животиње мењају власника, поклањају се/продају се.

Увозник мора поднети захтев за добијање решења о ветеринарско санитарним условима увоза. Захтеви се подносе Управи за ветерину. захтев мора бити особа или шпедитер из Републике Србије. Потребно је 10 радних дана за добијање решења. Захтев се може наћи на сајту Управе за ветерину https://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uputstva-i-zahtevi-za-izdavanje-resenja

Услови су исти као и за некомерцијални транспорт. Сертификат увек мора да прати животињу.

Ветеринарски сертификат за некомерцијално кретање кућних љубимаца – птица
Ветеринарски сертификат за увоз паса,мачака и крзнашица
Ветеринарски сертификат за некомерцијално кретање паса,мачака или крзнашица
Ветеринарски сертификат за некомерцијално кретање кућних љубимаца (остало)
Изјава – невакцинисан кућни љубимац
Изјава – транзит
Прилог 1 листа земаља
Прилог 2 листа земаља