Одсек за епизоотиологију обавља послове који се односе на:

учестовање у припреми дугорочне стратегије, програма мера и посебних програма здравствене заштите домаћих и дивљих животиња;

сертификацију газдинстава слободних од заразних болести животиња;

праћење извршења Програма мера здравствене заштите животиња и посебних програма здравствене заштите;

праћење и вођење евиденције о појави и престанку заразних и паразитских болести животиња, зооноза и антимикробне резистенције код животиња и предузетим мерама;

управљање информационим системом здравствене заштите животиња;

праћење епизоотиолошке ситуације;

успостављање система сертификације газдинстава слободних од заразних болести животиња и праћење реализације програма ради добијања статуса Републике слободне од заразних болести животиња;

учествовање у припреми и реализацији пројеката из области здравствене заштите;

обавља и друге послове из ове области.