Одгововор по захтеву – промет говеда

Одгововор по захтеву – Зоовет

Одгововор по захтеву – Одгајивачница

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 119-01-254/2/2022-09 од 07.11.2022. године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Ивана Лазић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Тања Симовић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као лице које ће мењати државног службеника Ивану Лазић,  у случају спречености или одсутности.

Решење је ступило на снагу и производи правно дејство од дана уручења, односно 15.11.2022. године, а Решење број 119-01-9/2/2021-09 од 05.01.2021. године, стављено је ван снаге.

 

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 119-01-56/2/2017-09 од 01.08.2017. године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Ивана Лазић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Тања Симовић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као лице које ће мењати државног службеника Ивану Лазић,  у случају спречености или одсутности.

Решење је ступило на снагуи производи правно дејство од 07. 08. 2017. године а Решење број 119-01-375/2/1/2016-09 од 17. 11. 2016. године, стављено је ван снаге.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 119-01-375/2/1/2016-09 од 17.11.2016. године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Ана Милекић, државни службеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Будимир Плавшић, државни службеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као лице које ће мењати државног службеника Ану Милекић,  у случају спречености или одсутности.
Решење је ступило на снагу 21. 11. 2016.године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 119-01-375/2/2016-09 од 02.09.2016.године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Данијела Милосављевић Остојић, шеф Одсека за правне, опште и финан.материјалне послове, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Будимир Плавшић, начелник Одељења за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња, као лице које ће мењати државног службеника Данијелу Милосављевић Остојић, у случају спречености или одсутности.

Решење је ступило на снагу 09.09.2016.године.