Правилник о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2022.годину
План спровођења послова по Програму мера здраствене заштите животиња за 2022.годину
Износ накнада за спровођење послова по Програму мера здраствене заштите животиња за 2022.годину
План спровођења мониторинга на болест трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здраствене заштите животиња за 2022.годину
План спровођења вакцинације против болести плавог језика у 2022.години
План спровођења вакцинације против салмонела категорије 1 (S.Enteritidis и S.Typhimurium) код кока носиља и приплодних јата живине Gallus Gallus врсте у 2022.години