Годишњи План Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2018.годину овде

Годишњи План Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2019.годину овде

Годишњи План Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2020.годину овде

Годишњи План Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2021.годину овде

Годишњи План Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2022.годину овде

Годишњи План Ветеринарске Инспекције управе за ветерину за 2023.годину овде