О Управи за ветерину

Штампа

Управа за ветерину основана је 2004. године у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: здравствену заштиту и добробит животиња и ветеринарско јавно здравство; обезбеђивање система за управљање ризицима у производњи и промету хране и производа животињског порекла и хране за животиње; ветеринарско-санитарну контролу у производњи и промету животиња, производа, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, одобравање и контролу рада објеката за производњу хране животињског порекла; контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу призводње и промета ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини; ветеринарску заштиту животне средине; обједињавање система база података, регистара и ветеринарских информационих система; праћење и усклађивање националних прописа из области ветеринарства; обавља и друге послове из ове области.

У Управи за ветерину се образују следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња;

2. Одсек за регистрацију ветеринарских организација и ветеринарске услуге;

3. Одељење за одобравање и регистрацију објеката за производњу, промет и складиштење хране и хране за животиње и ветеринарско јавно здравство;

4. Одељење за сертификацију, међународни промет и усклађивање ветеринарско санитарних услова за увоз и транзит пошиљака;

5. Одсек за правне,опште и финансијско материјалне послове;

6. Одељење за послове инспекцијског надзора и контроле;

7. Одељење ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима;

 

Uprava za veterinu - organigram

Тагови: Управа

 
Go Back