ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТРОШАЧИМА „ПИЛОС“ ДУГОТРАЈНО МЛЕКО 2,8% мм

Поступајући по пријави - рекламацији потрошача, а у вези неадекватног квалитета производа -  „ПИЛОС“ дуготрајно млеко,2,8 % млечне масти који је у Републику Србију увежен и купљен у трговинском ланцу, „ЛИДЛ“. Ветеринарска инспекција је извршила ванредни инспекцијски надзор у седишту трговинског ланца „ЛИДЛ“ у циљу идентификације спорног производа и његовог повлачења са тржишта Републике Србије.

Утврђено је да је спорни производ означен као серија (ЛОТ) FE05, најбоље употребити до: 19.10.2021. године.

Ветеринарска инспекција је одмах наредила повлачење свих количина овог ЛОТа, и у складу са решењем ветеринарске инспекције, све повучене количине су под надзором ветеринарске инспекције ускладиштене и обезбеђене у централном магацину трговинског ланца „ЛИДЛ“.

Истом приликом је извршено узорковање ради лабораторијског испитивања, спорног производа – ЛОТа са роком употребе 19.10.2021. године.

Резултатом лабораторијских испитивања, потврђено је да испитивани производ, није усаглашен са Правилником о квалитету производа од млека и стартер култура („Сл. гласник РС“ број 33/10, 69/10, 43/13 – др. Правилник и 34/14, те да сходно налазу не испуњава услове прописане чланом 26. закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“ број 41/09 и 17/19) и поменутим Правилником.

Ветеринарска инспекција је одмах по добијању обавештења о производу неадекватног квалитета, организовала и спровела дводневни инспекцијски надзор код субјекта у Републици Босни и Херцеговини, који за робну марку „ПИЛОС“ (ЛИДЛ) производи дуготрајно млеко.

Том приликом је утврђено да је због техничке грешке у софтверу који управља системом пуњења стерилног млека, дошло до отварања вентила на танку за пуњење млека, те да је у последњих 30 минута пуњења (21.06.2021, у периоду од 21.35 до 22.00) дошло до мешања стерилне воде са млеком, те да је такво млеко помешано са водом пуњено у амбалажу у наведеном периоду од око 30 минута (око 2.500 - 3.000 литара).

С обзиром да се ради о стерилној води, утврђено је да није дошло до контаминације производа, те да не постоји опасност по здравље потрошача који су, евентуално, конзумирали спорни производ.

Поступајући по принципу предострожности, а у складу са Законом о безбедности хране, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, је ставила ван снаге све дозволе, односно одобрења за увоз, из предметног објекта, до добијања гаранција од стране надлежног органа Републике Босне и Херцеговине, да су уочени недостаци отклоњени те да се овакви случајеви неће понављати.

Последње ажурирано петак, 23 јул 2021 09:05
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Обавештење можете преузети овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРОЛЕЋНЕ КАМПАЊЕ ОРАЛНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ЛИСИЦА И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА ПОТИВ БЕСНИЛА - ПРОЛЕЋЕ 2021.ГОДИНЕ

Обавештење о почетку пролећне кампање оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснила можете преузети овде.

Обавештење о плану спровођења пролећне кампање оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснила можете преузети овде.

Последње ажурирано уторак, 25 мај 2021 07:02
 

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА „Аранђеловчани & Аранђеловчанке“

Дана 7. маја 2021. године у просторијама Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде одржан је састанак са представницима удружења „Аранђеловчани & Аранђеловчанке“ у вези збрињавања напуштених паса и мачака на територији Републике Србије. Том приликом наведено Удружење је уручило захтев у писаној форми са образложеним предлозима који су уочени са њихове стране.

На састанку су договорене даље активности.  Управа за ветерину анализираће предложене захтеве и њихову усклађеност за законом, након чега ће се иницирати нови састанак ради даље сарадње по овим питањима.

Последње ажурирано петак, 07 мај 2021 12:56
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПОЈАВЕ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ КОД ДИВЉИХ ПТИЦА (HPAI/H5N8) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На територији општине Кула у Западнобачком управном округу, је код 2 угинула лабуда 06.03 2021. и 12.03.2021. године потврђена Авијарна инфлуенца код дивљих птица.

Након лабораторијске потврде вируса у Нациoналној реферeнтној лабораторији за Авијарну инфлуенцу ВСИ“Краљево“у узорку угинулог лабуда у Кули, на Великом бачком каналу и лабораторијске потврде узрочника у угинулом лабуду на Великом бачком каналу између Сивца и Малог Стапара, Решењем Управе за ветерину утврђене су мере које се спроводе у зараженом и угроженом подручју од заразне болести Авијарна инфлуенца код дивљих птица, a у циљу сузбијања и спречавања ширења ове заразне болести.

Зараженим подручјем се сматра подручје од најмање 3 км у полупречнику, а угроженим подручјем круг од најмање 10 км у полупречнику од жаришта, односно локација на којима су пронађене угинуле птице.

Авијарна инфлуенца изазвана вирусом поттипаH5N8, није зооноза, односно не преноси сесаоболелих и заражених птица на људе, али може изазвати веома велике економске штете уколико се са дивљих птица пренесе на домаћу живину.

Ради спречавања ширења и сузбијања болести, обавезна је пријава сваког случаја угинућа дивљих птицана природним стаништима и воденим површинама, као и пријава повећаног угинућа или знакова болести код живине и птица на газдинству, надлежном ветеринарском инспектору или ветеринару.

За време трајања мера узараженом и угроженом подручју,обавезно је затварање домаће живине и птица у објекте на газдинству, а забрањено је одржавање сајмова живинарстваи украсних птица, као и прометживине, јаја, меса и изнутрица пореклом од живинеса зараженог подручја.

На територији Западнобачкоги Јужнобачкогуправног округа, активиран је Регионални кризни центар (РКЦ) за Авијарну инфлуенцу у чијем саставу су Ветеринарски специјалистички институт (ВСИ)“Сомбор“и Научни институт за ветеринарство (НИВ)“Нови Сад“, Одсек ветеринарске инспекције у Западнобачкоми Јужнобачкомуправног округу,надлежналовна инспекција,  ветеринарске станице са зараженог и угроженог подручја, припадници МУП/ПУ Сомбор, представници локалних самоуправа, и других релевантних установа и институција.Координацију активности РКЦ врши Национални  кризни центар (НКЦ) Управе за ветерину.

Последње ажурирано среда, 17 март 2021 09:22
 

ПОВЛАЧЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА УВОЗ НЕРЕГИСТРОВАНОГ ЛЕКА - ВАКЦИНЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ПЛАВОГ ЈЕЗИКА ЗА ОВЦЕ

Више информација можете погледати овде.

Последње ажурирано понедељак, 01 март 2021 13:46
 

САГЛАСНОСТ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА УВОЗ НЕРЕГИСТРОВАНОГ ЛЕКА - ВАКЦИНЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ПЛАВОГ ЈЕЗИКА ЗА ОВЦЕ

Више информација можете погледати овде.

Последње ажурирано понедељак, 01 март 2021 13:41
 

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ У ЕВРОПИ

Информацијe о појави Авијарне инфлуенце у Европи можете преузети овде.

Последње ажурирано петак, 29 јануар 2021 13:22
 

СРПСКИ ПРЕРАЂИВАЧИ МЛЕКА НА ТРЖИШТУ НР КИНЕ

Након вишемесечне  интензивне сарадње, размене документације и сталне комуникације са Управом Царине НР Кине, који су уследили након аудита од стране кинеске инспекције, одобрена су још 3 објекта  за извоз производа од млека на кинеско тржиште.

У овом тренутку се нa Листи регистрованих извозника производа од млека у Кини, налази 5 субјеката у пословању храном: Млекара Уб, Млекопродукт, Меггле Србија, Имлек АД и Сомболед.

Ово је први пут да је  одобрен сектор млека за извоз у Кину, која представља највеће светско тржиште и самим тим представља за српске прерађиваче млека значајан извозни потенцијал и могућност за даље унапређење сектора млека.

Управа за ветерину, одржавајући добру сарадњу и пријатељски однос са колегама из Управе Царине, улаже даље напоре за одобрење осталих заинтересованих субјекта за извоз  производа од млека и стављање на листу извозника у Кину.

Последње ажурирано уторак, 20 октобар 2020 13:22
 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional