Годишњи извештај о раду одељења Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2017.годину овде
Годишњи извештај о раду одељења Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2018.годину овде
Годишњи извештај о раду одељења Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2019.годину овде
Годишњи извештај о раду одељења Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2020.годину овде
Годишњи извештај о раду одељења Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2021.годину овде