OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna ZAKONI

Zakoni

Zakon o izmenama i dopunama Zakonama o repbličkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka i 95/18)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (prečišćen tekst) ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 -ispr., 61/2005, 101/2005 -dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -usklađeni din. izn., 55/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 -dr. zakon, 57/2014 -usklađeni din. izn., 45/2015 -usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -usklađeni din. izn., 61/2017 -usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 -ispr., 50/2018 -usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019 -usklađeni din. izn.)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane, "Sl. glasnik RS", br. 17/19

Zakon o Republičkim Administrativnim taksama "Sl. glasnik RS", br. 43/03 i 70/11,usklađen dinarski iznos 55/12, 93/12,47/2013, 57/2014, 45/2015,50/2016,61/2017,113/2017,3/2018,50/2018

Zakon o veterinarstvu(konsolidovana verzija), "Sl. glasnik RS", br. 91/05 i 30/10

Zakon o inspekcijskom nadzoru, "Sl. glasnik RS", br. 36/15

Zakon o stočarstvu, "Sl. glasnik RS", br. 41/09,93/12 i 14/16

Zakon o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju, "Sl. glasnik RS", br. 10/13,142/14, 103/15 i 101/16

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, "Sl. glasnik RS", br. 30/10

Zakon o potvrđivanju Evropske Konvencije o zaštiti kućnih lјubimaca, "Sl. glasnik RS", br. 1/10

Zakon o bezbednosti hrane, "Sl. glasnik RS", br. 41/09

Zakon o dobrobiti životinja, "Sl. glasnik RS", br. 41/09

Zakon o republičkim administrativnim taksama, "Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn. i 55/2012 - usklađeni din. izn.

Zakon o opštem upravnom postupku, "Sl. glasnik RS", br. 18/16

Zakon o državnoj upravi, "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14

Zakon o državnim službenicima, "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/08 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14

Zakon o krivičnom postupku, "Sl. glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, "Sl. glasnik RS", br. 15/16

Zakon o potvrđivanju evropske konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu i protokola kao dodatak i zaštiti životinja

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaštiti kičmenjaka namenjenih u ogledne i druge naučne svrhe

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional