Пошиљке производа животињског порекла, које чине део  личног пртљага, намењене личној потрошњи, под условом да долазе из држава из којих није забрањен увоз или транзит  и чија укупна маса не прелази 1 кг, могу се уносити у Републику Србију,под условом да:

  • не захтевају температурни режим пре потрошње,
  • су паковани у оригиналном паковању , и да су намењени потрошњи од стране крајњег корисника,
  • да је паковање неоштећено, изузев ако се тренутно користе;

Пошиљке производа животињског порекла чија укупна маса прелази 1кг уносе се у Републику Србију као увозне пошиљке које подлежу ветеринарско-санитарној контроли граничне ветеринарске инспекције на одређеним граничним прелазима  и које мора да  прати међународни ветеринарски сертификат и решење о ветеринарско санитарним условима за увоз.