ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Упутство и образац захтева за издавање решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз споредних производа животињског порекла и хране за животиње животињског порекла које подлежу ветеринарско санитарној контроли на државној граници
Упутство и образац захтева за издавање решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз пошиљака производа и хране животињског порекла и мешовитих производа које подлежу ветеринарско санитарној контроли на државној граници