OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna PRAVILNICI

Pravilnici

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022.godinu

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu

Pravilnik o deklarisanju označavanju i reklamiranju hrane

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2022. godinu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o deklarisanju označavanju i reklamiranju hrane

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o dopunama Pravilnika o deklarisanju označavanju i reklamiranju hrane

Pravilink o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2021.godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2021.godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2021.godinu

Pravilnik o kvalitetu za proizvode ribarstva, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode

Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2021.Godinu,(„Službeni glasnik RS"broj 36 od 09.04.2021.Godine)

Pravilnik o dopuni pravilnika o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

Pravilnik o bližem uređivanju postupka nabavke

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama („Službeni glasnik“, broj 151, od 18. 12. 2020.godine)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o deklarisanju,označavanju i reklamiranju hrane(„Službeni glasnik RS“, broj 118/2020 od 25. septembra 2020. godine)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2020(„Službeni glasnik RS“, broj 118/2020 od 25. septembra 2020. godine)

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije svinja („Službeni glasnik RS“, broj 115/2020 od 11. septembra 2020. godine)

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekala za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 102/2020 od 24. jula 2020. godine)

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 102/2020 od 24. jula 2020. godine)

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hranu za životinje koja se uvozi za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 102/2020 od 24. jula 2020. godine)

Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2020.Godinu,("Službeni glasnik RS", br.25 od 12.03.2020)

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja, ("Službeni glasnik RS", br.87/2019)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu, ("Službeni glasnik RS", br.87/2019)

Pravilnik o kvalitetu jaja - konsolidovana verzija("Službeni glasnik RS",br.7/2019,35/2019,78/2019) 03.12.2019

Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani, Sl. Glasnik RS, br. 81/19

 

Prilog 1 - Maksimalne koncentracije kontaminenata u hrani

 

Prilog 2 - Nivoi referentnih vrednosti prisustva akrilamida u hrani

 

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kvalitetu jaja„Službeni glasnik RS“, broj 78 od 01. 11. 2019. godine 04.11.2019

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke „Službeni glasnik RS“, broj 110-00-00249/1/2015-05,objavljen 08. 2019. godine 02.10.2019

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla „Službeni glasnik RS“, broj 59/2019, objavljen 23. 08. 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, broj: 54/2019 od 26. 07. 2019.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti („Službeni glasnik RS“, broj: 54/2019 od 26. 07. 2019. )

Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa („Službeni glasnik RS“, broj: 50 od 12. 07. 2019. godine)

Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2019.Godinu(„Službeni glasnik RS“,broj: 46/2019 objavljen 26. juna 2019. godine)

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine)

Pravilnik o utvrđivanje Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2019.Godinu(„Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine)

Pravilnik o izmeni pravilnika o kvalitetu jaja „Službeni glasnik RS“, broj 35/2019

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2019. godinu „Službeni glasnik RS“, broj 35/2019c

Pravilnik o podeli nadležnosti bezbednosti hrane i hrane za životinje i listi mešovite hrane "Sl. glasnik RS", br. 29/2019 "

Evidencija jata - formular za prikupljanje podataka

Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke, "Sl. glasnik RS", br. 20/2019 "

Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu "Sl. glasnik RS", бр. 12/2019 "

Pravilnik o registraciji,odobravanju objekata za sakupljanje,preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla "Sl. glasnik RS", br. 12/19
Pravilnik o kvalitetu jaja, "Sl. glasnik RS", br. 7/19

Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti veterinarske inspekcije („Službeni glasnik RS”, broj 99/18)

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2018.godinu („Službeni glasnik RS”, broj 98/18)

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 90/18)

Pravilnik o karantinu uvezene životinje („Službeni glasnik RS”, broj 74/18)
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa („Službeni glasnik RS”, broj 62/18)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje,dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela. Objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 46/2018 od 1. juna 2018. godine

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje,dijagnostiku,sprečavanje širenja,suzbijanja i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovim samonela. Objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 36/2018 od 10. maja 2018. godine

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane za životinje objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 23/2018 od 23. marta 2018. godine    

 

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 23/2018 od 23. marta 2018. godine

 

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i za promet hrane za životinje objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 23/2018 od 23. marta 2018. godine

 

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018.godinu, "Sl. glasnik RS", br. 20/2018

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2018.godinu, "Sl. glasnik RS", br. 19/2018

Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavlјanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla, "Sl. glasnik RS", br. 111/2017

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 104/2017

Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvolјene količine ostataka sredstava za zaštitu bilјa, "Sl. glasnik RS", br. 81/17

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 79/17

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza, "Sl. glasnik RS", br. 76/17

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza - Obrazac 1

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza - Obrazac 2

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza - Obrazac 3

Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 61/17

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice („Službeni glasnik RS”, broj 61/17)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 54/2017

Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova, "Sl. glasnik RS", br. 48/2017

Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2017.Godinu, "Sl. glasnik RS", br. 43/2017

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja, "Sl. glasnik RS", бр. 36/2017

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, "Sl. glasnik RS", br. 19/2017

Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa, "Sl. glasnik RS", br. 17/17

Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvolјene količine ostataka sredstava za zaštitu bilјa, "Sl. glasnik RS", br. 35/2016

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 25/2016

Pravilnik o upisu medicinskog sredstva za upotrebu u veterinarskoj medicini u Registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu, vigilanci, kao i oglašavanju medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, "Sl. glasnik RS", br. 94/15

Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa, "Sl. glasnik RS", br. 94/15

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji se upotreblјavaju u veterinarskoj medicini koji nemaju dozvolu za lek, kao i o uslovima, načinu i postupku uvoza medinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, "Sl. glasnik RS", br. 86/15

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, "Sl. glasnik RS", br. 10/15

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji se upotreblјavaju u veterinarskoj medicini koji nemaju dozvolu za lek, kao i o uslovima, načinu i postupku uvoza medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, "Sl. glasnik RS", br. 86/15

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakuplјanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblјa i jame grobnice, "Sl. glasnik RS", br. 15/15

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda, "Sl. glasnik RS", br. 102/14

Pravilnik o podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini na veliko, kao i načinu upisa, "Sl. glasnik RS", br. 71/14

Pravilnik o sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju veterinarskog leka i o Registru izdatih dozvola za proizvodnju veterinarskih lekova, "Sl. glasnik RS", br. 71/14

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošilјke, "Sl. glasnik RS", br. 60/14

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 52/14

Pravilniko uslovima koje mora da ispunjava ovlašćeni obeleživač, kao i programu stručnog osposoblјavanja odgajivača za obeležavanje domaćih životinja, "Sl. glasnik RS", br. 44/14

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za promet životinja, "Sl. glasnik RS", br. 105/13

Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova, "Sl. glasnik RS", br. 91/13

Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava, "Sl. glasnik RS", br. 63/13

Pravilnik o uslovima za proizvodnju, načinu i postupku za deklarisanje, stavlјanje u promet i načinu upotrebe medicinirane hrane za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 46/13

Pravilnik o sadržaju obrasca sertifikata o primeni smernica dobre proizvođačke prakse za lekove koji se upotreblјavaju u veterinarskoj medicini, "Sl. glasnik RS", br. 34/12

Pravilnik o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ii dopune dozvole za stavlјanje leka u promet, "Sl. glasnik RS", br. 30/12

Pravilnik o sadržaju dozvole za stavlјanje leka u promet,"Sl. glasnik RS", br. 30/12

Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavlјanje leka u promet, "Sl. glasnik RS", br. 30/12

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka, "Sl. glasnik RS", br. 23/12

Prilog 1 - Novi pasoš za kućne ljubimce

Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2012. godinu, "Sl. glasnik RS", br. 21/12

Pravilnik o uslovima za promet na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama, "Sl. glasnik RS", br. 10/12

Pravilnik o uslovima za proizvodnju medicinskih sredstava, "Sl. glasnik RS", br. 10/12

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 19/12

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 14/12

Pravilnik o načinu i postupku prijavljivanja pošiljke za pregled, postupku i merama za postupanje sa pošiljkom kojoj je zabranjen uvoz, "Sl. glasnik RS", br. 9/12

Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza, "Sl. glasnik RS", br. 57/11

Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spolјnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek, "Sl. glasnik RS", br. 41/11

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice, "Sl. glasnik RS", br. 31/11

Pravilnik o sadržini ovlašćenja za prevoz životinja, kao i o elementima za određivanje dužeg i kraćeg prevoza životinja, "Sl. glasnik RS", br. 28/11

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla, "Sl. glasnik RS", br. 25/11

Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje  kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke, "Sl. glasnik RS", br. 11/11

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza, "Sl. glasnik RS", br. 6/11

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad i stručnog kadra koje mora da ispunjava centar za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje, "Sl. glasnik RS", br. 6/11

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole hrane životinjskog porekla i načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja, "Sl. glasnik RS", br. 99/10

Pravilnik o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti, "Sl. glasnik RS", br. 96/10

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja, "Sl. glasnik RS", br. 94/10

Pravilnik o uslovima u pogledu objekta,opreme i sredstava za rad,kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje"Službeni glasnik RS,"br.8,93 od 8.decembra 2010

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju mesta za utovar, pretovar i istovar životinja, mesta za odmor i kontrolne stanice, "Sl. glasnik RS", br. 92/10

Pravilnik o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva, "Sl. glasnik RS", br. 79/10

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 78/10

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela, "Sl. glasnik RS", br. 76/10

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja međunarodnih veterinarskih potvrda (sertifikata) za pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporedne proizvode životinjskog porekla i pratećih predmeta, kao i evidencije o izdatim sertifikatima, "Sl. glasnik RS", br. 76/10

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta, "Sl. glasnik RS", br. 75/10

Pravilnik o uslovima higijene hrane, "Sl. glasnik RS", br. 73/10

Pravilnik o programu obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i sadržini i načinu vođenja registra prevoznika životinja, "Sl. glasnik RS", br. 73/10

Pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i o uslovima za izdavanje saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 73/10

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa, "Sl. glasnik RS", br. 72/10

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije kopitara, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije kopitara, "Sl. glasnik RS", br. 72/10

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa, "Sl. glasnik RS", br. 72/10

Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca kao i načinu izdavanja zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta, "Sl. glasnik RS", br. 70/10

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura, "Sl. glasnik RS", br. 69/10

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim o posebnim uslovima za higijenu hrane koje moraju da ispunjavaju objekti za promet odstreljene divljači, kao i načinu vršenja službene kontrole odstreljene divljači, "Sl. glasnik RS", br. 68/10

Pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, "Sl. glasnik RS", br. 65/10

Pravilnik o vrstama pošiljaka koje podležu veterinarsko - sanitarnoj kontroli i o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima, "Sl. glasnik RS", br. 56/10

Pravilnik o načinu obeležavanja pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka, "Sl. glasnik RS", br. 54/10

Pravilnik o hrani za životinje sa posebnim potrebama, "Sl. glasnik RS", br. 53/10

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava laboratorija, "Sl. glasnik RS", br. 45/10

Pravilnik o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama i sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobiti oglednih životinja, obrascu zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama, načinu nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i o sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu, odnosno sprovođenju ogleda na životinjama, "Sl. glasnik RS", br. 39/10

Pravilnik o programu obuke o dobrobiti životinja prilokom njihovog prevoza, kao i sadržini i načinu vođenja registra prevoznika životinja, "Sl. glasnik RS", br. 38/10

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, prostorija, opreme i uređaja koje moraju da ispunjavaju veterinarsko-specijalistički zavod i veterinarski institut, "Sl. glasnik RS", br. 38/10

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura, "Sl. glasnik RS", br. 33/10

Pravilnik o merama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja, "Sl. glasnik RS", br. 32/10

Pravilnik o higijensko-tehničkim i radnim uslovima koje moraju da ispunjavaju granični prelazi na kojima postoji organizovana veterinarsko-sanitarna kontrola, "Sl. glasnik RS", br. 30/10

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja centralnog registra objekata, "Sl. glasnik RS", br. 20/10

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti slinavke i šapa, "Sl. glasnik RS", br. 15/10

Pravilnik o uslovima i sredstvima za lišavanje životinja života, načinu postupanja sa životinjama neposredno pre klanja, načinu omamljivanja i iskrvarenja životinja, uslovima i načinu klanja životinja bez prethodnog omamljivanja, kao i programu obuke o dobrobiti životinja tokom klanja, "Sl. glasnik RS", br. 14/10

Pravilnik o uslovima u pogledu prevoznih sredstava u kojima se prevoze životinje, "Sl. glasnik RS", br. 14/10

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne vezikularne bolesti svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja, "Sl. glasnik RS", br. 10/10

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti avijarna influenca, kao i načinu njihovog sprovođenja, "Sl. glasnik RS", br. 7/10

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela, "Sl. glasnik RS", br. 7/10

Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojimase drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama, "Sl. glasnik RS", br. 6/10

Pravilnik o uslovima za delarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 4/10

Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 4/10

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja, "Sl. glasnik RS", br. 102/09

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti atipična kuga živine, "Sl. glasnik RS", br. 95/09

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava veterinarska apoteka, "Sl. glasnik RS", br. 91/09

Pravilnik o utvrđivanju programa sistematskog praćenja rezidua farmakoloških, hormonskih i drugih štetnih materija kod životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, "Sl. glasnik RS", br. 91/09

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o obrascu i sadržini legitimacije veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora, izgledu znaka i službenog odela graničnog veterinarskog inspektora i načinu vođenja evidencije o izdatim legitimacijama, "Sl. glasnik RS", br. 85/09

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti besnilo i načinu njihovog sprovođenja, "Sl. glasnik RS", br. 78/09

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti bruceloze goveda, način njihovog sprovođenja, kao i način utvrđivanja statusa gazdinstva slobodnog od bruceloze goveda, "Sl. glasnik RS", br. 55/09

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti enzootske leukoze goveda, načinu njihovog sprovođenja, kao i načinu utvrđivanja statusa gazdinstva slobodnog od enzootske leukoze goveda, "Sl. glasnik RS", br. 51/09

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti tuberkuloze goveda, načinu njihovog sprovođenja, kao i načinu utvrđivanja statusa gazdinstva slobodnog od tuberkuloze goveda, "Sl. glasnik RS", br. 51/09

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti plavog jezika, kao i načinu njihovog sprovođenja, "Sl. glasnik RS", br. 18/09

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra objekata za držanje životinja, "Sl. glasnik RS", br. 17/09

Ispravka Pravilnika o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka i o sadržaju uputstva za pacijenta - korisnika, "Sl. glasnik RS", br. 31/08

Smernice Dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju, "Sl. glasnik RS", br. 28/08

Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, "Sl. glasnik RS", br. 27/08

Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, "Sl. glasnik RS", br. 27/08

Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka i o sadržaju uputstva za pacijenta - korisnika, "Sl. glasnik RS", br. 27/08

Pravilnik o kliničkom ispitivanju lekova koji se upotrebljavaju isključivo u veterinarskoj medicini, "Sl. glasnik RS", br. 24/08

Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora, izgledu znaka i službenog odela graničnog veterinarskog inspektora i načinu vođenja evidencije o izdatim legitimacijama, "Sl. glasnik RS", br. 14/08

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti i registra preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti, "Sl. glasnik RS", br. 11/08

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjivanje, "Sl. glasnik RS", br. 8/08

Pravilnik o obliku i sadržini žiga, odnosno potvrde o bezbednosti divljači za ishranu ljudi, kao i o načinu i postupku obeležavanja hrane životinjskog porekla, "Sl. glasnik RS", br. 44/07

Pravilnik o postupku i uslovima za dobijanje dozvole za stavljanje medicinskog sredstva u promet, "Sl. glasnik RS", br. 102/06

Pravilnik o načinu i uslovima oglašavanja leka i medicinskog sredstva, "Sl. glasnik RS", br. 99/06

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića, "Sl. glasnik RS", br. 81/06

Pravilnik o listi naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i listi zaraznih bolesti životinja koje se obavezno prijavljuju, kao i o načinu njihove prijave i odjave, "Sl. glasnik RS", br. 49/06

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti, "Sl. glasnik RS", br. 42/06

Pravilnik o postupku i uslovima za dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet, "Sl. glasnik RS", br. 93/05

Pravilnik o sadržaju dozvole za stavljanje leka u promet, "Sl. glasnik RS", br. 93/05

Pravilnik o načinu sprovođenja mera za suzbijanje i iskorenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza, svinja i pasa, "Sl. glasnik RS", br. 36/05

Pravilnik o načinu vršenja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja pre klanja i proizvoda životinjskog porekla, "Sl. list SCG", br. 10/03

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode, "Sl. list SRJ", br. 6/03

Pravilnik o vrstama pošiljaka proizvoda životinjskog porekla za koje nije potrebno rešenje o veterinarsko sanitarnim uslovima koje te pošiljke moraju ispunjavati prilikom uvoza i provoza, "Sl. list SRJ", br. 2/96

Pravilnik o merama za suzbijanje trihineloze životinja, "Sl. list SRJ", br. 20/95

Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, uslovima koje mora ispunjavati prevozno sredstvo, higijensko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošiljka i obrascu uverenja o zdravstvenom stanju pošiljke, "Sl. list SFRJ", br. 69/90

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa, "Sl. list SFRJ", br. 63/89

Pravilnik o načinu dezinfekcije prevoznih sredstava kojima se prevoze pošilјke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, "Sl. list SFRJ", br. 22/89

Pravilnik o obrascu uverenja o zdravstvenom stanju životinja, "Sl. list SFRJ", br. 39/88

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje infektivne anemije konja, "Sl. list SFRJ", br. 39/88

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje bedrenice kod životinja, "Sl. list SFRJ", br. 39/88

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije udruženog rada za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deritizacije, "Sl. list SFRJ", br. 22/88

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje leptospiroze životinja, "Sl. list SFRJ", br. 6/88

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti pčela, "Sl. list SFRJ", br. 6/88

Pravilnik o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje, "Sl. list SFRJ", br. 6/88

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional