ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЛАЗУ СТРУВИТА У ФИЛЕТИМА СКУШЕ ИЗ ХРВАТСКЕ


Државни инспекторат Републике Хрватске објавио је информацију за потрошаче о опозиву производа Adriatic Queen, „Скуша филети у маслиновом уљу“ , тежине 105 г, број лота  L12/03/20 V4,  због постојања могућност појаве кристала “струвита”, произвођача  “Sardina d.o.o” , Постира, Хрватска.
  Кристали струвита настају спајањем природних, нормалних састојака меса свих морских плодова након што се риба стерилизују у конзерви. Струвити не представљају ризик по здравље људи, јер се растварају у желуцу и не акумулирају у организму као штетне материје.
Медјутим, како ови кристали могу бити величине и до 1 цм и подсећају на стакло, могу довести, нарочито код млађе популације, до механичког оштећења усне дупље и горњих органа за варење.
Према информацијама из RASFF Хрватска, спорни лот је стављен на тржиште Чешке и Словачке.
Истрагом спроведеном у Србији, утврђено је да се спорни лот конзерве скуше не налази се у овом тренутку у промету на територији Републике Србије.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна Документи Правилници

Правилници

Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2022.годину

Правилник о начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања на присуство трихинеле у месу

Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2022. годину

Правилник о допунама Правилника о декларисању означавању и рекламирању хране

Правилник о престанку важења Правилника о допунама Правилника о декларисању означавању и рекламирању хране

Правилинк о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову

Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2021.годину

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2021.годину

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2021.годину

Правилник о квалитету за производе рибарства, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе

Правилник о измени правилника о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње

Правилник о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2021.Годину,(„Службени гласник РС"број 36 од 09.04.2021.Године)

Правилник о допуни правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит

Правилник о ближем уређивању поступка набавке

Правилник о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама („Службени гласник“, број 151, од 18. 12. 2020.године)

Правилник о допунама Правилника о декларисању,означавању и рекламирању хране(„Службени гласник РС“, број 118/2020 од 25. септембра 2020. године)

Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2020.годину („Службени гласник РС“, број 118/2020 од 25. септембра 2020. године)

Правилник о начину обележавања и регистрације свиња као и о службеној контроли обележавања и регистрације свиња („Службени гласник РС“, број 115/2020 од 11. септембра 2020. године)

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекала за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 102/2020 од 24. јула 2020. године)

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 102/2020 од 24. јула 2020. године)

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и храну за животиње која се увози за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 102/2020 од 24. јула 2020. године)

Правилник о утврђивању програма мера здраствене заштите животиња за 2020.Годину,("Службени гласник РС", бр.25 од 12.03.2020)

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења, ("Службени гласник РС", бр.87/2019)

Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину, ("Службени гласник РС", бр.87/2019)

Правилник о квалитету јаја - консолидована верзија,("Службени гласник РС",бр.7/2019,35/2019,78/2019) 

Правилник о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни,Сл.Гласник РС,бр.81/19

Прилог 1 - Максималне концентрације контаминената у храни

 

Прилог 2 - Нивои референтних вредности присуства акриламида у храни

 

Правилник о изменама Правилника о квалитету јаја„Службени гласник РС“, број 78 од 01. 11. 2019. године 04.11.2019

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке „Службени гласник РС“, број 110-00-00249/1/2015-05,објављен 08. 2019. године 02.10.2019

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла „Службени гласник РС“, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године

Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину („Службени гласник РС“, број: 54/2019 од 26. 07. 2019.)

Правилник о изменама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести („Службени гласник РС“, број: 54/2019 од 26. 07. 2019. )

Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Службени гласник РС“, број: 50 од 12. 07. 2019. године)

Правилник о утврђивању програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2019.Годину(„Службени гласник РС“,број: 46/2019 објављен 26. јуна 2019. године)

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године)

Правилник о утврђивање Програм мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2019.Годину(„Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године)

Правилник о измени правилника о квалитету јаја „Службени гласник РС“, број 35/2019

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2019. годину „Службени гласник РС“, број 35/2019

Правилник о подели надлежности безбедности хране и хране за животиње и листи мешовите хране "Сл. гласник РС", бр. 29/2019 "

Евиденција јата - формулар за прикупљање података

Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, "Сл. гласник РС", бр. 20/2019 "

Правилник о утврђивању програма мера здраствене заштите животиња за 2019.годину "Сл. гласник РС", бр. 12/2019 "

Правилник о регистрацији,одобравању објеката за сакупљање,прераду и уништавање споредних производа животињског порекла "Сл. гласник РС", бр. 12/19
Правилник о квалитету јаја, "Сл. гласник РС", бр. 7/19

