PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Zahtev za upis u Registar objekata - Obrazac 1.
Zahtev za upis u Registar odobrenih objekata - Obrazac 2.

Zahtev i takse - Objekti - primarni proizvodi
Zahtev i takse - Objekti - prerada mesa na gazdinstvu

Zahtev i takse - Objekti za klanje,prerada mleka i mesa(male klanice,male mlekare,male prerade)

Zahtevi i takse - Objekti za pripremu svežeg sira i kajmaka u domaćinstvu,sabirno mesto za mleko,objekat za skupljanje jaja,mesare,ribarnice,automati za prodaju hrane,prodajna vozila i skladišta hrane životinjskog porekla bez temperaturnog režima

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional