Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023.годину
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023.годину
План спровођења послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
Износ накнада за спровођење послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
Регистар вакцина
Извештај о спроведеним вакцинацијама 2023
Извештај о испорученим количинам дијаг. средстава и вакцина – институти
Извештај о спроведеном активном надзору на болест нодуларни дерматитс
План спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије код говеда, оваца и коза у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
План спровођења вакцинације против салмонела категорије 1 (S. Enteritidis и S Typhimurium) код кока носиља и приплодних јата живине Gallus Gallus врсте у 2023. години
План спровођења активног надзора на Америчку кугу пчелињег легла (АКПЛ)
План спровођења мониторинга на болести трансмисивне спонгиформне енцефалопатије за јеленску и срнећу дивљач у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2023. годину