ПРЕПОРУКЕ ЗА ИСХРАНУ МУЗНИХ КРАВА КАО МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОЈАВЕ АФЛАТОКСИНА У МЛЕКУ

Имајући у виду климатске услове током претходне године, са високим температурама и великим процентом влажности, која је погодовала развоју гљивице аспергилуса што узрокују повишен ниво афлатоксина у кукурузу и последично у млеку, Управа за ветерину је правовремено предузела ванредне службене контроле произвођача хране, укључује и узорковање млека и хране.

Поред мера које се предузимају у случају налаза количина афлатоксина изнад дозвољених граница, које подразумевају забрану употребе млека и хране за животиње, препорука је и употреба адсорбената у храни за животиње.

Узимајући у обзир специфичност производње млека у Србији, начин припреме и складиштења хране за животиње, посебно на малим газдинствима, Факултет ветеринарске медицине, Београд, издао је мишљење и предлог мера у циљу смањења штетног утицаја афлатоксина у храни за животиње.

Мишљење са препорукама можете наћи овде