Јавна набавка добара – Коммваулт подршка произвођача и проширење

Јавна набавка добара – Коммваулт подршка произвођача и проширење број 404-02-219/2023-05

Позив преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде. 16.06.2023

Обавештење о додели уговора може се преузети овде. 26.06.2023