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције („Службени гласник РС”, број 99/18)

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2018.годину („Службени гласник РС”, број 98/18)

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 90/18)

Правилник о карантину увезене животиње („Службени гласник РС”, број 74/18)

Правилник о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Службени гласник РС”, број 62/18)

Правилник о измени Правилника о утврђивању мера за рано откривање,
дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела. Објављен у „Службеном гласнику РС“, број 46/2018 од 1. јуна 2018. године

Правилник о утврђивању мера за рано откривање,дијагностику,спречавање ширења,сузбијања и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповим самонела. Објављен у „Службеном гласнику РС“, број 36/2018 од 10. маја 2018. године

Правилник о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/2018 од 23. марта 2018. године
 

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/2018 од 23. марта 2018. године

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и за промет хране за животиње објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/2018 од 23. марта 2018. године

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018.годину, "Сл. гласник РС", бр. 20/2018

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018.годину, "Сл. гласник РС", бр. 19/2018

Правилник о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла, "Сл. гласник РС", бр. 111/2017

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину, "Сл. гласник РС", бр. 104/2017

Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, "Сл. гласник РС", бр. 81/17

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2017. годину, "Сл. гласник РС", бр. 79/17

Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза, "Сл. гласник РС", бр. 76/17

Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза - Образац 1

Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза - Образац 2

Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза - Образац 3

Правилник о утврђивању програма мониторинга безбедности хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 61/17

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС”, број 61/17)

Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 54/2017

Правилник о обрасцу и садржини рецепта за ветеринарске лекове, као и начину издавања и прописивања ветеринарских лекова, "Сл. гласник РС", бр. 48/2017

Правилник о утврђивању програма мера здраствене заштите животиња за 2017.Годину "Сл. гласник РС", бр. 43/2017 "

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња, "Сл. гласник РС", бр. 36/2017

Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране, "Сл. гласник РС", бр. 19/2017

Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начину уписа, "Сл. гласник РС", бр. 17/17

Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, "Сл. гласник РС", бр. 35/2016

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину, "Сл. гласник РС", бр. 25/2016

Правилник о упису медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, о обележавању и садржају упутства за употребу, вигиланци, као и оглашавању медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, "Сл. гласник РС", бр. 94/15

Правилник o квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса, "Сл. гласник РС", бр. 94/15

Правилник o документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза мединских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, "Сл. гласник РС", бр. 86/15

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, "Сл. гласник РС", бр. 10/15

Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, "Сл. гласник РС", бр. 86/15

Правилник о измени и допуни правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице, "Сл. гласник РС", бр. 15/15

Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14

Правилник о подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини на велико, као и начину уписа, "Сл. гласник РС", бр. 71/14

Правилник о садржају обрасца дозволе за производњу ветеринарског лека и о Регистру издатих дозвола за производњу ветеринарских лекова, "Сл. гласник РС", бр. 71/14

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, "Сл. гласник РС", бр. 60/14

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину, "Сл. гласник РС", бр. 52/14

Правилнико условима које мора да испуњава овлашћени обележивач, као и програму стручног оспособљавања одгајивача за обележавање домаћих животиња, "Сл. гласник РС", бр. 44/14

Правилник о ветеринарско - санитарним условима објеката за промет животиња, "Сл. гласник РС", бр. 105/13

Правилник о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу лека и Регистру издатих дозвола за производњу лекова, "Сл. гласник РС", бр. 91/13

Правилник о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава, "Сл. гласник РС", бр. 63/13

Правилник о условима за производњу, начину и поступку за декларисање, стављање у промет и начину употребе медициниране хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 46/13

Правилник о садржају обрасца сертификата о примени смерница добре произвођачке праксе за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини, "Сл. гласник РС", бр. 34/12

Правилник о условима, садржају документације и начину одобрења измене ии допуне дозволе за стављање лека у промет, "Сл. гласник РС", бр. 30/12

Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет, "Сл. гласник РС", бр. 30/12
Правилник о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет, "Сл. гласник РС", бр. 30/12

Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака, "Сл. гласник РС", бр. 23/12

Прилог 1 - Нови пасош за кућне љубимце

Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2012. годину, "Сл. гласник РС", бр. 21/12

Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 19/12

Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 14/12

Правилник о условима за промет на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама, "Сл. гласник РС", бр. 10/12

Правилник о условима за производњу медицинских средстава, "Сл. гласник РС", бр. 10/12

Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз, "Сл. гласник РС", бр. 9/12

Правилник о изменама правилника о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, "Сл. гласник РС", бр. 57/11

Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека, додатном обележавању, као и садржају упутства за лек, "Сл. гласник РС", бр. 41/11

Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице, "Сл. гласник РС", бр. 31/11

Правилник o садржини овлашћења за превоз животиња, као и о елементима за одређивање дужег и краћег превоза животиња, "Сл. гласник РС", бр. 28/11

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла, "Сл. гласник РС", бр. 25/11

Правилник o условима за некомерцијално кретање  кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, "Сл. гласник РС", бр. 11/11

Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, "Сл. гласник РС", бр. 6/11

Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад и стручног кадра које мора да испуњава центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање, "Сл. гласник РС", бр. 6/11

Правилник о начину и поступку спровођења службене контроле хране животињског порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања, "Сл. гласник РС", бр. 99/10

Правилник о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести, "Сл. гласник РС", бр. 96/10

Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња, "Сл. гласник РС", бр. 94/10

Правилник о условима у погледу објектa,опреме и средстaва за рад,као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање"Службени гласник РС,"бр.8,93 од 8.децембра 2010

Правилник о ближим условима које морају да испуњавају места за утовар, претовар и истовар животиња, места за одмор и контролне станице, "Сл. гласник РС", бр. 92/10

Правилник о начину оглашавања лека, односно медицинског средства, "Сл. гласник РС", бр. 79/10
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 78/10

Правилник о изменама и допунама правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, "Сл. гласник РС", бр. 76/10

Правилник о начину и поступку издавања међународних ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредне производе животињског порекла и пратећих предмета, као и евиденције о издатим сертификатима, "Сл. гласник РС", бр. 76/10

Правилник o условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта, "Сл. гласник РС", бр. 75/10

Правилник о условима хигијене хране, "Сл. гласник РС", бр. 73/10
Правилник о програму обуке о добробити животиња приликом њиховог превоза, као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња, "Сл. гласник РС", бр. 73/10

Правилник о условима и начину гајења и селидбе пчела, садржини уверења о транспорту, као и о условима за издавање сагласности да пчелари из других земаља могу користити пчелињу пашу на територији Републике Србије, "Сл. гласник РС", бр. 73/10

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, "Сл. гласник РС", бр. 72/10

Правилник о начину обележавања и регистрације копитара, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације копитара, "Сл. гласник РС", бр. 72/10

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, "Сл. гласник РС", бр. 72/10

Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа, "Сл. гласник РС", бр. 70/10

Правилник о изменама и допунама правилника о квалитету производа од млека и стартер култура, "Сл. гласник РС", бр. 69/10

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим о посебним условима за хигијену хране које морају да испуњавају објекти за промет одстрељене дивљачи, као и начину вршења службене контроле одстрељене дивљачи, "Сл. гласник РС", бр. 68/10

Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност за околину, "Сл. гласник РС", бр. 65/10

Правилник о врстама пошиљака које подлежу ветеринарско - санитарној контроли и о начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима, "Сл. гласник РС", бр. 56/10

Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака, "Сл. гласник РС", бр. 54/10

Правилник о храни за животиње са посебним потребама, "Сл. гласник РС", бр. 53/10

Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава лабораторија, "Сл. гласник РС", бр. 45/10

Правилник о условима за упис у регистар за огледе на животињама и садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење спровођења огледа на животињама, начину неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету, односно спровођењу огледа на животињама, "Сл. гласник РС", бр. 39/10

Правилник о програму обуке о добробити животиња прилоком њиховог превоза, као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња, "Сл. гласник РС", бр. 38/10

Правилник о условима у погледу објеката, просторија, опреме и уређаја које морају да испуњавају ветеринарско-специјалистички завод и ветеринарски институт, "Сл. гласник РС", бр. 38/10

Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура, "Сл. гласник РС", бр. 33/10

Правилник о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричке куге свиња, "Сл. гласник РС", бр. 32/10

Правилник о хигијенско-техничким и радним условима које морају да испуњавају гранични прелази на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола, "Сл. гласник РС", бр. 30/10

Правилник о садржини и начину вођења централног регистра објеката, "Сл. гласник РС", бр. 20/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести слинавке и шапа, "Сл. гласник РС", бр. 15/10

Правилник o условима и средствима за лишавање животиња живота, начину поступања са животињама непосредно пре клања, начину омамљивања и искрварења животиња, условима и начину клања животиња без претходног омамљивања, као и програму обуке о добробити животиња током клања, "Сл. гласник РС", бр. 14/10

Правилник о условима у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње, "Сл. гласник РС", бр. 14/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне везикуларне болести свиња, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 10/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести авијарна инфлуенца, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 7/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, "Сл. гласник РС", бр. 7/10

Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којимасе држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама, "Сл. гласник РС", бр. 6/10

Правилник о условима за деларисање, означавање и рекламирање хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 4/10

Правилник о квалитету хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 4/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 102/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести атипична куга живине, "Сл. гласник РС", бр. 95/09

Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава ветеринарска апотека, "Сл. гласник РС", бр. 91/09

Правилник о утврђивању програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 91/09

Правилник о измени и допуни правилника о обрасцу и садржини легитимације ветеринарског инспектора и граничног ветеринарског инспектора, изгледу знака и службеног одела граничног ветеринарског инспектора и начину вођења евиденције о издатим легитимацијама, "Сл. гласник РС", бр. 85/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести беснило и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 78/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести бруцелозе говеда, начин њиховог спровођења, као и начин утврђивања статуса газдинства слободног од бруцелозе говеда, "Сл. гласник РС", бр. 55/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести ензоотске леукозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од ензоотске леукозе говеда, "Сл. гласник РС", бр. 51/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести туберкулозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од туберкулозе говеда, "Сл. гласник РС", бр. 51/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 18/09

Правилник о садржини и начину вођења регистра објеката за држање животиња, "Сл. гласник РС", бр. 17/09

Исправка Правилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека и о садржају упутства за пацијента - корисника, "Сл. гласник РС", бр. 31/08

Смернице Добре клиничке праксе у клиничком испитивању, "Сл. гласник РС", бр. 28/08

Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, "Сл. гласник РС", бр. 27/08

Правилник о условима за производњу лекова, "Сл. гласник РС", бр. 27/08

Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека и о садржају упутства за пацијента - корисника, "Сл. гласник РС", бр. 27/08

Правилник о клиничком испитивању лекова који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини, "Сл. гласник РС", бр. 24/08

Правилник о обрасцу и садржини легитимације ветеринарског инспектора и граничног ветеринарског инспектора, изгледу знака и службеног одела граничног ветеринарског инспектора и начину вођења евиденције о издатим легитимацијама, "Сл. гласник РС", бр. 14/08

Правилник о садржини и начину вођења регистра правних лица за обављање ветеринарске делатности и регистра предузетника који обављају послове ветеринарске делатности, "Сл. гласник РС", бр. 11/08

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и о условима у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењивање, "Сл. гласник РС", бр. 8/08

Правилник о облику и садржини жига, односно потврде о безбедности дивљачи за исхрану људи, као и о начину и поступку обележавања хране животињског порекла, "Сл. гласник РС", бр. 44/07

Правилник о поступку и условима за добијање дозволе за стављање медицинског средства у промет, "Сл. гласник РС", бр. 102/06

Правилник о начину и условима оглашавања лека и медицинског средства, "Сл. гласник РС", бр. 99/06

Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића, "Сл. гласник РС", бр. 81/06

Правилник о листи нарочито опасних заразних болести животиња и листи заразних болести животиња које се обавезно пријављују, као и о начину њихове пријаве и одјаве, "Сл. гласник РС", бр. 49/06

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности, "Сл. гласник РС", бр. 42/06

Правилник о поступку и условима за добијање дозволе за стављање лека у промет, "Сл. гласник РС", бр. 93/05

Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет, "Сл. гласник РС", бр. 93/05

Правилник о начину спровођења мера за сузбијање и искорењивање бруцелозе говеда, оваца, коза, свиња и паса, "Сл. гласник РС", бр. 36/05

Правилник о начину вршења ветеринарско-санитарног прегледа и контроле животиња пре клања и производа животињског порекла, "Сл. лист СЦГ", бр. 10/03

Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе, "Сл. лист СРЈ", бр. 6/03

Правилник о врстама пошиљака производа животињског порекла за које није потребно решење о ветеринарско санитарним условима које те пошиљке морају испуњавати приликом увоза и провоза, "Сл. лист СРЈ", бр. 2/96

Правилник о мерама за сузбијање трихинелозе животиња, "Сл. лист СРЈ", бр. 20/95

Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско-техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке, "Сл. лист СФРЈ", бр. 69/90

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективног бовиног ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса, "Сл. лист СФРЈ", бр. 63/89

Правилник о начину дезинфекције превозних средстава којима се превозе пошиљке животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, "Сл. лист СФРЈ", бр. 22/89

Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективне анемије коња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88

Правилник о условима које морају да испуњавају организације удруженог рада за вршење дезинфекције, дезинсекције и деритизације, "Сл. лист СФРЈ", бр. 22/88

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање лептоспирозе животиња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 6/88

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање заразних болести пчела, "Сл. лист СФРЈ", бр. 6/88

Правилник о условима и трајању карантина за увезене животиње, "Сл. лист СФРЈ", бр. 6/88

 

Afrička kuga svinja

RASFF

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional