Управа за ветерину је, уз подршку пројекта под називом „Развој одрживог информационог система Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде“ који финансира ЕУ, инсталирала је нову функционалност у оквиру Централне базе података о обележавању животиња – Електронски регистар говеда на газдинству, који активно приказује ажуриране податке о популацији говеда на газдинству у односу на њихов идентитет, пол, старост, порекло и праћење кретања.
Подаци су од значаја не само ветеринарској служби у спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болети, као и надлежној ветеринарској инспекцији за надзор производње и промета животиња и хране животињског порекла, већ и многим другим органима и службама (Управа за аграрна плаћања, Сектор за рурални развој, МУП и др.) већ и одгајивачким организацијама и другим заинтересованим странама.
Припремљено је и видео-упутство које ће корисницима омогућити лакше коришћење ове функционалности.

Видео упутство можете погледати овде.