Одељење за здравље животиња
Ветеринарско јавно здравство
Регистрација објеката из надлежности Одељења за јавно здравље
Ветеринарска инспекција
Одељење граничне ветеринарске инспекције
Међународни промет и сертификација
Одељење за добробит животиња и ветеринарску делатност
Кретање кућних љубимаца